www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Examentraining 2018

Examentraining Nederlands
2018
Kennisquiz
4 BBL

1 / 27
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

Items in this lesson

Examentraining Nederlands
2018
Kennisquiz
4 BBL

Slide 1 - Slide

Wat zijn de overeenkomsten tussen een zakelijke mail en een zakelijke brief?

Slide 2 - Open question

Een brief heeft minder verplichte onderdelen dan een mail
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

Reclameteksten

Slide 4 - Mind map

Wie is de geadresseerde?
A
Degene aan wie je de brief schrijft.
B
Degene die de brief schrijft.

Slide 5 - Quiz

Kies de juiste schrijfwijze voor de plaats en de datum in een zakelijke brief
A
Amsterdam 2 november 2016
B
Amsterdam, 2 November 2016
C
Amsterdam, 2 november 2016
D
Amsterdam, 2-11-2016

Slide 6 - Quiz

Kies de juiste aanhef als je de geadresseerde niet kent
A
Geachte heer mevrouw,
B
Geachte heren en mevrouwen
C
Geachte heer, mevrouw,
D
Geachte heer/mevrouw,

Slide 7 - Quiz

Wat zijn de meest voorkomende tekstdoelen van een schrijver?

Slide 8 - Open question

De juiste volgorde van lees strategieën zijn
A
zoekend lezen, oriënterend lezen, intensief lezen
B
intensief lezen, oriënterend lezen, zoekend lezen
C
oriënterend lezen, intensief lezen, zoekend lezen

Slide 9 - Quiz

De eerste zin van de brief begint met een hoofdletter.
A
Niet waar, de aanhef eindigt met een komma en daarna krijg je nooit een hoofdletter.
B
Waar. In de zakelijke brief begint de eerste zin toch met een hoofdletter.

Slide 10 - Quiz

hoofdgedachte van een tekst

Slide 11 - Mind map

In de tekst van een zakelijke brief gebruik je geen alinea’s.
A
Waar: je schrijft alles achter elkaar zonder witregels.
B
Niet waar: je gebruikt 3 alinea’s: inleiding , middenstuk en een slot.

Slide 12 - Quiz

Kies de juiste schrijfwijze voor de slotformule
A
Met Vriendelijke Groet,
B
Met vriendelijke groet,
C
Met vriendelijke groet
D
Met vriendelijke groeten,

Slide 13 - Quiz

Een sollicitatiebrief is geen zakelijke brief
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Onderwerp en hoofdgedachte zijn eigenlijk hetzelfde
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quiz

Onder de slotformule volgen je eigen voor- en achternaam, je adres, postcode
en woonplaats.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

vaste onderdelen inleiding tekst

Slide 17 - Mind map

signaalwoorden oorzaak gevolg zijn
A
maar, echter
B
doordat, daardoor, als gevolg van
C
ten eerste, verder, ook

Slide 18 - Quiz

In een zakelijke brief gebruik je formele taal.
A
Waar.
B
Niet waar.

Slide 19 - Quiz

Noem drie signaalwoorden die horen bij het tekst verband: tegenstelling

Slide 20 - Open question

signaalwoorden voorwaarde
A
waarmee, zodat, met behulp van
B
als........dan, indien
C
ook, tevens

Slide 21 - Quiz

Kies het juiste adres:
A
Strandzicht College Postbus 10 6622 AB EDE
B
Strandzicht College Postbus 10 6622 AB Ede
C
Strandzicht College Postbus 10 6622AB Ede

Slide 22 - Quiz

Kenmerken van een artikel zijn:

Slide 23 - Open question

Bij zoekend lezen moet je de tekst iedere keer opnieuw doorlezen
A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quiz

signaalwoorden tijdsvolgorde (chronologisch)
A
dus, concluderend, dat betekent
B
net zoals, even....als
C
eerst, dan, daarna, voordat, verder, ten slotte

Slide 25 - Quiz

Slide 26 - Video

Hoe ga jij het examen Nederlands voorbereiden/leren???

Slide 27 - Open question