www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Leesvaardigheid


Theorie schriftelijk examen Nederlands
1 / 12
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson


Theorie schriftelijk examen Nederlands

Slide 1 - Slide

Leesstrategie
Verkennend lezen
Nauwkeurig lezen
Vraag lezen en beantwoorden

Verkenningspunten
Titel
Kopjes
Alinea’s
Bron


Slide 2 - Slide

Opmaak

Titel, kopjes
Lettertypen
Lettergroottes
Letterkleur
Verdeling
Plaats en grootte afbeeldingen

Functies taalgebruik

Aandacht trekken
Zorgen dat de boodschap blijft hangen
Aansporen tot handelen


Slide 3 - Slide


Schrijfdoelen en tekstsoorten

DoelSoorten
AmuserenRoman, strip verhaal, kort verhaal, gedicht, toneelstuk, mop, lied/cabarettekst
Informeren/uiteenzetten

Uiteenzetting, handleiding/gebruiksaanwijzing, studieboek, nieuwsbericht, notulen, uitnodiging,

geboortekaartje, recensie, discussiestuk

Opiniëren/beschouwenBeschouwing, recensie, discussiestuk
Overtuigen/betogenBetoog, ingezonden brief, commentaar van de redactie, column, toespraak, verkiezingsbijeenkomst
ActiverenAdvertentie, verkiezingsaffiche, folder van Albert Heijn, uitnodiging voor bv. een film

Slide 4 - Slide

Tekstverbanden en signaalwoorden

Slide 5 - Slide

Signaalwoorden.
Wat zijn signaalwoorden?

Waarom staan deze in een tekst?

Slide 6 - Slide

signaalwoorden

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Tekstverbanden
  • Tegenstelling
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld

  • Oorzaak-gevolg
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld

Slide 9 - Slide

Tekstverbanden
  • Voorbeeld
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld


  • Opsomming
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld

Slide 10 - Slide

Tekstverbanden
• Middel-doel
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld

• Conclusie
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld

• Voorwaarde
Signaalwoorden?
Geef een voorbeeld

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video