www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Leesvaardigheid - examen

Oriëntatietoets

Leesvaardigheid

Wat kan ik al? Waar moet ik nog aan werken?

1 / 31
next
Slide 1: Slide
nMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Oriëntatietoets

Leesvaardigheid

Wat kan ik al? Waar moet ik nog aan werken?

Slide 1 - Slide

Welke 4 tekstsoorten zijn er?

Slide 2 - Mind map

Welke vier leesstrategieën ken je?

Slide 3 - Mind map

Welke woorden horen bij
'beeld' en 'opmaak'?

Slide 4 - Mind map

De basis
 • Zoek uit met welke tekst je te maken hebt:
  - informatieve teksten (artikelen uit kranten, notities, schema's)
  - instructieve teksten (gebruiksaanwijzingen)
  - betogende/activerende teksten (advertenties, reclameteksten, ingezonden brieven) 
 • pas leesstrategieën toe:
  - globaal lezen / verkennend
  - zoekend lezen
  - intensief lezen

Slide 5 - Slide

Gebruik beeld en opmaak
 • Titel en tussenkopjes
 • Illustraties
 • Lettertypes
 • Tekst- en alinea-indeling
  - inleiding en slot belangrijk
  - kernzinnen

Slide 6 - Slide

Vraag 1
A
A / B
B
C /D
C
E
D
F

Slide 7 - Quiz

Vraag 1
 • Tekststructuur
 • Functies van een inleiding:
  - samenvatten
  - onderwerp introduceren
  - aanleiding noemen
  - mening aanduiden (betoog)
  - vragen stellen

Slide 8 - Slide

Structuur

Inleiding:

AANDACHT TREKKEN


Kern:
Uitgebreid onderwerp behandelen


Slot:
Afronding

Slide 9 - Slide

Vraag 2
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 10 - Quiz

Vraag 3
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 11 - Quiz

Vraag 2 en 3
 • Deelondewerp
 • Kan ik in één woord samenvatten waar deze alinea('s) over gaan?
 • Let op! Details niet belangrijk, voorbeelden ook niet!

 • Annoteer!

Slide 12 - Slide

Deelonderwerp

Oefen met annoteren --> begrijpen waar de tekst over gaat

 • negatieve punten
 • positieve punten
 • stellingen
 • veel terugkerende woorden/uitdrukkingen
 • tussenkopjes

Slide 13 - Slide

Vraag 4
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 14 - Quiz

Vraag 5
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 15 - Quiz

Vraag 6
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 16 - Quiz

Vraag 4, 5 en 6
 • Tekstrelaties en signaalwoorden
 • Uit je hoofd leren: welke signaalwoorden horen bij welke verbanden?
 • Controleren. D.w.z. voor jezelf uitleggen waarom.

Slide 17 - Slide

Tekstverbanden
 • oorzaak-gevolg
 • doel-middel
 • bewering - voorbeeld
 • tegenstelling
 • opsomming
 • voorwaarde
 • argument - conclusie

Slide 18 - Slide

Vraag 7
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 19 - Quiz

Vraag 8
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 20 - Quiz

Vraag 7 en 8
 • Schrijfdoel van de auteur
 • Feiten en meningen onderscheiden
 • Let op aanhalingstekens
 • Let op meningen van ondervraagde personen
 • Als ik dit artikel/tekstgedeelte gelezen heb, moet ik ...

Slide 21 - Slide

Doel van de schrijver
 • informeren - feiten
 • overtuigen - meningen en argumenten
 • mening geven - zonder argumenten
 • tot handelen aansporen - gebiedende wijs
 • amuseren
 • gevoelens oproepen/uitdrukken

Slide 22 - Slide

Doel van de schrijver
 • Meerdere doelen!
 • Kijk naar manier van schrijven.
 • Tekst kan informatief zijn en toch meningen bevatten:
  Henk vindt dat ...
 • Doel van de schrijver.

Slide 23 - Slide

Vraag 9
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 24 - Quiz

Vraag 9
 • Hoofdgedachte achterhalen
 • Annoteer!
 • Waar gaat deze tekst nu eigenlijk over?
 • Details niet belangrijk
 • Klopt ieder gedeelte van het antwoord?

Slide 25 - Slide

Onderwerp en hoofdgedachte

Onderwerp:

in één woord vertellen waar de tekst over gaat


hoofdgedachte:
in één zin vertellen waar de (hele) tekst over gaat

Moet betrekking hebben op de hele tekst!!!

Slide 26 - Slide

Vraag 11
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 27 - Quiz

Algemene tips
 • Gebruik je eigen logica
 • Streep antwoorden weg die zeker weten niet goed zijn
 • Annoteer

 • Oefenen, oefenen, oefenen

Slide 28 - Slide

Vraag 12
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 29 - Quiz

Dit onderdeel wil ik graag nog eens behandelen

Slide 30 - Open question

Lezen in je boek!

Slide 31 - Slide