www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Bespreken samenvatting SE6, uitleg CE, oefenen leesvaardigheid

Examentraining

  • Uitleg examen Nederlands
  • Oefenen leesvaardigheid
1 / 8
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 4

This lesson contains 8 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Examentraining

  • Uitleg examen Nederlands
  • Oefenen leesvaardigheid

Slide 1 - Slide

Examentraining Nederlands
1 Leesvaardigheid (+- 30 punten)
2 Samenvatting (+- 11 punten)
3 Schrijfopdracht (+- 13 punten)
- Nieuw: deels voorgedrukte sjabloon
- Minder punten voor presentatie en meer voor taalgebruik

Slide 2 - Slide

Mogelijke schrijfopdrachten
- informele en formele brieven en e-mails
- formulieren
- korte instructieteksten
- aanwijzingen en gebruiksaanwijzingen
- verslagen
- artikelen 
- advertenties
- schriftelijke verzoeken

Slide 3 - Slide

Examenteksten 1, 3 en 4 (2015-1)

Slide 4 - Slide

Antwoorden tekst 1 (11 pt)
1 C
2 D
3 C
4 C
5 B
6 D
7 D
8 B
9 D
10 B
11 D

Slide 5 - Slide

Antwoorden tekst 3 (4 pt)
13 B
14 A
15 D
16 maximumscore 1
“Daarna bieden … een gezinsinkomen.”

Slide 6 - Slide

Antwoorden tekst 4 (13 pt)
18
• Vogelzang kondigt de lente aan 1
• Vogelzang is een soort praten 1
19 zangvogels, kolibries en papegaaien 1
20
• alinea 3: klank (te) imiteren 1
• alinea 6: reproduceren van een deuntje 1
21 C
22 C

Slide 7 - Slide

Antwoorden tekst 4 (13 pt)
23 
• zelfde genen / genen gemeen hebben 1
• vergelijkbare hersenstructuren / zingende vogels hebben
hersenstructuren die lijken op die van mensen 1
24 “Het zingen … werkelijk leren.” (regels 67-70)
25 C
26 C

Slide 8 - Slide