www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Uitwerking examen 2016 - mavo 4 - Nederlands

Examentraining - Nederlands - 4 mavo
Uitwerking examen 2016 - 1
Leesvaardigheid
Tekst 1
1 / 7
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 7 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Examentraining - Nederlands - 4 mavo
Uitwerking examen 2016 - 1
Leesvaardigheid
Tekst 1

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Hoe vind je het onderwerp?
Je kunt het onderwerp van een tekst vinden door de titel te lezen, de inleiding en het slot.
Antwoord vraag 1 en 2
Vraag 1:  A
Vraag 2:  C
Antwoord vraag 3
Bij alinea 3.

Slide 3 - Slide

Antwoord vraag 4
Bij alinea 8
Antwoord vraag 3
Alinea 3

Slide 4 - Slide

Antwoord vraag 5
Gezichten waarvan de linker- en rechterhelft verschillen
Antwoord vraag 6
B

Slide 5 - Slide

Antwoord vraag 7
D
Antwoord vraag 8
"En ons brein wil ook wel eens worden gekieteld door nieuwe prikkels, met ongebruikelijke vormen, beelden en patronen die ons aan het denken zetten." (regels 107-111)

Slide 6 - Slide

Antwoord vraag 9
- Groot/voorkeur voor grote (in plaats van kleine) objecten.
- Rond/meer aangetrokken tot ronde (dan tot scherpe of hoekige vormen)
- Symmetrisch/voorkeur voor symmetrische (in plaats van asymmetrische) vormen en beelden
- Herkenbaar/ voorkeur voor prototypes
Antwoord vraag 10
We wenn

Slide 7 - Slide