www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Examentraining mavo 4: leesvaardigheid

Examentraining - leesvaardigheid
VMBO - BBL 4
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Examentraining - leesvaardigheid
VMBO - BBL 4

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Onderwerp van een tekst
 • Beschrijft in één woord of in enkele woorden waarover een tekst gaat.
 • Soms meerkeuze
 • Soms zelf onderwerp opschrijven

Slide 3 - Slide

Hoofdgedachte van de tekst
 • Wat zegt de schrijver over het onderwerp?
 • Bekijk de titel.
 • Lees de eerste alinea.
 • Lees de kernzinnen van de alinea's.
 • Lees het slot.

Slide 4 - Slide

Let op!
 • Op je examen wordt er vaak gevraagd naar de hoofdgedachte van de tekst.
 • Lees de meerkeuzevragen goed. Sommige antwoorden gaan maar over een gedeelte van de tekst.

  Slide 5 - Slide

  Schrijfdoelen
  Een schrijver van een tekst heeft altijd een bepaalde bedoeling met zijn tekst.

  Slide 6 - Slide

  Schrijfdoelen
  • Informeren;
  • Instructie geven;
  • Overtuigen;
  • Activeren;
  • Amuseren (vermaken);
  • Gevoelens oproepen.

  Slide 7 - Slide

  Tekstsoort
  Vaak kun je het doel van een tekst ontdekken door te herkennen wat voor tekstsoort het is.

  Bijvoorbeeld: nieuwsbericht, recept, recensie.

  Slide 8 - Slide

  Tekstsoort en doelen
  Nieuwsbericht -> informeren
  Recept -> instructie geven
  Ingezonden brief -> overtuigen
  Reclametekst -> activeren
  Stripverhaal -> amuseren
  Gedicht -> gevoelens oproepen

  Slide 9 - Slide

  Leesstrategieën
  1. Globaal.
  2. Intensief.
  3. Zoekend.

  Slide 10 - Slide

  Leesstrategieën
  Globaal lezen:
  • Kijk naar de titel, tussenkopjes, plaatjes en de bron van de tekst.
  • Daarna lees je de inleiding, kernzinnen van alinea's en het slot.
  • Dit doe je altijd vooraf!!!!

  Slide 11 - Slide

  Leesstrategieën
  Intensief lezen:
  • Je leest nu  de hele tekst.
  • Je let op details.
  • Probeer te begrijpen wat er in de tekst staat.
  • Dus niet eerst een vraag lezen en dan naar antwoorden zoeken!!Altijd eerst intensief lezen

  Slide 12 - Slide

  Leesstrategieën
  Zoekend lezen:
  • Zoek naar trefwoorden.
  • Zoek gericht naar informatie in de tekst.
  • Zoekend Lezen gebruik je bij het zoeken naar het juiste antwoord

  Slide 13 - Slide

  Functie van een afbeelding
  • Trekken van aandacht.
  • Voegt nieuwe informatie toe.
  • Nodig om de tekst beter te begrijpe.

  Slide 14 - Slide

  Indeling van een tekst
  Titel
  Inleiding
  MIddenstuk - kern van de tekst
  Slot

  Slide 15 - Slide

  Functies van de inleiding
  Inleiding
  • Onderwerp van de tekst introduceren.
  • Aandacht trekken
  • Stellen van een vraag
  • Mening van de schrijver
  • Iets over opbouw tekst vertellen
  • Leuk kort verhaaltje

  Slide 16 - Slide

  Functies van het slot
  Let op: hoofdgedachte van de tekst staat vaak in het slot.
  • Conclusie geven.
  • Samenvatting geven van de tekst.
  • Advies geven.
  • Waarschuwing geven.
  • Oproep doen
  • Toekomstverwachting
  • Antwoord op vraag uit inleiding

  Slide 17 - Slide

  Signaalwoorden
  • Het is handig om de signaalwoorden uit je hoofd te leren.
  • Je herkent dan de verbanden van de tekst.

  Slide 18 - Slide

  Signaalwoorden

  Slide 19 - Slide

  Oefenen
  • Ga nu oefenen met oude examens.
  • Deze kun je vinden via de site van www.examenblad.nl of klik door naar de volgende slide.

  Slide 20 - Slide

  Slide 21 - Link