www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

examentest Vmbo

Ben jij klaar voor het examen?
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ben jij klaar voor het examen?

Slide 1 - Slide

We maken de test.
Ga naar de site:
www.wiskunde-examens.nl
Kies vervolgens voor de test van het vmbo

Slide 2 - Slide

LessonUp
Log nu in met de code voor:

Student.lessonUp.io
Gebruik de app

Slide 3 - Slide

We starten de test!

Slide 4 - Slide

Vraag 1
A
19
B
9
C
7
D
28

Slide 5 - Quiz

Vraag 2
A
76
B
74
C
32
D
97

Slide 6 - Quiz

Vraag 3
A
35
B
50
C
30

Slide 7 - Quiz

Vraag 4
A
33
B
8,1
C
5,7

Slide 8 - Quiz

Vraag 5
A
44,95
B
42,97
C
Geen van beide.

Slide 9 - Quiz

Vraag 6
prijs=5x1,50
prijs=5x1,50
A
prijs=5 x aantal km + 1,50
B
prijs=1,50 x aantal km + 5,00
C
prijs=5 x 1,50^ aantal km

Slide 10 - Quiz

Vraag 7
A
8 liter
B
6 liter
C
4 liter
D
2 liter

Slide 11 - Quiz