www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

4K examen oefenen zakelijke e-mail/ brief

1 / 20
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waar let ik allemaal op als ik een brief (zakelijk) voor mijn examen schrijf?

Slide 2 - Open question

Je schrijft netjes de plaats en datum:
Neede, 31-03-'17
Is dit goed?

Slide 3 - Open question

Je sluit af met:
'Graag hoor ik spoedig van u.'
Wat vergeet je...?

Slide 4 - Open question

Op welke manier stel je jezelf voor? Noteer je antwoord zo volledig mogelijk.

Slide 5 - Open question

Je sluit af met:
'Graag zou ik zien dat deze brief snel beantwoord word.'

Wat doe je fout?

Slide 6 - Open question

Je schrijft naar Frits van Zanten een zakelijke brief. Jouw aanhef is dan:
Geachte.........?

Slide 7 - Open question

Je begint bovenaan allereerst met:
A
Het adres waar je naartoe schrijft.
B
Plaats en datum
C
Je eigen adres
D
Geachte heer/mevrouw,

Slide 8 - Quiz

Als je jouw brief echt gaat beginnen, doe je beginnen met:
A
jezelf voor te stellen
B
de aanleiding noemen voor het schrijven
C
De oplossing voor het probleem vertellen
D
De persoon alvast bedanken

Slide 9 - Quiz

Je sluit af met:
'Met vriendelijke groet'
Is dat juist?

Slide 10 - Open question

'Mijn naam is Tijs van balveren, ben 35 jaar oud en ik kom uit Hengelo.'
Is dit goed?

Slide 11 - Open question

Schrijf je maanden in je brief (bv bij plaats, datum) met een hoofdletter?
A
Ja altijd!
B
Nee nooit!

Slide 12 - Quiz

'Kun je misschien helpen bij onze projectweek van onze school?'
Is dit goed?

Slide 13 - Open question

Waarmee mag je eigenlijk nooit een zin beginnen, met welk woordje?

Slide 14 - Open question

'Bij ons op school is ieder jaar een projectweek waarbij alle docenten en leerlingen meedoen, ze houden zich aan een thema dat ze van tevoren gekozen hebben, ik heb daarbij uw hulp nodig.'

Wat gaat hier fout?

Slide 15 - Open question

'We willen u presentatie graag aan onze leerlingen laten zien.'
Wat is hier fout?

Slide 16 - Open question

Je kunt 13 punten halen voor je brief, hoeveel punten verdien of verlies je met spelling, hoofdletters enz?

Slide 17 - Open question

Opmaak:
Eigen adres
Eigen postcode en plaats

Naam organisatie met adres of mailadres organisatie

Plaats, datum (voluit)

Betreft: ............

Geachte heer/ mevrouw,

Slide 18 - Slide

Opmaak vervolg
Deze brief schrijf ik u omdat..................

Mijn naam is......, ik ben ....jaar oud en ik zit op Het Assink in leerjaar 4......
Alle verdere vragen, uitleg enz. enz.
...........................................................................................enz enz (alles wat in je brief moet)

Alvast hartelijk dank voor het lezen van deze brief en uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Naam en handtekening

Slide 19 - Slide

Nu jij, schrijf zo volledig mogelijk de opmaak onder elkaar.

Slide 20 - Open question