www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

CSE VMBO GTL 2015 1e tijdvak

1 / 9
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 9 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Formules op je examen!

Slide 2 - Slide

maximumscore 4 • 
De snelheid is 330 × 20 = 6600 (m/s) 1
2500 km is 2 500 000 meter 
Dit legt hij af in (2 500 000 : 6600 =) 378,78... (seconden) 
Het antwoord: (378,78... : 60 =) 6 (minuten) (of nauwkeuriger) Opmerking Wanneer het antwoord naar 7 (minuten) is afgerond, hiervoor geen scorepunten aftrekken.
1
maximumscore 2
v=20× wortel (273+10) 
v = 336 (m/s) (of nauwkeuriger)
2
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
3
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
4

Slide 3 - Slide

maximumscore  
In 12 jaar daalt de prijs met 30 000 (euro) 
Van 2008 tot 2020 is 12 jaar 
Dus op 1 januari 2020 zou een huis gemiddeld (160 000 − 30 000 =) 130 000 (euro) kosten 
of
De prijsdaling per jaar is 30 000 : 12 = 2500 (euro) 
Van 1996 tot 2020 is 24 jaar 
Dus op 1 januari 2020 zou een huis gemiddeld 190 000 − 24 × 2500 = 130 000 (euro) kosten 
5
maximumscore 
Verschil is 190 000 − 160 000 = 30 000 (euro) 
Procentuele afname is 30 000 : 190 000 × 100 
Het antwoord: 16(%) (of nauwkeuriger)
6
maximumscore 4
Het startpunt (1996, 100 000) getekend 
Een tweede punt juist getekend (bijvoorbeeld (2008, 250 000)) 
Een rechte lijn door de punten getekend 
Het antwoord: (1 januari) 2003
7
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
8

Slide 4 - Slide

maximumscore 3
(25, 90, 55)
Opmerkingen Voor elke onjuiste of vergeten coördinaat 1 scorepunt aftrekken. Voor een notatiefout (haakjes en/of komma’s vergeten) 1 scorepunt aftrekken.
9
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
10
maximumscore 5
De oppervlakte van het grondvlak is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant minus de oppervlakte van een gelijkbenige driehoek 
De rechthoekszijden van de driehoek zijn (90 − 25 =) 65 (cm) Oppervlakte van het grondvlak: 90 × 90 − 0,5 × 65 × 65 = 5987,5 (cm2) 
De inhoud is 5987,5 × 55 = 329 312,5 (cm3) 
Dit is 329 (liter) (of nauwkeuriger) 
of
De oppervlakte van het grondvlak is gelijk aan de oppervlakte van twee rechthoeken plus de oppervlakte van een gelijkbenige driehoek 
De twee rechthoeken hebben de afmetingen 25 bij 90 (cm) en 25 bij 65 (cm) en de rechthoekszijden van de driehoek zijn 65 (cm) 
De oppervlakte van het grondvlak is 25×90+25×65+0,5×65×65=5987,5(cm2)
De inhoud is 5987,5 × 55 = 329 312,5 (cm3) • Dit is 329 (liter) (of nauwkeuriger)
11
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
12

Slide 5 - Slide

maximumscore 1
12,5 (of 13)(%)
13
maximumscore 2
12 halveringen komen overeen met (12 × 13 =) 156 uur
Het aantal dagen is dan 156 : 24 (en dit is 6,5 dag)
of
6,5 dag = 6,5 × 24 = 156 uur
156 uur komt overeen met 156 : 13 = 12 halveringen
14
maximumscore 2
Van 8 naar 12 halveringsperioden betekent 4 stappen doortellen in de tabel 
Het antwoord: 1:4096
of
Het deel is 1 :2^12 dus 1:4096


15

Slide 6 - Slide

maximumscore 4
100 000 jaar komt overeen met (100 000 : 25 000 =) 4 halveringen
Na 4 halveringen is er 1:16 deel van de oorspronkelijke hoeveelheid over 1:16 deel komt overeen met 6,25(%) 
6,25(%) is meer dan 5% er is dus nog gevaar
of
100 000 jaar komt overeen met (100 000 : 25 000 =) 4 halveringen
Na 4 halveringen is er 1:16 deel over van de oorspronkelijke hoeveelheid
5% is 1:20 deel
1:16 deel is meer dan 1:20 deel dus er is nog gevaar


17
maximumscore 3
1 :128 deel hoort bij 7 halveringen
De ouderdom is 7 × 5730 (= 40 110)
Het antwoord: 40 000 (jaar) (of 40 duizend (jaar))
16

Slide 7 - Slide

maximumscore 5
AC = 0,25 (m) en MC = 0,75 (m)
AM = wortel(0,252 + 0,752) = 0,790... (m)
Het antwoord: 79 (cm) (of nauwkeuriger)
18
maximumscore 4
tan halve hoek M = 0,75:0,25  
Dus halve hoek M is 71,56...(°)
Het antwoord: 143(°)
of
tan ∠AMC = 0,25:0,75  
∠AMC = 18,4...(°)
Dus hoek M is 180−2×18,4...=143(°)
19
maximumscore 5
De diameter van de cirkel is (2 × 113 =) 226 (cm)
De omtrek van de hele cirkel is π × 226 = 709,9... (cm)
Cirkelboog EF is 154:360 × 709,9... (cm)  Dit is 303,7... (cm) 
Het antwoord: 303,7... : 7 = 43,3... en dit zijn 43 hele stenen 
Opmerking Als een kandidaat naar boven afrondt en als antwoord 44 hele stenen vindt, hiervoor geen scorepunten aftrekken.
20

Slide 8 - Slide

maximumscore 4
De oppervlakte van kavel 1 is 10,5 × 21 = 220,5 (m2) 
De prijs is 55 125 : 220,5 = 250 (euro per m2) 
De oppervlakte van kavel 2 is 70 875 : 250 = 283,5 (m2) 
Kavel 2 is 283,5 : 21 = 13,5 (meter) breed 
of
70875:55125=1,28... 2 • 1,28... × 10,5 1 
Kavel 2 is 13,5 (meter) breed
21
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
22
klik op het plaatje achter de vraag voor het antwoord
23

Slide 9 - Slide