www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Exameneisen deel I

CSE Nederlands
1 / 13
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5,6

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

CSE Nederlands

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Wat?
Weten hoe een Centraal Schriftelijk Examen (CSE) eruit ziet

Hoe? 
Je analyseert gezamenlijk het eindexamen Nederlands. 
Je zoekt op aan welke eisen je moet voldoen voor het eindexamen.
Je analyseert het soort vragen en teksten.


Slide 2 - Slide

Wat weet je van het CSE Nederlands?

Slide 3 - Mind map

Opdracht
- Maak een groep van vier leerlingenSlide 4 - Slide

Nummers 1
 • Nummers 1 zoeken informatie op over examenteksten van het jaar 2016 en 2017 (tijdvak I en II); 
 • Probeer antwoord te geven op de volgende vragen: 
Hoeveel teksten krijg je, wat voor onderwerp hebben de teksten, hoe lang zijn de teksten, welke bronnen worden gebruikt, wat voor soort taalgebruik, etc. (voeg zelf nog belangrijke vragen toe met antwoord) 
 • Probeer zo veel mogelijk informatie te vinden;  
 • Verdeel de examens en koppel je bevindingen terug aan je groepsgenoten en noteer individueel gezamenlijke antwoorden.   

Slide 5 - Slide

Nummers 2
 • Nummers 2 zoeken informatie over de vragen die worden gesteld. 
 • Bekijk examens van het jaar 2016 en 2017 (tijdvak I en II):
 • Welke soort vragen krijg je? Hoeveel vragen per tekst, per examen? Welke onderwerpen worden aangesneden? Hoeveel meerkeuzevragen / open vragen? 
 • Verdeel de examens en koppel je bevindingen terug aan je groepsgenoten en noteer individueel gezamenlijke antwoorden. 

Slide 6 - Slide

Nummers 3
 • Nummers 3 zoeken informatie over de correctie van de examens: 
 • Bekijk correctiemodellen van het jaar 2016 en 2017 (tijdvak I en II) en beantwoord de volgende vragen:
 • Hoe gaat de correctie in zijn werk? Hoeveel punten zijn voor bepaalde vragen te verdienen? welke N-termen zijn er in jaar 2016 en 2017 gebruikt? Zijn er verschillen tussen tijdvak I en II? Hoe telt correct Nederlands mee?
 • Verdeel de examens en koppel je bevindingen terug aan je groepsgenoten en noteer individueel gezamenlijke antwoorden. 

Slide 7 - Slide

Nummers 4
 • Nummers 4 bekijken welke kennis je nodig hebt voor de examens en waar je deze kunt vinden.
 • Bekijk de examenbundel en zoek op wanneer het CSE Nederlands is  
 • Hoe lang duurt het examen, welke benodigdheden mag je gebruiken tijdens het examen, welke voorkennis moet je hebben? 
 • Verdeel de examens en koppel je bevindingen terug aan je groepsgenoten en noteer individueel gezamenlijke antwoorden. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Opdracht
Ga terug naar je basisgroepje en wissel je bevindingen uit. 
Iedereen maakt individueel aantekeningen!
timer
2:00

Slide 10 - Slide

Hoeveel teksten krijg je? 
Wat voor onderwerpen hebben de teksten? 
Hoe lang zijn de teksten? 
Welke bronnen worden gebruikt?
Wat voor soort vragen krijg je? Hoeveel vragen per tekst, per examen? 
Welke onderwerpen worden aangesneden? 
Hoeveel meerkeuzevragen/open vragen?

Slide 11 - Slide

Hoe gaat de correctie in zijn werk? Hoeveel punten zijn voor bepaalde vragen te verdienen?
Zijn er verschillen tussen tijdvak I en II? 
Hoe telt correct Nederlands mee?
Wanneer is het examen? 
Hoe lang duurt het examen? Welke benodigdheden mag je gebruiken tijdens het examen? Welke voorkennis moet je hebben?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link