www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Examentraining Havo 5

Examentraining Duits
1 / 11
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Examentraining Duits

Slide 1 - Slide

Examentraining Duits

Slide 2 - Slide

Noem twee signaalwoorden

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Selbstwertgefühl

Slide 5 - Open question

Erklärungsnot

Slide 6 - Open question

Futterneid

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

Slide 10 - Slide

Wat vind je het moeilijkste
onderdeel van het examen Duits ?

Slide 11 - Open question