www.lessonup.io
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Tips voor het eindexamen wiskunde

De laatste tips voor het 
eindexamen wiskunde
1 / 7
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 7 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

De laatste tips voor het 
eindexamen wiskunde

Slide 1 - Slide • potlood 
 • pen
 • rekenmachine
 • geodriehoek 
 • passer 
 • gum • puntenslijper 
 • markeer stiften
 • lineaal
 • kleurpotloden


Dit neem je mee
Dit kun je ook meenemen

Slide 2 - Slide • altijd met potlood
 • een rechte lijn langs een lineaal
 • een cirkel en een zzz driehoek  met passer
 • bij een parabool, een kwadratisch verband en een wortel verband eerst punten in het assenstelsel, daarna een vloeiende lijn


 • bij assenstelsels, schrijf bij de assen waar het over gaat en zorg voor gelijke stapgrootte op een as. 
 • bij grafieken, schrijf er bij waar de grafiek over gaat

Teken...
Let op...
een driehoek waarvan 3 zijden bekend zijn

Slide 3 - Slide • schrijf overal je berekening bij op,  behalve bij grafieken en meer-  keuze vragen. 
 • let op op hoeveel decimalen je  moet afronden
 • tussendoor niet afronden, schrijf  een tussen-uitkomst met puntjes  (3,24...) en laat het getal op je  rekenmachine staan
 

 • bij inklemmen altijd 1 getal boven en 1 getal onder de juiste uitkomst 
 • bij de balansmethode, eerst  letters naar links, dan getallen  naar rechts en als laatst delen  door het getal voor de letter
 • schrijf de sinus, cosinus en  tangens van een hoek altijd met 3  getallen achter de komma

Berekeningen:
Let op...

Slide 4 - Slide

   Antwoord:
 • geef altijd antwoord op de vraag (lees de vraag nog even goed door)
 • let op de afronding (cijfers achter de komma)
 • let op eenheden (bv. km cm gram km/u)


Slide 5 - Slide

  Tot slot:
 • check of je rekenmachine op 'd' of 'deg' staat
 • lees de vraag goed door
 • als je een vraag niet snapt, sla hem over. Maak eerst de vragen die je wel snapt 


Slide 6 - Slide


Succes met leren en met het examen 

Slide 7 - Slide