Film scène maken deel 1: Het verhaal bedenken

Het verhaal bedenken
Hoe bedenk ik een goed verhaal?
1 / 7
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 7 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Leerlingen gaan in deze les een verhaal bedenken voor hun filmscène

Instructions

Dit is les 1 van een reeks van 5 lessen over filmscène maken. Deze lessenreeks sluit goed aan op de les over basis filmvaardigheden. Hierin worden filmkaders, tegenlicht, dramatische as en beeldcompositie behandeld. Zorg dat je leerlingen bekend zijn met deze filmvaardigheden voordat ze aan dit project beginnen.

Dit project is verdeeld over 5 lessen van 45 minuten. Als je klassikaal wilt terugkijken moet je hier ook extra tijd voor rekenen.

Leerdoelen:
 • Leerlingen weten na deze lessen hoe een klassieke opbouw van een verhaal in elkaar zit;
 • Leerlingen trainen hun verbeeldingskracht door samen een verhaal te verzinnen;
 • Leerlingen oefenen met vooruitdenken en plannen tijdens de voorbereidingen;
 • Leerlingen kunnen na deze lessen monteren in een simpel montageprogramma;
 • Leerlingen oefenen met samenwerken met een duidelijke rolverdeling.
Inhoud van de filmscène:

Leerlingen zijn vrij in het bedenken van een verhaal, maar je kunt ook kaders geven. Kijk wat jouw klas nodig heeft. Kaders kunnen bijvoorbeeld zijn:
 • Een beginzin geven waar de scène mee moet starten.
 • Een einde of eindbeeld geven waar de scène mee moet eindigen.
 • Een onderwerp geven waar de scène over moet gaan.
 • Filmlocatie vooraf bepalen.
Begeleiding:

Maak groepjes van 3 tot 5 leerlingen. Houdt rekening met dat er steeds maximaal twee leerlingen aan de montage kunnen werken in de laatste les. Tenzij er meerdere devices zijn om op te monteren. Dan kun je filmmateriaal delen en ieder lid van het groepje met hetzelfde materiaal een eigen eindresultaat laten monteren.

Techniek:

Voor deze lessen hebben leerlingen een device nodig waarmee ze kunnen filmen en monteren.

Begrippenlijst:
 • Filmkader: close-up, medium, totaal, over-the-shoulder.
 • Perspectief: de hoek waar vanuit je iets filmt (bijv. hoger of lager dan ooghoogte).
 • Shot: filmopname.
 • Dramatische as: een regel die je toepast als je twee mensen in gesprek filmt.
 • Storyboard: verzameling uitgetekende shots van een filmscène.
 • Opname routine: Een vaste werkwijze tijdens de filmopnamen.
 • Ruwe montage: alle shots in ongeveer de goede volgorde maar nog niet op maat gesneden.
 • Cut-away: in de montage knippen naar een ander shot om vervolgens weer terug te gaan naar het beginshot.

Items in this lesson

Het verhaal bedenken
Hoe bedenk ik een goed verhaal?

Slide 1 - Slide

Vertel dat leerlingen in deze les een verhaal gaan bedenken voor hun filmscène. Ze leren hoe de meeste verhalen in elkaar zitten qua opbouw. 

Noem eventueel aanvullende opdracht kaders (bijvoorbeeld dat het in een vreemde taal moet, dat het verhaal over een bepaald onderwerp moet gaan).

In deze les kijken leerlingen eerst een tutorial en een korte filmscène. Daarna gaan ze aan de slag.


Slide 2 - Video

Kijk samen de tutorial en de filmscène op de volgende slide.

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Schrijf op:

1) Bovenaan met hoofdletters: BEGIN

2) In het midden met hoofdletters: MIDDEN

3) Bijna onderaan: EIND
Het verhaal

Slide 4 - Slide

Laat leerlingen werken in groepjes van 3 tot 5 personen.

Deel papier uit en neem samen de opdracht door.
Voorbereiding
Begin
WIE: over wie gaat jouw film?
WAT: wat zijn ze aan het doen?
WAAR: waar zijn ze dat aan het doen?
Midden
Welk probleem ontstaat er? 
Waarom kan het niet direct opgelost worden?
Einde
Wordt het probleem opgelost? Hoe eindigt de filmscène?   
Boodschap
Als het verhaal een boodschap heeft, schrijf die dan op.  

Slide 5 - Slide

Neem samen door of iedereen de vragen begrijpt en laat de groepjes dan aan de slag gaan met schrijven.

Check tijdens het verhalen bedenken of er in het groepje ook leerlingen zijn die de bedachte rollen willen spelen. Dit moet een beetje gelijk opgaan.

Begeleidt de groepjes op hun verhaalkeuze. Vaak zijn eerste ideeën best goed en kun je er samen naar kijken of er iets uitvergroot kan worden of herhaald waardoor het grappig of spannend wordt. 
Het verhaal
Schrijf het op:
 1. Alle rollen van de acteurs. 
 2. Wie bedient de camera?    (dit mogen verschillende personen zijn)
De rolverdeling

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

In de volgende les ga je een storyboard maken en je voorbereiden op het filmen.
Het verhaal

Slide 7 - Slide

This item has no instructions