Mijn bijzonder rare week met Tess

Mijn bijzonder rare week met Tess
Een vergelijking tussen boek en film
PO
groep
6 - 8
1 / 20
next
Slide 1: Slide
TaalKunstzinnige oriëntatie+1BasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 20 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

In deze les gaan leerlingen aan de slag met fragmenten uit de film Mijn bijzonder rare week met Tess. Ze luisteren naar de muziek bij de film, denken na over de personages en denken na over een vraag van de scenarioschrijver. Ook lezen ze het eerste hoofdstuk van het boek waarop de film gebaseerd is en vergelijken ze dit met het begin van de film. Lesdoelen: Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen: - omschrijven waar de film zich afspeelt; - vertellen wat perspectief en voice-over betekenen en hoe deze in de eerste scène van de film gebruikt worden; - uitleggen hoe het begin van het boek verschilt van het begin van de film; - de personages Sam en Tess omschrijven. De les is opgebouwd aan de hand van de leerlijn Filmeducatie en in deze les komen de vaardigheden verwoorden, onderzoeken, reflecteren aan bod. Bij de les is een creatieve verwerkingsopdracht beschikbaar, waarin leerlingen voorspellingen doen over hoe de film verder gaat. Deze les is gemaakt door het Netwerk Filmeducatie. Auteur: Aaltsje Visser (Netwerk Filmeducatie) Ondersteuning: Jurjen Klant (Nederlands Film Festival) Eindredactie: Vincent Hodde (Netwerk Filmeducatie)

Instructions

Benodigdheden
 • Digibord
Optioneel:
 • Eerste hoofdstuk uit het boek
 • Verwerkingsopdrachten
Beide zijn als pdf te downloaden via deze pagina (zie rechterkant van de pagina, onder werkbladen).

De gehele film is online te bekijken via de website van Schooltv. Het volledige boek Mijn bijzonder rare week met Tess is te vinden in de Online Bibliotheek.


Deze les is tot stand gekomen met medewerking van het Nederlands Film Festival, een partner van het Netwerk Filmeducatie.

Worksheets

Items in this lesson

Mijn bijzonder rare week met Tess
Een vergelijking tussen boek en film
PO
groep
6 - 8

Slide 1 - Slide

Introductie

Introduceer de les en vertel de leerlingen dat deze les gaat over Mijn bijzonder rare week met Tess, een film die gebaseerd is op het boek met dezelfde titel van Anna Woltz. Geef nog geen informatie over het verhaal, want de leerlingen gaan hier in de les op in.
Lesdoelen
Aan het eind van deze les kan ik...
 • omschrijven waar de film zich afspeelt;
 • vertellen wat perspectief en voice-over betekenen en
  hoe deze in de eerste scène van de film gebruikt worden;

 • uitleggen hoe het begin van het boek verschilt van het begin van de film;
 • de personages Sam en Tess omschrijven.

Slide 2 - Slide

Lesdoelen

Benoem kort de lesdoelen voor de leerlingen.

Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
 • omschrijven waar de film zich afspeelt;
 • uitleggen wat perspectief en voice-over betekenen en hoe deze in de eerste scène van de film gebruikt worden;
 • uitleggen hoe het begin van het boek verschilt van het begin van de film;
 • de personages Sam en Tess omschrijven.
Luisteren
Welk gevoel krijg je bij het horen van deze muziek?
Waar of wanneer denk je dat de film zich afspeelt?
Wat zie je voor je als je deze muziek hoort?

Slide 3 - Slide

Luisteren

Laat de leerlingen luisteren naar het fragment. Stel daarna de vragen welk gevoel ze krijgen bij het horen van de muziek, welke beelden ze voor zich zien en waar en wanneer ze denken dat de film zich afspeelt.

Mogelijke antwoorden: de muziek klinkt vrolijk, luchtig, doet denken aan vakantie. De film speelt zich af tijdens de vakantie, op een zonnige plek, enz.
Luister naar het eerste hoofdstuk

Slide 4 - Slide

Luisteren

Lees het eerste hoofdstuk uit het boek voor, beluister het audioboekfragment of laat de leerlingen het hoofdstuk zelf lezen.
Welke beelden zie je voor je bij het lezen van het hoofdstuk?
Wat ben je door dit hoofdstuk over Sam te weten gekomen?

Slide 5 - Slide

Vragen bij het fragment

Bespreek de vragen met de leerlingen.

Mogelijke antwoorden:

VRAAG 1: een vader en twee broers die aan het voetballen zijn.
VRAAG 2: Sam heeft een oudere broer, Jorre, die hij sinds een paar weken stom vindt. Hij denkt na over dingen die hij tegenkomt en wat hij voelt (zoals het gevoel dat hij een zandloper is).

Slide 6 - Video

Fragment 1 uit Mijn bijzonder rare week met Tess (Steven Wouterlood, 2019)

Laat de openingsscène zien aan de leerlingen.
Waarom zouden de filmmakers voor een ander begin hebben gekozen dan in het boek?
Behalve Sam zie je ook een paar keer de lucht. Waarom zitten deze beelden ertussen denk je?
Je hoort Sam praten, maar je ziet zijn mond niet bewegen. Hoe weten we dan toch dat het Sam is die vertelt? Waarom zou de maker ervoor gekozen hebben om dit fragment zo te doen?
Perspectief is het punt van waaruit iemand naar iets kijkt.
Een voice-over is een vertelstem in een film.

Slide 7 - Slide

Vragen bij het fragment

Bespreek (kort) de vragen met de leerlingen. Gebruik de bovenste button aan de rechterkant (perspectief) bij de tweede vraag links en onderste button (voice-over) bij de derde vraag links.

Mogelijke antwoorden:
VRAAG 1: Je ziet Sam in zijn eentje op het strand in een kuil liggen en hoort hem praten. Je ziet hem kijken naar de lucht en de vogels. Hij praat over doodgaan.

VRAAG 2:  je ziet de lucht omdat we vanuit Sam kijken, de camera neemt zijn
perspectief in. 

VRAAG 3: We horen Sams stem en zien alleen hem, daardoor weten we dat hij het is die praat via een
voice-over. De maker heeft er misschien voor gekozen, omdat we zo Sam zien, de omgeving en meteen weten waar hij in zijn hoofd mee bezig is.

Slide 8 - Video

Fragment interview met scenarioschrijver Laura van Dijk

Bekijk het fragment uit het interview met de scenarioschrijver van Mijn bijzonder rare week met Tess. Aan het eind van het fragment stelt ze een vraag aan de leerlingen, die ook op de volgende slide staat.
Hoe hebben de makers er in de eerste scène voor gezorgd dat de scène  niet te zwaar is, ook al gaat het over de dood?

Slide 9 - Slide

Vraag van de scenarioschrijver

Bespreek de vraag van de scenarioschrijver.

Slide 10 - Video

Optioneel: Fragment 1 uit Mijn bijzonder rare week met Tess (Steven Wouterlood, 2019)

Bekijk, indien nodig of gewenst, nogmaals de openingsscène, nu met de vraag van de scenarioschrijver in gedachten.

Slide 11 - Video

Optioneel: Fragment interview met scenarioschrijver Laura van Dijk

De scenarioschrijver geeft zelf een antwoord op haar vraag. Kijk, indien gewenst, het fragment. Klopt het antwoord van de scenarioschrijver met de antwoorden van de leerlingen?

Vertel de leerlingen dat ze nu doorgaan naar de volgende scène.

Slide 12 - Video

Fragment 2 uit Mijn bijzonder rare week met Tess (Steven Wouterlood, 2019)

Laat de volgende scène uit de film zien. Het boek begint met deze gebeurtenis.
Welke overeenkomsten en verschillen heb je gezien tussen het boek en de film?
Waarom zouden de makers sommige dingen net anders hebben verfilmd dan in het boek staat?
Herkende je de muziek? Had je deze beelden verwacht bij de muziek?

Slide 13 - Slide

Vragen bij het fragment

Bespreek de vragen met de leerlingen.

Mogelijke antwoorden:

VRAAG 1:
Overeenkomsten: Sam en zijn vader voetballen op het strand, zijn broer breekt zijn been door een diepe kuil, Sam wil 112 bellen maar zijn vader niet, zijn vader draagt zijn broer weg, Sam gaat er achteraan.
Verschillen: in het boek voetbalt zijn broer niet mee, in het boek staat niet dat Sam de kuil gegraven heeft, in het boek is het minder warm/geen zomer, de personages gebruiken andere woorden.

VRAAG 2: om de sfeer of de personages duidelijker neer te zetten (bijv. Sam ligt eerst zelf in de kuil, daarna valt zijn broer erin en krijgen ze daar ruzie over).

VRAAG 3: eigen antwoord.

Slide 14 - Video

Fragment 3 uit Mijn bijzonder rare week met Tess (Steven Wouterlood, 2019)

Laat het fragment zien waarin Sam Tess ontmoet.
Wat is je eerste indruk van Tess? Hoe denk je dat ze is?
Vind je dat Sam en Tess op elkaar lijken? Waarom wel/niet?
Denk je dat Sam en Tess goede vrienden zouden kunnen worden?

Slide 15 - Slide

Vragen bij het fragment

Bespreek de vragen met de leerlingen.

Mogelijke antwoorden:

VRAAG 1: Tess draagt opvallende kleren, is enthousiast, is niet verlegen, heeft veel energie, vindt heel veel dingen leuk om te leren.

VRAAG 2: Sam en Tess lijken niet erg op elkaar. Sam is bezig met alleen zijn, terwijl Tess juist samen met iemand wil leren salsa dansen. Tess valt op en neemt de leiding. Zij bedenkt wat zij en Sam gaan doen. Sam is iets rustiger, maar enthousiast om nieuwe dingen uit te proberen.

VRAAG 3: eigen antwoord.
Wie van de personages die je tot nu toe hebt gezien is de hoofdpersoon denk je?
Denk je dat Tess ook een hoofdpersoon is?
Welke bijrollen heb je tot nu toe gezien in de film?
De hoofdpersoon is het belangrijkste personage in een verhaal.
Een personage is een verzonnen persoon in een boek, film of toneelstuk.
Een bijrol is een rol in een film die geen hoofdrol is, maar die wel belangrijk is voor het verhaal. Een bijrol is dus een kleinere rol dan de hoofdrol.

Slide 16 - Slide

Vragen bij het fragment

Open de buttons aan de rechterkant van het scherm en benoem kort wat de woorden betekenen (indien ze nog niet bekend zijn met deze woorden kan hier langer bij stil worden gestaan).
Bespreek vervolgens de vragen met de leerlingen. 

(Mogelijke) antwoorden:
VRAAG 1: Sam.
VRAAG 2: Tess zou ook een hoofdpersoon kunnen zijn. Het verhaal wordt verteld vanuit Sam, maar Tess speelt ook een belangrijke rol in de film, omdat ze ervoor zorgt dat Sam van alles beleeft.
VRAAG 3: de vader en broer van Sam.
Wat denk je dat er in de rest van de film gaat gebeuren?

Slide 17 - Slide

Afsluiting of optionele verwerkingsopdracht

De leerlingen hebben nu kennis gemaakt met de belangrijkste personages uit de film en enkele fragmenten gezien. Hoe verwachten zij dat de film verder zal gaan? Wat zal er gebeuren? Hoe zal de film aflopen? Deze vraag kan klassikaal besproken worden, of leerlingen kunnen aan de slag met een verwerkingsopdracht hierover. De verwerkingsopdracht is te downloaden vanaf LessonUp.
Aan het eind van deze les kan ik...
 • omschrijven waar de film zich afspeelt;
 • uitleggen wat perspectief en voice-over betekenen en hoe deze in de eerste scène van de film gebruikt worden;
 • uitleggen hoe het begin van het boek verschilt van het begin van de film;
 • de personages Sam en Tess omschrijven.
Check?

Slide 18 - Slide

Check

Laat de leerlingen de leerdoelen zien en vraag ze bij zichzelf na te gaan of ze de lesdoelen hebben behaald. Het is ook een mogelijkheid om leerlingen beurten te geven om te controleren of zij de genoemde doelen kunnen uitleggen (verwoorden).
Hoeveel sterren geef jij deze les?
☆☆☆☆☆

Slide 19 - Slide

Waardeer de les

We horen graag hoe jij en je leerlingen de les hebben ervaren! Je kunt hem een score geven via de sterren op de homepage van de les op LessonUp. Meer feedback? Mail ons op: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl.
Meer films in de klas?  

Slide 20 - Slide

Film in de Klas

Kijk voor meer gratis films en lespakketten van Film in de Klas voor het primair- en voortgezet onderwijs op Schooltv.