BEELDVERHAAL 6 les 1 EMOTIE

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Mediawijsheid, begrijpend kijken, FilmeducatieBasisschoolGroep 5-7

This lesson contains 17 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Print deze instructies uit voorafgaand aan de les. Dit is handig tijdens het lesgeven. Beeldverhaal bestaat uit 6 opeenvolgende delen van 5 lessen voor groep 3 t/m 8. Deel 5 is geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m 6.

Instructions

Les 1 DEEL 5: Film en emotie
Wat doet film met je gevoel en hoe wordt dit verbeeld?

Voor kinderen kan film een manier zijn om gevoelens te uiten. Het verhaal van de film ‘Munya in mij’ die bij deze lessenserie hoort is opgebouwd aan de hand van de emoties van de hoofdpersoon. Zij maakt hierin een duidelijke ontwikkeling door.

Leerlingen leren hoe je een karakter maakt, hoe je emoties verbeeldt (met gezichtsuitdrukkingen en symbolen), welke rol de omgeving speelt en hoe je een filmverhaal kunt opbouwen. Door een verhaal van zichzelf dichtbij huis als uitgangspunt te gebruiken leren ze op details te letten en goed te verwoorden wat ze hebben gezien.
Beeldverhaal stimuleert actief de taalontwikkeling. Door te praten over film, een verhaal in te spreken of een interview te houden, leren leerlingen hun verhaal creatief te verwoorden. Deze lessen kunnen ook gegeven worden door een filmdocent van de Animatiebus.

Worksheets

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Emotie in beeldverhalen

- Introduceer het lesprogramma. Met de lessen van Beeldverhaal gaan we van alles leren over film, we gaan kijken naar films van échte filmkunstenaars en animatiemakers én we gaan zelf film maken.
- Vraag: De lessenreeks van Beeldverhaal gaat over het gevoel bij en in film. Hoe noem je gevoel ook wel?

Tip: Als leerkracht kun je het thema van het verhaal van de leerlingen sturen. De maakopdracht over emoties kun je zo laten aansluiten op een schoolbreed thema, bijvoorbeeld natuur. Vraag de leerlingen dan om emoties in relatie tot de natuur te beschrijven: ‘Wanneer en waarom wordt jij blij van de natuur, of juist verdrietig?’

Slide 2 - Video

Trailer Beeldverhaal
Let op: zet het geluid aan in het Vimeo-venster!

• Filmplan 
• Omgeving 
• Hoofdpersoon 
• Emotie verbeelden
• Filmen
Korte film over een emotie 

Slide 3 - Slide

Korte film over emotie

Hier zie je de vijf stappen in het maken van je eigen film:

- Filmplan maken
- Omgeving maken
- Hoofdpersoon creëren
- Emotie verbeelden
- Filmen

In totaal zijn er 5 lessen, dus de leerlingen kunnen in hun eigen tempo onderdelen afmaken. Tijdens de laatste twee lessen wordt er gefilmd.

• Hoofdpersoon 

• Omgevingen 
Wat gaan we hiervoor maken? 

Slide 4 - Slide

Hoofdpersoon en omgeving

Hier zie je voorbeelden van een hoofdpersoon en een omgeving zoals je die zelf zou kunnen maken: door te tekenen of schilderen, poppetjes te maken die kunnen bewegen, of met een foto. Met losse onderdelen zoals gezichten kun je verschillende emoties laten zien.

Slide 5 - Slide

Emotie 


Een emotie, wat is dat eigenlijk? (alle antwoorden zijn goed)


In een film kijk je vaak naar de emotie van iemand anders. Tegelijk krijg je ook zelf bepaalde emoties van een film. Kun je daar iets over vertellen? 


Welk stukje kun je je nog goed herinneren? Waarom?
Wat vond je van de film?

Slide 6 - Slide

We hebben gekeken naar de film ‘Munya in mij’ van Mascha Halberstad. Deze film heeft prijzen gewonnen in binnen- en buitenland.

Klik op de vraagtekens
Wat vond je van deze film?
Welk stukje kun je je nog goed herinneren? Waarom?

Er zijn geen goede of foute antwoorden: laat leerlingen verkennen wat ze hebben gezien en gehoord en dit verbinden aan verhaal en vormgeving. Dus: hoe de inhoud is verbeeld door middel van beeld en geluid.


Welke emoties heb je in de film kunnen herkennen?

Slide 7 - Slide

Welke emoties heb je in de film kunnen herkennen?

Mogelijke vragen:
Welke emoties zag je bij Munya? En de andere personages?
Hoe zag je dat?
Welke emoties heb je zelf ervaren bij het kijken naar de film?
Waarom voelde je dat?
Welke gedachten komen er bij je op door deze film?
Waar denk je dat deze film over gaat? (Alle antwoorden zijn goed)

Extra: Het scenario van ‘Munya in mij’ is geschreven door Fiona van Hiemstra. Een scenario is het complete, uitgeschreven verhaal van de film. Alles staat er in: wat de personages zeggen, hoe ze het zeggen, waar de scène zich afspeelt etc.

Fiona wil met dit verhaal de boodschap meegeven dat je door je innerlijke kracht altijd controle kan uitoefenen op je situatie. Je kunt altijd kiezen hoe je reageert op iets.

bang
verdrietig
blij
trots

Slide 8 - Slide

Klik op de sterretjes voor de verschillende emoties in de film en bespreek hoe je deze emotie ziet bij Munya. Zou je de emoties ook op een andere manier kunnen uitbeelden?

Munya wil iets bereiken in dit verhaal. Wat?
Wie werken Munya tegen?
Een filmverhaal is vaak opgebouwd in drie delen. De hoofdpersoon wil iets, maar wordt tegengewerkt, en bereikt dan op het einde wat hij/zij wil.

Slide 9 - Slide

Verdiepingsvragen
NB: Deze slide is optioneel als de klas meer vragen aankan. Ga anders door naar de maakopdracht.

(Klik op de vraagtekens)
Munya wil iets bereiken in dit verhaal? Wat? (Ze wil graag zichzelf durven zijn. Ze wil graag rappen).

Wie werken Munya tegen? Haar moeder en de jongens op straat.

(Klik op de ster)
Een filmverhaal is vaak opgebouwd uit drie delen: de hoofdpersoon wil iets, maar wordt tegengewerkt en bereikt dan op het einde wat hij / zij wil.

Een filmmaker gebruikt vaak gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt of bij iemand anders hebben zien gebeuren om een film mee te maken. Dat gaan jullie ook doen.

Het verhaal van de film
FILMPLAN

Slide 10 - Slide

Maakopdracht
Filmplan / Het verhaal van de film

Voor een film gemaakt kan worden maken we het filmplan. We beginnen met het bedenken van een verhaal, gebaseerd op jullie eigen gevoel. Het gebruik van emotie is erg belangrijk in films. Je kan de emotie van de hoofdpersonen soms zelf voelen als je naar de een film kijkt. Zo raak je betrokken bij wat hij of zij meemaakt. Meeleven noemen we dat.
Voor jullie eigen film gaan we ook veel emotie gebruiken en onderzoeken hoe je deze emotie het best in beeld kan brengen. Eerst ga je zelf verschillende emoties onderzoeken en dan kies je een gebeurtenis met de emotie die daarbij hoorde om je filmplan uit te werken.

Slide 11 - Slide

Print de werkbladen uit. Ga nu aan de slag met het werkblad. Trek hier zeker 10 minuten voor uit. Als leerkracht geef je zelf ook een voorbeeld. TIP: Hou het klein en dicht bij huis, om al te heftige reacties te voorkomen, bijv. sleutels kwijt in de regen, geen puppy voor je verjaardag…
Laat de leerlingen eerst in tweetallen herinneringen aan emoties ophalen. Laat ze dan individueel het werkblad invullen: Wanneer voelde jij je boos, blij, bang, trots? Omschrijf kort wat er gebeurde. Heb je tijd over? Maak daarna van twee verhaaltjes op het werkblad een tekening.

• HOOFDPERSOON
• BEGIN - MIDDEN - EIND
• OVERWINNING
FILMPLAN

Slide 12 - Slide

Filmplan
Iedereen klaar? Dan gaan we beginnen aan het filmplan. Hier zie je hoe dat is opgebouwd.

- Hoofdpersoon
- Begin, midden, eind
- Overwinning

In elke film heb je een hoofdpersoon die iets meemaakt of een probleem moeten overwinnen. Een film heeft een duidelijk begin, een midden en een eind. Aan het eind heeft de hoofdpersoon vaak iets overwonnen of opgelost.

Slide 13 - Slide

Voorbeeld
Hier zie je drie scènes uit de film waarin emotie belangrijk is als voorbeeld.

Slide 14 - Slide

Maakopdracht
(print de werkbladen uit)

Nu gaan jullie het begin, midden en eind van je verhaal tekenen in dit filmplan.
In plaatje 1 maak je duidelijk waar je bent
In plaatje 2 laat je zien wat er gebeurt dat de emotie opwekt
In plaatje 3 laat je zien hoe het afloopt en wat je daarbij voelt. Je mag de emotie lekker overdrijven!

Er kunnen ook meerdere emoties in één kort verhaal zitten. Kies dan welke emotie je de meeste aandacht geeft.

Slide 15 - Video

Voorbeelden van filmpjes gemaakt op een andere school. Bepaal zelf of je deze laat zien aan de leerlingen. Het is ook leuk ze hun eigen fantasie te laten gebruiken.

Slide 16 - Video

Deze korte film is een goede afsluiter van de les als alles is opgeruimd.
At the Opera - Juan Pablo Zaramella (Vimeo, 0:00 - 1.01)
Een leuke animatie over emotie, of toch niet…?

Volgende keer in Beeldverhaal Deel 6:
Les 2 Omgeving

Slide 17 - Slide

Volgende keer gaan we aan de slag met de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt.