Movies that Matter - Night - MBO

Night
Joosje Duk, 2017
Les over 
uitsluiting en discriminatie
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerBurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolMBOvmboLeerjaar 3,4Studiejaar 1-4

This lesson contains 19 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Welkom bij deze les bij de film Night. Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijk je de korte film Night (2017, Joosje Duk). Wanneer vier vriendinnen met verschillende culturele achtergronden samen uitgaan naar een hippe club, verandert hun relatie nadat ze een ongemakkelijke interactie met de bouncer van de club hebben. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of bel 020-2807612.

Instructions

Thema's
 • Woorden doen ertoe
 • Uitsluiting door woorden
 • Discriminatie
 • Racisme
Leerdoelen
Aan het einde van deze les:
 • zijn leerlingen zich bewust van de gevolgen van beeldvorming en vooroordelen;
 • hebben leerlingen stilgestaan bij de betekenis van taal;
 • kennen leerlingen artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Werkwijze
 • In deze les bekijk je de film. De film is in deze les opgenomen. Je hoeft de film alleen maar aan te klikken.
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructions

Items in this lesson

Night
Joosje Duk, 2017
Les over 
uitsluiting en discriminatie

Slide 1 - Slide

Welkom bij het leerpad van de korte film Night (Joosje Duk, 2017).

Deze les bestaan uit twee delen:
1) Voorbespreking inclusief film kijken (20 min.)
2) Nabespreking (30 min.)

Leerdoelen
Aan het einde van deze les: 
 • zijn leerlingen zich bewust van de gevolgen van beeldvorming en vooroordelen;
 • hebben leerlingen stilgestaan bij de betekenis van taal;
 • kennen leerlingen artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Deel 1: Voorbespreking

Slide 2 - Slide

Deel 1: Voorbespreking
Tijdens de voorbespreking maken de leerlingen kennis met de film aan de hand van fragmenten en opdrachten, waarna zij de hele film zullen kijken.
Je gaat straks kijken naar fragmenten uit de film Night. Je hoort alleen wat er gebeurt; het beeld is weggelaten. Na elk fragment beantwoord je vragen.

Het eerste fragment begint als de vier vriendinnen in de rij voor de club staan.

Slide 3 - Slide

De leerlingen gaan straks luisteren en kijken naar fragmenten uit de film Night

In het eerste fragmenten - te vinden op de volgende slide - hoor je alleen wat er gebeurt; het beeld is weggelaten. Het fragment begint als de vier vriendinnen in de rij voor de club staan.

Na elk fragment beantwoorden de leerlingen vragen.

Slide 4 - Video

Beluister met de leerlingen dit fragment uit de film Night. 

In het fragment zijn de beelden weggelaten. Je hoort alleen het geluid.
Beschrijf het fragment dat je net hebt beluisterd. Wees zo precies en duidelijk mogelijk. Iemand anders moet door jouw beschrijving een beeld krijgen van wat er gebeurt.

Slide 5 - Slide

Laat de leerlingen naar aanleiding van het vorige fragment individueel het fragment beschrijven. Wees zo precies en duidelijk mogelijk. Iemand anders moet door de beschrijving een beeld krijgen van wat er gebeurt.

Het is belangrijk dat leerlingen goed onthouden welk beeld zij geschetst hebben. Dit is nodig in het vervolg van de les.
Je gaat straks de hele film kijken. Denk tijdens de film na over de vragen op deze slide.
Komt het fragment in de film overeen met je beschrijving van het fragment zonder beeld?
Wat komt er in de film niet overeen met jouw beeld?

Slide 6 - Slide

In de volgende slide bekijken de leerlingen de gehele film. Laat de leerlingen tijdens het kijken van de film nadenken over de volgende twee vragen:
 • Komt het fragment in de film overeen met jouw beschrijving van het fragment zonder beeld?
 • Wat komt er in de film niet overeen met jouw beeld?
Tip: laat de leerlingen de vragen voor het kijken opschrijven.

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Deel 2: Nabespreking

Slide 8 - Slide

Deel 2: Nabespreking
In dit deel wordt de film die jullie net hebben gekeken, aan de hand van verschillende vragen en opdrachten.
Komt het fragment in de film overeen met je beschrijving van het fragment zonder beeld?
Wat komt er in de film niet overeen met jouw beeld?

Slide 9 - Slide

Bespreek met de leerlingen klassikaal de vragen waarover zij tijdens het kijken van de film hebben nagedacht.
 • Komt het fragment in de film overeen met jouw beschrijving van het fragment zonder beeld?
 • Wat komt er in de film niet overeen met jouw beeld?
Weet jij wat de boodschap van verschillende uitspraken uit de film is? Vul het schema aan met twee voorbeelden uit de film.

Slide 10 - Slide

In deze slide gaan leerlingen nadenken over taal en staan zij erbij stil hoe in de film tegen de meiden wordt gesproken en welke boodschap dat kan afgeven.

Opdracht: Laat de leerlingen het schema op de slide invullen met twee eigen voorbeelden uit de film. In de linkerkolom beschrijven ze taalgebruik en gedrag uit de film, in de rechterkolom de boodschap die daarmee wordt overgebracht. In het schema staan al twee voorbeelden beschreven.

Extra informatie voor de docent:
De film gaat over vier meiden die een niet zo geslaagde avond beleven. De film gaat ook over communicatie, over de manier waarop er met elkaar gepraat wordt. De boodschap: taal en gedrag zijn niet onschuldig. Hoe werkt dat? Een voorbeeld: Voor de club zegt de uitbater tegen een van de meiden: 'Oh, jij komt hier wel vandaan,' alsof hij verbaasd is dat zij wel Amerikaans is. Het kan overkomen op het meisje alsof ze er niet helemaal bij hoort.

De film bevat een (onverwachte) wending. Dit noem je een plottwist. Wat gebeurt er tijdens deze plottwist?
De rollen worden letterlijk omgedraaid. Wat voor betekenis krijgt de film volgens jou nu?

Slide 11 - Slide

Deze slide gaat in op de plottwist in de film. Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • De film bevat een (onverwachte) wending. Dit noem je een plottwist. Wat gebeurt er tijdens deze plottwist?
 • De rollen worden letterlijk omgedraaid. Wat voor betekenis krijgt de film volgens jou nu?
De film speelt zich af in New York, een heel andere omgeving dan Nederland. Denk je dat dit soort dingen ook bij jou in de buurt gebeuren? Leg uit waarom wel of niet.

Slide 12 - Slide

Bespreek met de leerlingen de volgende vraag:
 • De film speelt zich af in New York, een heel andere omgeving dan Nederland. Denk je dat dit soort dingen ook bij jou in de buurt gebeuren? Leg uit waarom wel of niet.
Wat is belangrijk om te bespreken de ochtend daarna?

Slide 13 - Slide

Bekijk met de leerlingen het filmpje dat filmmaker Joosje Duk speciaal voor Movies that Matter heeft opgenomen. Ze stelt daarin een vraag aan de leerlingen:
 • Wat is belangrijk om te bespreken de ochtend daarna?
Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?

Slide 14 - Slide

De volgende slides gaan over mensenrechten. Op elke slide krijgen de leerlingen een artikel uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens te zien.
Bespreek met de leerlingen per artikel de volgende twee vragen:
 • Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
 • Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?
Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?

Slide 15 - Slide

De volgende slides gaan over mensenrechten. Op elke slide krijgen de leerlingen een artikel uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens te zien.
Bespreek met de leerlingen per artikel de volgende twee vragen:
 • Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
 • Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?
Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?

Slide 16 - Slide

De volgende slides gaan over mensenrechten. Op elke slide krijgen de leerlingen een artikel uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens te zien.
Bespreek met de leerlingen per artikel de volgende twee vragen:
 • Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
 • Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?
Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?

Slide 17 - Slide

De volgende slides gaan over mensenrechten. Op elke slide krijgen de leerlingen een artikel uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens te zien.
Bespreek met de leerlingen per artikel de volgende twee vragen:
 • Kun je in je eigen woorden vertellen wat dit mensenrecht betekent?
 • Kun je een voorbeeld bedenken bij dit mensenrecht?
Welk mensenrecht past volgens jou het meest bij de film Night?
Waarom vind je dat?

Slide 18 - Slide

Bespreek naar aanleiding van vorige slides met de mensenrechten de volgende vragen:
 • Welk mensenrecht past volgens jou het meest bij de film Night?
 • Waarom vind je dat?
Tip: scroll terug naar de vorige slides om de mensenrechten nog eens te bekijken.
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 19 - Slide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Zou je graag nog dieper in willen gaan op dit onderwerp? Kijk dan ook naar de Movies that Matter les bij de film Pizza Verdi of Two Left Feet! Ook hier komen stereotypes, vooroordelen en discriminatie aan bod. 

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier.

Of lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.