Reflectie - na de filmvertoning

1 / 18
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidBasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Welke film vond je bijzonder?

Slide 2 - Poll

This item has no instructions


Welke film vond je grappig?

Slide 3 - Poll

This item has no instructions


In welke van de films zou je het liefste zelf willen spelen?

Slide 4 - Poll

This item has no instructions


Welke film paste het beste bij jouw idee van vrijheid?

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

De films
 • Waar ging de film over volgens jullie? 


 • Wat vind je van de titel?
 • Doet de film je aan een andere film denken?
 • Wat vond je bijzonder aan de film? (Bijvoorbeeld de kleuren/de muziek/de hoofdpersonen?)

Slide 6 - Slide

Verdeel de klas in 6 groepjes en geef ieder groepje een filmtitel. Laat ze met het groepje nadenken over antwoorden op de vragen op deze sheet. Bespreek daarna met behulp van de hieropvolgende sheets, wat ze vonden. Hou hierbij een open blik, waarbij geen foute antwoorden zijn maar alleen de mening van de leerlingen. Vraag door als een antwoord incompleet of ongefundeerd lijkt. Vraag ook naar hoe de leerlingen zich voelden toen ze naar de film keken. Maak vanuit het gevoel van de leerlingen de stap naar hoe de film gemaakt is, maar begin bij de verwondering die de film oproept. 
Big Wolf and little wolf
 • Wat verstaat de grote wolf onder vrijheid? 
 • Is dit aan het begin van de film hetzelfde als aan het einde van de film?

Slide 7 - Slide

Als je op het pijltje linksboven klikt komen extra vragen naar voren. 
Ties
 • Voel jij je vrij wanneer je niet bij je ouders bent? 
 • Of kun je juist vrijheid ervaren wanneer je bij hen bent?
 • Ben jij wel eens weggelopen van huis? Waarom en hoe voelde dat?

Slide 8 - Slide

Als je op het pijltje linksboven klikt komen extra vragen naar voren. 
Skid
 • Wat denk je dat het hoofdpersonage van Skid het liefst doet om zich vrij te voelen? 
 • Vond je dat het gevoel van vrijheid goed naar voren kwam in de film?

Slide 9 - Slide

Als je op het pijltje linksboven klikt komen extra vragen naar voren. 

Kimya
 • Wat vind je meer passen bij vrijheid: stilte of geluid?
 • Waarom is de stilte gelijk aan vrijheid voor Kimya? Is dit voor jou herkenbaar?

Slide 10 - Slide

Als je op het pijltje linksboven klikt komen extra vragen naar voren. 
Timo moet wachten
 • Heb je medelijden met Timo uit de film? Waarom wel/niet?  
 • Voel jij je wel eens onveilig in de klas? 

Slide 11 - Slide

Als je op het pijltje linksboven klikt komen extra vragen naar voren. 
Heilig Boontje
 • Wie van de leerlingen heeft ook een communie gedaan? 
 • Waarom heb je dat gedaan: wilde je dat zelf heel graag of heb je het vooral voor je ouders gedaan? 

Slide 12 - Slide

Als je op het pijltje linksboven klikt komen extra vragen naar voren. 
Nagesprek Heilig Boontje
Eva Nijsten is de maakster van Heilig Boontje, hoe denken jullie dat ze op het idee is gekomen voor deze film? 

In het volgende filmpje vertelt ze zelf waarom ze 
deze film gemaakt heeft. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Nagesprek Heilig Boontje
Eva vertelt dat ze zelf kritisch was over wat volwassenen aan haar vertelden. En dat ze het belangrijk vindt dat kinderen zelf nadenken. 

 • Wat betekent kritisch zijn volgens jullie? 
 • Wat is het verschil tussen een mening en een feit?
 • Wat is vrijheid van meningsuiting? 

Slide 15 - Slide

Eventuele extra vragen naar aanleiding van het filmpje van Eva:
 • Hoe laat Eva in Heilig Boontje zien dat Merle kritisch is? 
 • Vind je dat de mening van Eva in de film te zien is? 
 • Hoe vind je dat vrijheid terug komt in de documentaire?
Filmopdracht
Maak een kort filmpje over vrijheid. 

Start met de vraag: "Wat betekent vrijheid voor mij?" 

Probeer dat te laten zien in een filmpje.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Filmopdracht

Jouw filmpje kan een vlog zijn, maar je mag ook een documentaire maken of een reportage waarbij je anderen vraagt wat vrijheid voor hen betekent.
Zorg dat de film niet langer dan 1 minuut is! 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Filmopdracht - denk na over:
 • Wie is er in beeld? 
 • Welke vragen wil je graag beantwoord zien?
 • Hoor je mensen praten en maak je gebruik van muziek of zie je bijvoorbeeld alleen wat vrijheid voor jou betekent
 • Denk bijvoorbeeld aan Skid, daar zie je iemand die        zich vrij voelt, dat kan dus ook. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions