Nederlands Film Festival: Engel

Engel
Primair onderwijs
1 / 23
next
Slide 1: Slide
filmeducatieBasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 23 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Deze filmles is voor de bovenbouw van het primair onderwijs. De les gaat in op de filmische middelen die een filmmaker gebruikt om zijn verhaal te vertellen. In deze les onderzoeken de leerlingen hoe je met onder andere geluid en kleur een sfeer in een verhaal kunt bepalen. Deze les is gericht op de vaardigheden die vastgelegd zijn in de Doorlopende Leerlijn Film die ontwikkeld is door het Netwerk Filmeducatie (filmeducatie.nl). We werken aan de hand van vijf vaardigheden: 1. Beleven: de leerling exploreert met een open blik de wereld van film en filmcultuur. 2. Verwoorden: de leerling leert de eigen waarneming bewust en doordacht te verbinden aan (emotief en in toenemende mate technisch) taalgebruik. 3. Onderzoeken: door gericht te kijken en te luisteren onderzoekt en analyseert de leerling de middelen en technieken die de filmmaker heeft ingezet om een concept in bewegend beeld en geluid uit te drukken, een verhaal te vertellen en ideeën, gevoelens en gedachten vorm te geven. 4. Reflecteren: de leerling leert de taal van de eigen waarneming te verbinden aan het onderzoek en weet de film te interpreteren en te waarderen. 5. Creëren: de leerling ontwikkelt een artistiek-creatief vermogen door vanuit de verbinding tussen de eigen belevingswereld en professioneel gemaakte films een filmidee te bedenken en uit te voeren. Een aantal van deze vaardigheden worden expliciet benoemd in de lessen, anderen zijn verwerkt in de opdrachten en vragen.

Instructions

De leerdoelen van deze les zijn:
 • De leerling benoemt het effect van kleur op de beeldvorming van een personage of scene
 • De leerling benoemt het effect van geluid 
 • De leerling oefent met de beginselen van film: magie en stop-motion 
Print de instructies voorafgaand aan de les uit. Wanneer je tijdens de les op ‘toon notities’ klikt kunnen de leerlingen dit namelijk ook zien.

Items in this lesson

Engel
Primair onderwijs

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

(Vraag)opdracht
Extra informatie
Tip
Kijken

Slide 2 - Slide

Legenda: 
Waar staan de iconen voor, hoe werkt deze les? Klik in de volgende dia's op de iconen voor uitleg.
Ik heb de film nog niet gekeken
Ga naar de volgende slide
Ik heb de film gekeken
Ga naar de slide met "Verwoorden"

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Verwoorden

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van de film?
Wat voelde je bij het kijken van deze film?
Wat dacht je bij het kijken van deze film?

Slide 6 - Slide

Antwoorden
 • Leerlingen geven hun mening over de film
 • Leerlingen verwoorden hun emoties bij de film (bang, blij, verbaasd, boos, etc.). Probeer hierbij ook veel leerlingen een beurt te geven. 
 • Leerlingen verwoorden hun gedachten die opkomen door deze film 
Wat voor soort verhaal is Engel eigenlijk? Waargebeurd of verzonnen?
Is het een verzonnen verhaal wat wel echt had kunnen zijn? Waarom wel/niet?
Hoe komt het dat je weet dat Engel eigenlijk een soort sprookjes verhaal is?

Slide 7 - Slide

Antwoorden
 • Engel is een verzonnen verhaal
 • Eigen antwoorden. Dit verhaal kan niet waar gebeurd zijn omdat in de echte wereld er geen wenshorloges bestaan (voorzover wij weten)
 • Je weet dit doordat er in deze film dingen gebeuren die in de echte wereld niet kunnen. Dat is ook zo met sprookjes. 
Onderzoeken

Slide 8 - Slide

Bij onderzoeken gaat het er om dat leerlingen leren onderzoek te doen naar welke filmische middelen er door de filmmaker zijn gebruikt om een verhaal te vertellen. 
Filmische middelen zijn bijvoorbeeld: camera, geluid, muziek, montage, kostuum, etc. 
Beluister het volgende fragment met je ogen dicht! Vergeet het geluid niet aan te zetten!
Engel is een sprookjes verhaal. Let in dit volgende fragment goed op de geluiden die je hoort!

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Fragment: 11:35- 12:30

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Welke geluiden hoorde je in dit fragment?
Wat gebeurde er in dit fragment denk je?
Werd er in dit fragment magie gebruikt denk je? Waarom wel/niet?
Bekijk het fragment nu met je ogen open! Vergeet het geluid niet aan te zetten!

Slide 11 - Slide

Antwoorden
 • Eigen antwoorden. Vogels, een hond, een vrolijk muziekje, een sprookjes geluidje
 • Eigen antwoorden
 • Eigen antwoorden. Bijvoorbeeld: ja want ik hoorde dromerige geluiden en een beetje getingel muziekjes. Dat doet me denken aan magie
Fragment: 11:35- 12:30

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat zag je gebeuren in dit fragment?
Vind je het geluid passen bij dit fragment? Waarom wel/niet?
Hoe kunnen wij nou weten wat voor een geluid magie heeft?
Bekijk het fragment en let goed op de kleuren die je ziet. Vergeet het geluid niet aan te zetten!

Slide 13 - Slide

Antwoorden
 • Engel komt in een zeepbel terecht en vliegt door de lucht
 • Eigen antwoorden. Bijvoorbeeld: ja dit geluid past erg goed. Het klinkt dromerig en magisch en terecht komen in een zeepbel is dat ook
 • Eigen antwoorden. Het is leuk om de kinderen een beetje te laten filosoferen over hoe we ooit weten hoe een geluid klinkt van iets dat niet bestaat..
Fragment: 00:31-01:41

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat zag je gebeuren in dit fragment?
Wat viel je op aan de kleuren?
Waren de kleuren heel fel of een beetje wazig?
Waarom zou de maker dit zou gedaan hebben denk je?

Slide 15 - Slide

Antwoorden
 • Je ziet een slaapkamer vol met spulletjes. Het is een troep
 • De kleuren zijn vrolijk en ook een beetje pastel. Zachte kleuren
 • Wazig
 • Laat de leerlingen nadenken. De reden is dat de maker dmv kleur een bepaalde sfeer wil neerzetten. Namelijk een vrolijke sprookjesachtige magische sfeer.
Stel je voor Engel was een horrorfilm geweest. Hoe zouden de kleuren er dan uit kunnen zien?
Als de film in zwart/wit en zonder geluid was geweest. Op wat voor manier had de maker ons dan nog meer duidelijk kunnen maken dat het ging om een verhaal met magie er in?

Slide 16 - Slide

Antwoorden
 • Eigen antwoorden. Donker en met veel schaduwen bijvoorbeeld.
 • Door bijvoorbeeld verdwijntrucs. Of het onscherp stellen van de lens van de camera. 
Reflecteren

Slide 17 - Slide

Bij de vaardigheid reflecteren gaat het er om dat leerlingen zich leren te verhouden tot de film en de boodschap van de film 
fragment maker

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat is de boodschap van deze film?
Wat vind je van deze boodschap?

Slide 19 - Slide

Antwoorden
 • Alles kan, als je er maar in gelooft
 • Eigen antwoorden
Gelooft Engel in zichzelf?
Helpt het magische horloge haar om zekerder te worden van zichzelf?
Zijn daarmee de problemen van Engel opgelost?

Slide 20 - Slide

Antwoorden
 • Niet heel erg, Engel is onzeker en zegt niet snel nee tegen mensen
 • Niet per se
 • Niet echt, zonder dat horloge is ze namelijk nog steeds erg onzeker. De zekerheid komt namelijk niet vanuit zichzelf. 
Creëren

Slide 21 - Slide

Bij de vaardigheid creëren gaat het om de ontwikkeling van het artistiek creatief vermogen van de leerling
Opdracht
Maak magie!

Slide 22 - Slide

(Deze opdracht staat ook bij de les als bijlage)
Opdracht
 • Benodigdheden: een object, een camera (tablet/telefoon)
 • Werken in tweetallen
In een film heeft magie vaak geluid. Maar hoe weten we nou hoe het geluid van toveren klinkt? Dit hebben mensen zelf bedacht. Nu is het jullie beurt!


1. Pak een object uit de klas. Bijvoorbeeld een boek of een pen.

2. Leg deze op tafel

3. Film het object op tafel

4. Stop de film. Haal het object van tafel. En film de lege tafel

5. Monteer deze twee losse filmpjes aan elkaar vast. Wat je ziet is een magische verdwijning van het object. Omdat dit nogal magisch is, is het nu de bedoeling dat je een geluid bedenkt dat hierbij past. Een magisch geluid dat past bij verdwijnen..

Het is de bedoeling dat je dit geluid niet met je stem maakt, maar met bijvoorbeeld het rollen van een potlood over tafel. 
Hoe klinkt magie eigenlijk?

6. Neem het geluid op

7. Monteer nu het magische geluid onder het filmpje. Let op: het geluid moet precies hoorbaar zijn wanneer het object van tafel verdwijnt!
Leer meer met NFF
filmfestival.nl/educatie

Slide 23 - Slide

This item has no instructions