BEELDVERHAAL 5 les 1 Beweging

1 / 17
next
Slide 1: Slide
KunstfilmBasisschoolGroep 5-8

This lesson contains 17 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Beeldverhaal is gemaakt voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs. De lessen volgen de leerlijn (media)kunst en filmeducatie en zijn kerndoeldekkend voor taal. Beeldverhaal laat kinderen spelenderwijs kennismaken met de kracht en verschijning van beeld en taal in (animatie)film. Door zelf film te maken leren kinderen hoe ze hun eigen werkelijkheid op een creatieve manier kunnen verwoorden en verbeelden. Beeldverhaal bestaat uit 6 opeenvolgende delen van 5 lessen voor groep 3 t/m 8. Dit Deel 5 is geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m 6. Beeldverhaal is ontwikkeld door de Animatiebus ism IDFA. In de lessenserie Filmverhaal maken de leerlingen van groep 5 een filmverhaal over een reis. Ze krijgen verschillende voorbeelden te zien van animatiefilms. Ze leren hoe je op verschillende manieren beweging en snelheid kunt creëren in animatie. Ze gebruiken hun verbeelding om een voertuig te bedenken. Ze leren een filmplan over hun reis op te bouwen en vervolgens de achtergrond, de hoofdfiguur en andere onderdelen van het verhaal te creëren. Zo ontstaat een echt klein filmverhaal. Uiteindelijk leren ze verschillende animatietechnieken toe te passen en het filmverhaal om te zetten in een korte animatiefilm. Les 1: Beweging In deze les leren we hoe je op verschillende manieren een stilstaand object kunt laten bewegen en zo beweging en snelheid kunt creëren in animatie. De fantasie wordt geprikkeld in het ontwerpen en tekenen van een eigen voertuig dat de leerlingen in groepjes gaan laten bewegen onder de camera. De aangeleerde animatie-techniek wordt tevens toegepast in de volgende lessen van deel 5. Leerdoelen: - Leerlingen kijken naar film en analyseren verhaallijn - Leerlingen werken samen aan een korte film - Leerlingen leren over stop motion animatie en dit toe te passen - Leerlingen maken spelenderwijs kennis met het principe van snelheid en beweging.

Instructions

BENODIGDHEDEN:
- Stevig papier voor de voertuigen
- Potlood of wasco
- Scharen
- Tablet met ingebouwde camera en stop motion app
- Grote gekleurde vellen voor de achtergrond
- Optioneel: animatietafel
PLANNING:
Lesson-up instructie: 15 min
Voertuigen maken: 15 min
Filmen en presenteren: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Introductie
Introduceer het lesprogramma. Inventariseer hoe het er in de klas voorstaat met de kennis van animatie. Dit kun je doen aan de hand van een paar klassikale vragen. Wie kent er een animatiefilm? Welke vormen van animatie zijn er? (stop-motion, computer- en getekende animatie) Wie heeft er wel eens een animatiefilm gemaakt en hoe?

0

Slide 2 - Video

Trailer Beeldverhaal
Let op; zet het geluid aan rechtsonder het fragment

animatie = BEWEGING

Slide 3 - Slide

Animatie is BEWEGING, dit hebben we ook in deel 4 van Beeldverhaal ontdekt. Vandaag gaan we ons verdiepen in hoe je beweging in animatie kunt maken. Niet alles om ons heen beweegt in hetzelfde tempo. Een slak beweegt bijvoorbeeld heel anders dan een haas. Wat zijn de verschillen in beweging tussen de haas en de slak? Kun je hun beweging ook eens nadoen? Wat valt je dan op?

Slide 4 - Video

FILM MR CARTON (2.25 min)
Bekijk de korte film van Meneer Karton die ergens naar op weg is. Een film gaat vaak over een reis, een avontuur op weg van A naar B. Onderweg gaat er dan vaak van alles mis. Dit is ook het geval bij meneer Karton. Let vooral ook eens op de verschillende manieren van bewegen van de auto’s.

Kun je kort vertellen wat er in het begin, midden en eind van het filmpje gebeurde?
Welke auto's gingen snel en welke langzaam?

Slide 5 - Slide

Kijkvraag (klik op het rondje met het vraagteken): Kun je kort vertellen wat er in het begin, midden en eind van het filmpje gebeurde? 
Antwoord: Eerst zien we Meneer Karton rustig over de weg rijden op weg naar de berg. Dan komt hij bij een snelweg waar hij niet overheen komt (begin). De politieauto's wel. Meneer Karton besluit achter de politieauto aan te gaan en wordt overreden (midden). Hij belandt met zijn autootje aan de overkant en wordt alsnog platgereden. Het loopt niet goed af (einde).
Kijkvraag (klik op het rondje met het vraagteken): Welke auto's gingen snel en welke langzaam? 
Antwoord: De politieauto beweegt hier heel snel en de auto van meneer Karton heel rustig.

Hoe kun je in animatie de ene auto sneller laten gaan dan de ander? 

Slide 6 - Slide

Kijkvraag (klik op het vraagteken in het rondje): Hoe kun je in animatie de ene auto sneller laten gaan dan de ander? 
Antwoord: De makers hebben de snelle auto met grotere stappen laten bewegen tijdens het maken van de foto’s voor de stop-motion animatie.

 (Deze vraag heeft als doel voorkennis te inventariseren. De techniek komt in een latere slide uitgebreid aan bod)

Beweging filmen

Slide 7 - Slide

Beweging filmen
Hoe dit gedaan wordt, wordt uitgelegd in het volgende filmpje. De techniek -stop-motion- en het materiaal -uitgeknipte tekeningen- gebruiken we straks ook in de maakopdracht.Slide 8 - Video

Let op:  geluid aan!

UITLEGFILMPJE BEWEGING
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je beweging in een stop-motion-animatie maakt. Een animatie maak je door een voorwerp, een auto in dit geval, steeds een stukje te bewegen en dan een foto te maken. Hoe groter je de stapjes tussen de foto’s maakt, hoe sneller de auto straks in het filmpje voorbij rijdt. Ik ga jullie een trucje laten zien hoe de auto langer in beeld kan blijven en het toch lijkt of hij rijdt. 
We bewegen niet de auto naar voren maar juist de onderdelen in de achtergrond naar achteren. De auto beweegt alleen een beetje op zijn plek. Wolken zijn ver weg en gaan vaak langzaam dus die bewegen we met kleine stukjes. De onderdelen langs de weg, zoals de cactus, bewegen we met grotere stappen. Dus: hoe groter de stappen die je maakt hoe sneller de beweging. Bedenk bij het maken van een animatie dus altijd even hoe en hoe snel iets beweegt. En of je dus met grote of kleine stapjes moet bewegen tussen je foto’s.’

Grote stappen = snelle beweging
Kleine stappen = langzamere beweging
Wanneer grote of kleine stappen ?

Slide 9 - Slide


Herhaling: hoe zit het nu met beweging?
Kijkvraag: wanneer grote en wanneer kleine stappen?
Antwoord (klik op het vraagteken):  
 Grote stappen = snelle beweging
Kleine stappen = langzamere beweging

Om een animatie beweging te maken kun je:
Iets in de achtergrond voorbij schuiven
A
Een voorwerp op de voorgrond voorbij bewegen met een stilstaande achtergrond
B

Slide 10 - Slide

Herhaling
Om een animatie-beweging te kunnen maken kun je:
A Iets in de achtergrond voorbij schuiven
B Iets op de voorgrond voorbij schuiven met een stilstaande achtergrond
Met animatie kun je dus eigenlijk alles laten bewegen
Dat gaan jullie zelf uitproberen!

Slide 11 - Slide

Met animatie kun je dus eigenlijk alles tot leven wekken. Dat gaan we meteen uitproberen!

Optioneel: Met welke stappen beweegt de haas, groot of klein? En de slak?

Slide 12 - Slide

MAAKOPDRACHT
Nu gaan jullie zelf aan de slag met je eigen verbeelding!

Slide 13 - Video

Let op: Zet het geluid aan bij presentatie!

Jullie gaan zo dadelijk zelf een optocht of file van voertuigen maken.
In dit filmpje zie je hoe dat er straks uit gaat zien.
(tekst filmpje)
‘Met animatie kun je alles laten rijden. Hoe ziet jouw voertuig eruit? Rijdt het op wielen? Of rijdt het niet maar vliegt het misschien? Gebruik je verbeelding.’
 • Teken een voertuig en knip het uit
 • Maak onderdelen voor de  achtergrond
 • Plak niks vast op de achtergrond
Maak je eigen voertuig

Slide 14 - Slide

MAAKOPDRACHT
• Teken een voertuig van tussen 5 en 15 cm lang en knip het uit
• Maak onderdelen voor de achtergrond
• Plak niks vast op de achtergrond

In het volgende filmpje kijken we hoe de verschillende voertuigen in één filmpje terecht komen.

De kinderen werken in groepjes van maximaal 5.  De voertuigen worden, net als in het voorbeeldfilmpje, één voor één in beeld gelegd of allemaal tegelijk als een optocht van voertuigen gefilmd. Zorg dat er altijd iets in de achtergrond verschijnt, zoals een struik, boom of huis, om voorbij te laten bewegen.
Alle onderdelen klaar?
Animatie maken!


Slide 15 - Slide

Voor het voorbereiden en maken van het filmpje lees je de praktische uitleg bij deze les in de handleiding!

Alle onderdelen klaar? Dan gaan we er een kort filmpje van maken.

De leerlingen filmen met hun eigen iPad of de animatietafel de animatie in Stop Motion Studio of iMotion. Kijk anders het uitlegfilmpje op slide 8 nog eens terug.
Terugkijken!
Wat heb ik deze les geleerd en wat gaan we volgende les doen
Volgende keer: verhaal voor eigen film maken

Slide 16 - Slide

Terugkijken en volgende les

Wat was er moeilijk aan de opdracht? Wat heb je geleerd?
Had je iets anders willen doen?

Wat jullie nu hebben gedaan komt straks weer terug in het maken van het filmverhaal. Hier gaan we in de volgende les mee beginnen.

Niets uit deze les mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Animatiebus. www.deanimatiebus.nl 

Slide 17 - Slide

Einddoel van deze les
Er zijn in deze les door de groepjes filmpjes gemaakt van een voertuig tegen een achtergrond. De filmpjes zijn ongeveer 10 seconden per groepje. De filmpjes kunnen na de les door de leerkracht of een expert uit de bovenbouw* gemonteerd worden met een muziekje eronder.

De film kan buiten de les om gepresenteerd worden (anders wordt de lestijd te krap)

* bij het filmen en andere activiteiten die veel aandacht van de leerkracht vragen adviseren wij leerlingen uit de bovenbouw als begeleiders in te schakelen.