lesson plan

Filmscène maken

A lesson plan by Filmeducatie

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

5 LESSEN VAN 45 MINUTEN

TOTALE LESDUUR: 225 minuten

Omschrijving: Leerlingen bedenken een scène, bereiden deze voor en filmen. Denk eens aan het verfilmen van scènes uit een boek door leerlingen. Deze les gaat uit van basiskennis van filmen en monteren. Mocht die nog niet aanwezig zijn, doe dan eerst de les ‘basisfilmvaardigheden’.
Kijk op www.filminjevak.nl en ontdek hoe je deze les kunt koppelen aan jouw vak!

Deze les is geschikt om klassikaal te doen maar ook heel goed zelfstandig uit te voeren door leerlingen. Lees hieronder over de voorbereidingen die je als docent moet treffen en de bijpassende leerdoelen.

TAGS: storyboard, verhaal opbouw, filmkaders, filmen, opnameroutine, monteren.

Lesinstructie

Leerdoelen:
 • Leerlingen weten na deze lessen hoe een klassieke opbouw van een verhaal in elkaar zit.
 • Leerlingen trainen hun verbeeldingskracht door samen een verhaal te verbeelden.
 • Leerlingen oefenen met samenwerken met een duidelijke rolverdeling.
 • Leerlingen leren vooruitdenken en plannen tijdens de voorbereidingen.
 • Leerlingen oefenen presentatietechnieken via het acteren.
Benodigdheden:
 • Mobiele telefoon, iPad of tablet met daarop een camera en montage app. Ieder groepje heeft minimaal één apparaat nodig. Als iedereen een eigen apparaat heeft, kun je ervoor kiezen om na de shoot alle leerlingen te laten monteren. Leerlingen moeten dan de gemaakte opnamen met elkaar delen.
 • Per filmgroepje een print van ‘Filmkaders’ te vinden in de downloads van deze les.
 • Per filmgroepjes drie prints van ‘Storyboard’ te vinden in de downloads van deze les.
Info:
 • De grootte van elk sub groepje is afhankelijk van de gekozen scènes. Houdt er rekening mee dat als niet ieder lid van het filmgroepje een device heeft om op te monteren er een aantal leerlingen aan de slag moeten met wat anders tijdens het monteren. Je kunt ze bijvoorbeeld een poster laten maken voor hun film.
 • Bereid zo nodig de scènes of hoofdstukken voor, die leerlingen gaan verfilmen. Zorg in dat geval voor een duidelijk begin, midden en einde van de scènes.
 • De lessenreeks bestaat uit vijf lessen van 45 minuten waarbij de laatste twee lessen gebruikt worden voor de montage. Afhankelijk van hoe kort of uitgebreid de scènes zijn die verfilmd gaan worden heb je de volledige montagetijd nodig of minder. Houd er rekening mee dat het terugkijken in een volgende les gebeurt. Dit alles wordt (mede) bepaald door hoe vaardig leerlingen al zijn met monteren.
 • Je kunt leerlingen vrij laten in het bedenken van een verhaal, maar je kunt ook kaders geven. Kijk wat jouw klas nodig heeft. Kaders kunnen bijvoorbeeld zijn:
               - Een beginzin waar de scène mee moet starten.
               - Een einde of eindbeeld geven waar de scène mee moet eindigen.
               - Een onderwerp geven waar de scène over moet gaan.
               - De filmlocatie vooraf bepalen.
 • Deze lessenreeks is gemaakt als leerlingen-les. Maar jij bent als docent wel nodig voor de begeleiding. Belangrijke momenten zijn:
               - Verhaal: kijk mee met de leerlingen of ze hun verhaal niet te lang maken met teveel                                 verschillende ‘afslagen’.
               - Voordat leerlingen de deur uit gaan om te filmen: hebben ze hun voorbereiding op orde?                       Zie je dat er verschillende filmkaders zijn gekozen voor de shots?

Begrippenlijst:
 • Filmkader: het kader waarbinnen je filmt. Bijvoorbeeld een close-up, medium, totaal, over-shoulder.
 • Shot: een filmopname.
 • Dramatische as: de denkbeeldige lijn tussen twee personen in een filmscène. Als je deze as 'overgaat', voelt het gesprek niet meer natuurlijk. Het is een regel die je toepast als je twee mensen in gesprek filmt.
 • Perspectief: de hoek van waaruit je iets filmt (bijvoorbeeld hoger of lager dan ooghoogte).
 • Storyboard: verzameling uitgetekende shots van een filmscène.
 • Opnameroutine: een vaste werkwijze tijdens de filmopnamen.
 • Ruwe montage: alle shots in ongeveer de goede volgorde, maar nog niet op maat gesneden
 • Cut-away: in de montage knippen naar een ander shot om vervolgens weer terug te gaan naar het beginshot.
Deze les is onderdeel van www.filminjevak.nl, hier kun je ook terecht voor docententrainingen op gebied van film- en mediawijsheid.

Heb je de les gegeven, dan zijn wij heel benieuwd naar jouw ervaring! Beantwoord vier vragen:

lesINHOUD

In deze lessenserie ga je een filmscène bedenken, filmen en monteren.

Als je alle pagina's volgt ben je in 4 of 5 lessen van 45 minuten klaar. Je gaat een onderwerp kiezen, interviewen, filmen en monteren.
 • Les 1: Het verhaal bedenken.
 • Les 2: Storyboard en voorbereiding.
 • Les 3: Filmen.
 • Les 4/5: Monteren.
Veel plezier!