Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Google Spreadsheets - Sorteren en filters - VO

Google Spreadsheets

Les 5
Sorteren en filters
1 / 11
next
Slide 1: Slide
InformatiekundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Instructions

Competenties
- De leerling kan effectief en efficiënt een spreadsheet en database gebruiken op basis van vooropgestelde criteria om gegevens te ordenen en berekenen.

Items in this lesson

Google Spreadsheets

Les 5
Sorteren en filters

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kan je kolommen met gegevens sorteren en kan je filters aanmaken om bepaalde informatie wel of juist niet te tonen.

Slide 2 - Slide

Even herhalen
De vorige les heb je geleerd hoe je een grafiek (of diagram) kan maken met Google Spreadsheets. Wat is ook alweer stap 1 (wat doe je als eerste) bij het maken van een grafiek?

Slide 3 - Slide

Wat is ook alweer stap 1 (wat doe je als eerste) bij het maken van een grafiek?

Slide 4 - Open question

Sorteren van kolommen
Als je gegevens in cellen wilt sorteren, bijvoorbeeld op naam, dan kan je dit heel makkelijk doen met de sorteren functie.

Slide 5 - Slide

Filteren van gegevens
Het is ook mogelijk om bepaalde gegevens te filteren, waardoor je alleen de informatie zichtbaar hebt die je nodig hebt.

Bijvoorbeeld als je van de lijst die hier links staat alleen de namen wilt zien van de mensen die vegetarisch zijn.

Slide 6 - Slide

Filteren (stap 1)

Slide 7 - Slide

Filteren (stap 2)
Als er een filter met een naam is aangemaakt moet het filter nog ingesteld worden. Naast iedere kolomnaam in rij 1 staat een omgekeerde piramide. Als daarop geklikt wordt kan er een filter worden ingesteld. Haal het vinkje weg bij nee en klik op ok om het filter in te stellen
Hier staat de naam van het filter dat is aangemaakt.

Slide 8 - Slide

Filter bekijken

Slide 9 - Slide

Wanneer is het handig om filters te maken?

Slide 10 - Open question

Opdrachten
Ga naar Google Classroom. De opdrachten die bij deze les horen staan onder de naam "Google Spreadsheets - les 5 - sorteren en filters".

Je kan weer direct werken in het document die bij de opdracht staat!

Lever je opdracht weer in als je deze helemaal af hebt.

Succes!

Slide 11 - Slide