Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Alles wat je moet weten voor je eerste mobiele telefoon | Deel 2

Alles wat je moet weten
deel 2
 voor je eerste
 mobiele telefoon
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Oriëntatie op jezelf en de wereldMediawijsheidBasisschoolGroep 4,5

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Er is ook een zelfstandige thuisopdracht voor PO bovenbouw beschikbaar! Te downloaden via deze link. In deze les krijgen leerlingen informatie over mobiele telefoons. In dit tweede deel van deze dubbele les ligt het accent op de veiligheid en het sociale aspect van het gebruik van een mobiele telefoon. De les start met het nadenken over (het belang van) afspraken over het gebruik van je mobiele telefoon. Wat betreft veiligheid wordt gekeken naar schermtijd en privacy. Tot slot wordt besproken wat social media is en er wordt aandacht besteed aan digitaal pesten en een groepsapp. De leerlingen vullen aan het begin van de les een vragenplacemat in over hun eigen ervaringen met mobiele telefoons. Zo worden de leerlingen vooraf aan het denken gezet over dit onderwerp, hun antwoorden worden gedurende de les gebruikt als input voor gesprekken en discussies. Deze les is het vervolg op deel 1. In deel 1 wordt ingegaan op de technische en praktische kant van mobiele telefoons. Het accent ligt bij beide lessen op het voeren van gesprekken en het uitwisselen van ervaringen. Download hier de docentenhandleiding:

Instructions

Items in this lesson

Alles wat je moet weten
deel 2
 voor je eerste
 mobiele telefoon

Slide 1 - Slide

Terugblik deel 1

Slide 2 - Slide

Iedereen een 
telefoon! 

Slide 3 - Slide

Afspraak is afspraak

Slide 4 - Slide

Bedenk goede regels voor telefoongebruik:
● Waarvoor?
● Wanneer?
● Waar?
● Hoe lang?

Maak afspraken. Voorkom ruzie!

Slide 5 - Slide

20 - 20 – 2 regel 
Veilig gebruik: gezondheid

Slide 6 - Slide

Veilig gebruik: privacy

Slide 7 - Slide

Social media: wat is dat?

Slide 8 - Slide

Social media: cyberpesten

Slide 9 - Slide

Ethisch vraagstuk: 
een groepsapp met de klas?

Slide 10 - Slide

Afsluiting en terugblik

Slide 11 - Slide