Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

les 3 - Herhalingen

1 / 30
next
Slide 1: Slide
Computational thinkingBasisschoolGroep 6,7

This lesson contains 30 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

In deze les leren de leerlingen hoe ze herhaling kunnen gebruiken bij het programmeren. Ze leren een herhalingssituatie te herkennen en een bestaand programma te verkorten door het toepassen van een herhalingselement. Eerst spelen de kinderen samen met de leerkracht een spel, waarbij het concept van herhaling duidelijk uitgelegd wordt. Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met de werkbladen. Daarna volgt een uitloopopdracht op de computer, mits daar genoeg computers voor aanwezig zijn. Anders volgt deel 3 van de les, een klassikale demonstratie van hoe een willekeurige verzameling getallen gesorteerd kan worden door steeds dezelfde programmeercode te herhalen.

Instructions

Klik hier voor de docentenhandleiding, de getalbladen en het werkblad en antwoordblad.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide