Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Brain hacking!

 Brain hacking!
1 / 11
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidInformatievaardigheden+1BasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 11 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

In deze les ontdekken de leerlingen wat brain hacking is. Ze leren dat sommige functies van bijvoorbeeld apps of websites zijn gemaakt om er voor te zorgen dat de gebruiker dingen doet die de makers willen dat hij/ zij doet. Ze leren dus dat niet alles wordt gemaakt om te zorgen dat de gebruiker het zo leuk mogelijk heeft. Overigens is het niet per definitie slecht! Maar hoe, waar en waarom dan? De leerlingen denken na hoe ze zelf zijn gebrainhackt om daar achter komen. Deze les sluit goed aan bij les 29, de vorige les met als titel Verdienmodel Games. In die les hebben de leerlingen geleerd wat het verdienmodel achter games is. Daarmee is het kader geschetst voor deze les, waarin dieper ingegaan wordt op het proces wat zich bij de gebruiker in de hersenen afspeelt. Download de handige docentenhandleiding in de bijlagen!

Instructions

Items in this lesson

 Brain hacking!

Slide 1 - Slide

Wat is brain hacking?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

De brainhacks:

Slide 4 - Slide

Maar ook in de klas!

Slide 5 - Slide

Voedsel voor je hersenen.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Dopamine dansjes in Fortnite  

Slide 8 - Slide

Brokjes

Slide 9 - Slide

Beveilig je hersenen tegen brokjes! 
● Bedenk iets uit je digitale of normale leven dat  
    je deed, maar eigenlijk niet wilde doen. 
● Zoek naar het brokje. Of misschien zelfs 
   meerdere brokjes! 
● Wat deed je allemaal voor je brokje? 
● Was het brokje het waard of eigenlijk niet?  
    Waarom wel/ niet?

Slide 10 - Slide

Zijn brokjes gezonde voeding voor je brein?

Slide 11 - Slide