Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! VO | Leren op jouw initiatief

Leren op jouw initiatief
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMens en maatschappij+1Middelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 15 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

In het lespakket Digitaal burgerschap komt de rol die de overheid speelt bij werk, inkomen en onderwijs aan de orde. In vijf lessen leren de leerlingen over de invloed van technologische vernieuwingen op burgerzaken, verkeersregels en identiteit. In deze les denken de leerlingen na over de dynamiek tussen onderwijs, overheid en burgers. Ze leren dat het onderwijs altijd in beweging is en reageert op ontwikkelingen in de maatschappij. Vervolgens bedenken ze hun eigen burgerinitiatief om iets toe te voegen of te veranderen aan hun eigen onderwijs. Download hier de docentenhandleiding en lesbrief voor Nederland of Rotterdam:

Instructions

Worksheets

Items in this lesson

Leren op jouw initiatief

Slide 1 - Slide

Stelling: Het is goed dat we tot ons zestiende naar school moeten gaan.

Slide 2 - Slide

Leren en de overheid

Slide 3 - Slide

 Leren en de overheid
Leerplicht
Kwalificatieplicht
Onderwijsinspectie
Geld voor schoolbesturen
Studiefinanciering mbo

Slide 4 - Slide

Kerndoelen

Slide 5 - Slide

Wat, maar niet hoe

Slide 6 - Slide

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Burgerinitiatief

Slide 9 - Slide

Meegaan met de tijd

Slide 10 - Slide

Jullie eigen burgerinitiatief

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wees jezelf
Vertel een verhaal
Hou het kort
Maak oogcontact
Spreek rustig
Laat af en toe een stilte vallen
Doe het uit je hoofd
Sta stevig met beide benen op de grond
Maak het verhaal persoonlijk
 Tips voor een goede pitch!

Slide 13 - Slide

 Pitch houden

Slide 14 - Slide

Tot slot

Slide 15 - Slide