Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

SLO | Een dure auto?

1 / 2
next
Slide 1: Slide
InformatievaardighedenBasisschoolGroep 7,8

This lesson contains 2 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 150 min

Introduction

In deze opdracht leren leerlingen dat het vaak noodzakelijk is om over aanvullende informatie te beschikken als je je een goed beeld wilt vormen van grote getallen. Zij leren hoe ze deze informatie kunnen verwerven en hoe zij die kunnen gebruiken om uitspraken te doen over de relatieve grootte van getallen.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoe kom ik bij het lesmateriaal?
Via deze link kom je op de website van SLO waar verschillende voorbeeldmaterialen over informatievaardigheden staan. De les is te vinden onder de naam "PO rekenen wiskunde: Een dure auto?".

Slide 2 - Slide