Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! VO | Sorteren!

  Sorteren!
Deze les is geïnspireerd op de lessen van https://classic.csunplugged.org/sorting-networks/ en valt onder de Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licence. 
1 / 9
next
Slide 1: Slide
WiskundeMentorles+1Middelbare schoolLeerjaar 1

This lesson contains 9 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

in deze les gaan leerlingen leren waar allemaal grote hoeveelheden informatie te vinden is, hoe die informatie gesorteerd is en hoe een computer gegevens sorteert. Ook gaan ze zelf (als een computer) sorteren. De les is geïnspireerd op een les van Computer Science inplugged: https://classic.csunplugged.org/sorting-networks/. Daar vind je ook meer voorbeelden van hoe anderen de les doen; heel leuk! Je kunt de Digidoener introduceren tijdens de mentorlessen om computational thinking bij leerlingen te bevorderen, maar je kunt deze les ook integreren in een les wiskunde omdat deze goed aansluit bij thema’s binnen dit vak. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. Download de handige docentenhandleiding in de bijlage!

Instructions

Items in this lesson

  Sorteren!
Deze les is geïnspireerd op de lessen van https://classic.csunplugged.org/sorting-networks/ en valt onder de Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licence. 

Slide 1 - Slide

Er is ontzettend veel informatie om ons heen!

Slide 2 - Slide

Veel informatie is gesorteerd, waarom is dat?

Slide 3 - Slide

Maar hoe sorteer je?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Sorteren als een computer!

Slide 6 - Slide

En nu jullie!

Slide 7 - Slide

Gesorteerd!
Nu weten jullie hoe een computer sorteert. 

Slide 8 - Slide


Wie denkt hierover na?
Vind je dit interessant?
Ga dan in een bibliotheek werken!


Slide 9 - Slide