Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Mondriaan College | Zoeken op internet | VO

ZOEKEN OP INTERNET
1 / 2
next
Slide 1: Slide
InformatievaardighedenMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1,2

This lesson contains 2 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 180 min

Introduction

Deze les is ontwikkeld door het Mondriaan College (locatie Het Hooghuis). Aan het eind van deze lessenreeks weten leerlingen wat een zoekmachine is, hoe je een goede zoekvraag opstelt, kennen zij een aantal manieren om de zoekresultaten te verbeteren, kunnen zij een aantal specifieke zoekmachines noemen en weten zij waar je deze zoekmachines voor kunt gebruiken. Ook kunnen zij de betrouwbaarheid van de bronnen beoordelen en kunnen zij een bronvermelding van een internetbron opstellen.

Instructions

Competenties
- De leerling kan een effectieve en efficiënte zoekstrategie opstellen.
- De leerling kan de informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit.
- De leerling kan gebruik maken van een adequate bronvermelding.
- De leerling kan informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren.
- De leerling kan een beargumenteerde conclusie trekken/ antwoord formuleren.

De leerlingen kunnen de les zelfstandig volgen, maar het is ook mogelijk om dit gezamenlijk te doen. Het is een online les met duidelijke stappen en instructies. Aan het eind van de les krijgen leerlingen de opdracht om een werkstuk te schrijven met het onderwerp "Joden na de Tweede Wereldoorlog". Het is natuurlijk ook mogelijk om leerlingen de opdracht te geven om over een ander onderwerp te schrijven.

Klik hier om naar de les te gaan. 

Items in this lesson

ZOEKEN OP INTERNET

Slide 1 - Slide

Hoe kom ik bij het lesmateriaal?
  1. Klik op deze link

Slide 2 - Slide