Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Machinebrein: Programmeren met Scratch en mBlock

1 / 1
Slide 1: Slide
Computational thinkingBasisschoolMiddelbare schoolGroep 6-8Leerjaar 1,2

This lesson contains 1 slide, with text slide.

Introduction

Machinebrein: - 16 lessen over het programmeren - 16 lessen Makeblock robots programmeren - Niveau: basisonderwijs en onderbouw VO - Lesstof voor een heel leerjaar - Voor mBot of Ranger robots De wereld om ons heen bestaat steeds meer uit dingen die iets kunnen. Slimme apparaten die niet meer alleen ‘zijn wat ze zijn’, zoals een kast of een stoel, maar ook iets doen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf, maar omdat iemand ze heeft verteld wat ze moeten doen en hoe dat dan moet. Deze apparaten kunnen vaak, net als wij, zien of horen, signalen geven of bewegen. Dit wordt allemaal geregeld door een computer, een machine brein. Machinebrein geeft meer inzicht in deze nieuwe razendsnel veranderende wereld. Het inleidende gedeelte van dit boek beschrijft wat de rol van de computer daarin is. De eerste helft van de lessen in dit boek bestaat uit Scratch, om vertrouwd te raken met de principes van programmeren. In de tweede helft wordt de opgedane ervaring en kennis gebruikt om met de Scratch-kloon mBlock microcontrollers, elektronische modules en robots van Makeblock te programmeren en te besturen. Machinebrein heeft een lage instap en is niet bedoeld om alles volledig te begrijpen, maar om de onderwerpen ‘aan te raken’. Niettemin zijn er meer dan genoeg aanknopingspunten om er dieper in te duiken en is dit boek geschikt om ook in het voortgezet onderwijs een goede basis te leggen. Zowel op school als thuis is met dit boek heel veel te doen en te ontdekken. Kijk voor meer informatie en ondersteunend lesmateriaal op www.machinebrein.nl . Bij Lesinstructie staat een link naar de site.

Instructions

Klik hier voor meer informatie en om het boek te kopen.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide