Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Systeemsoftware - VO

Systeemsoftware


Fundament Informatica
Module 3 - Hoofdstuk 2
1 / 23
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Instructions

Competenties
- De leerling kan afhankelijkheden in de infrastructuur uitleggen en de relatie tussen onderdelen benoemen. 

Items in this lesson

Systeemsoftware


Fundament Informatica
Module 3 - Hoofdstuk 2

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Je kan in je eigen woorden omschrijven wat systeemsoftware is. Je kan de drie functies van een besturingssysteem benoemen. Je kent verschillende soorten besturingssystemen. Je kent het verschil tussen gesloten en open software. 

Slide 2 - Slide

Maar eerst even herhalen
De vorige les ging over applicatiesoftware.

Een paar vragen om te kijken wat je hier nog over weet.

Slide 3 - Slide

Wat is het verschil tussen systeemsoftware en applicatiesoftware?
timer
1:00

Slide 4 - Open question

De vorige les zijn verschillende soorten licenties voor software aan de orde gekomen. Wat is het verschil tussen een freeware en een shareware licentie?
timer
1:00

Slide 5 - Open question

Wat is de juiste relatie tussen de gebruiker en de hardware?
timer
1:00
A
hardware – applicatiesoftware – besturingssysteem – gebruiker
B
applicatiesoftware – besturingssysteem – hardware – gebruiker
C
gebruiker – besturingssysteem – applicatiesoftware – hardware
D
gebruiker – applicatiesoftware – besturingssysteem – hardware

Slide 6 - Quiz

Lees onderstaande uitspraken over software. Welke uitspraak is juist (één antwoord mogelijk)?
timer
1:00
A
Freeware is gratis te gebruiken software, waarvan je de broncode mag aanpassen
B
Het is legaal om een softwarepakket dat je van een vriend geleend hebt, op jouw pc te installeren
C
Open source software is óf gratis óf veel goedkoper dan commerciële software
D
Shareware is software die je via het internet kan gebruiken

Slide 7 - Quiz

Een scooter bevat software om verschillende onderdelen aan te sturen. Dit is een voorbeeld van...
timer
1:00
A
een besturingssysteem
B
embedded systeem
C
maatwerksoftware
D
specialistische software

Slide 8 - Quiz

Werking besturingssysteem
Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de software met de hardware kan communiceren.

Slide 9 - Slide

Functies besturingssysteem
  • Beheer van hulpbronnen

  • Bestandsbeheer

  • Taakbeheer

Slide 10 - Slide

Beheer van hulpbronnen
Het besturingssysteem houdt onder andere bij welke programma's gebruik maken van welk deel van het geheugen.

Ook zorgt het besturingssysteem voor de communicatie met randapparatuur, zoals bijvoorbeeld een muis of toetsenbord.

Slide 11 - Slide

Bestandsbeheer
Het besturingssysteem beheert de bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer.

Ieder besturingssysteem heeft zijn eigen manier van het beheren van bestanden.

Slide 12 - Slide

Taakbeheer
Het besturingssysteem zorgt voor de juiste uitvoering van programma's. Onder andere door een eerlijke verdeling van processortijd.

Slide 13 - Slide

Soorten besturingssystemen
Er bestaan tientallen verschillende besturingssystemen. De meest bekenden zijn Windows, OS X, IOS, Android en Linux. 

Ieder besturingssysteem geeft op een eigen wijze invulling aan de drie functies van het besturingssysteem.

Slide 14 - Slide

UNIX
De meeste besturingssystemen zijn gesloten software. UNIX is echter een besturingssysteem waarvan de broncode open is. Daarom bestaan er veel verschillende UNIX varianten, waarvan Linux de bekendste is.

Slide 15 - Slide

Omschrijf in je eigen woorden wat een besturingssysteem precies doet.
timer
1:30

Slide 16 - Open question

De functie "beheer van hulpbronnen" van een besturingssysteem zorgt voor (meerdere antwoorden mogelijk):
timer
1:00
A
Bijhouden geheugengebruik van software
B
Opslag van bestanden
C
Toekennen van processortijd
D
communicatie muis en toetsenbord

Slide 17 - Quiz

Slaat ieder besturingssysteem op dezelfde manier bestanden op?
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

Je sluit je mobiele telefoon aan op je computer. Je ziet de melding verschijnen "bezig met installeren van het juiste stuurprogramma". Welke functie van het besturingssysteem is dit?
timer
0:30
A
Bestandsbeheer
B
Taakbeheer
C
Beheer van hulpbronnen
D
Systeembeheer

Slide 19 - Quiz

Omschrijf kort in je eigen woorden hoe de functie taakbeheer van een besturingssysteem werkt.
timer
1:30

Slide 20 - Open question

Leg kort uit hoe het kan dat als je een brief aan het typen bent in MS Word je tegelijkertijd ook nog op internet kan zoeken naar informatie.
timer
2:30

Slide 21 - Open question

Hoe komt het dat er zoveel verschillende versies van het besturingssysteem Linux zijn?
timer
1:30

Slide 22 - Open question

Er zijn veel verschillende besturingssystemen. Sommige zijn gratis. De gratis versies bevatten in veel gevallen dezelfde functionaliteit als bijvoorbeeld het besturingssysteem van Microsoft, Windows. MS Windows is niet gratis, toch kiezen de meeste particulieren voor het betaalde besturingssysteem MS Windows. Hoe komt dat volgens jou?
timer
2:30

Slide 23 - Open question