Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Pratende computers

 Pratende computers!
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Wetenschap & techniekInformatievaardigheden+1BasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 12 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren wat het verschil is tussen communiceren met een mens en een chatbot (een computer). De kinderen maken kennis met Stephen Hawking en de techniek die hij samen met universiteiten ontwikkeld heeft rondom spraakcomputers. Samen met de leerlingen ga je in gesprek over verschillende toepassingen en of dit meer naar een mens of computer neigt om tot slot gezamenlijk te ervaren hoe een chatbot werkt. Download de handige docentenhandleiding!

Instructions

Items in this lesson

 Pratende computers!

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Hawking heeft voor veel innovatie gezorgd.
By NASA/Paul Alers 

Slide 3 - Slide

Hoe kon hij praten?

Slide 4 - Slide

Slimme samenwerking
Bron: Bloomberg: https://www.youtube.com/watch?v=OTmPw4iy0hkt

Slide 5 - Slide

Praat je met een mens of met een computer?
Holle Bolle Gijs, Efteling, Kaatsheuvel, by Hullie. Navigatie: Flickr: ♥ my NDrive GPS, CC BY 20 

Slide 6 - Slide

Een chatbot (chat-robot) is een computerprogramma dat met je kan praten. Een chatbot is zo geschreven dat het net lijkt of je met een mens praat.

Wat is een chatbot?

Slide 7 - Slide

Dit is Chatbot Pietza!
Je kunt bij hem pizza bestellen. Of iets anders!
- Typ maar eens friet.
- En typ daarna pizza. 

Slide 8 - Slide

Hoe werkt een chatbot?
Alles wat Pietza zegt is geschreven door een mens.
Zijn teksten zijn lijsten met:
Als: woorden waar de bot op reageert.
Dan: antwoorden die bij kan geven.
(De lijsten staan in de database, een verzameling gegevens waar kan het computerprogramma dingen uit kan halen.)

Dit zou de lijst bij het woord hamburgers kunnen zijn:
Als: hamburgers
Dan:
Ik HAAT hamburgers!
Bel de Mac!
Jij bent geen Italiaan!
Hamburgers zijn VIES!

Als je Pietza iets vraagt, zoekt de computer naar bekende woorden: hamburgers.
En toont hij antwoorden bij dat woord.

Slide 9 - Slide

Hawking:

●  Praat via computer
●  Veel vooraf  
    geprogrammeerde zinnen 
●  Denkt als mens: flexibel
●  Bedenkt alles op het 
    moment zelf
●  Snapt associates 
 

●  Praat via computer
●  Alleen maar vooraf 
    geprogrammeerde zinnen
●  Denkt als computer: star 
    en op één manier
●  Van te voren bedacht
●  Snapt geen associaties

Chatbot:

Slide 10 - Slide

Is Hawking meer mens of meer computer?

Slide 11 - Slide

Kunnen we nu nog steeds met Stephen Hawking praten?

Slide 12 - Slide