Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas
lesson plan

PITCH

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Waarom presenteren?

Het project PITCH IT! sluit direct aan op de lespraktijk. De leerlingen komen er in dit project achter waarom presenteren handig is om te kunnen, ze leren hoe ze het aan moeten pakken, ze oefenen met voor de klas staan en ze leren ict-basisvaardigheden door het zelf maken van een presentatie, in dit geval met focus op PowerPoint. En ondertussen werken ze ook aan 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken en creativiteit.

Voor de scholen die ondernemende vaardigheden belangrijk vinden: dit project besteedt aandacht aan het goed kunnen presenteren van jezelf en je idee, een belangrijke vaardigheid in je latere 'werkende leven'. Stichting Jong Ondernemen - tevens partner in dit project - heeft twee lespakketten ontwikkeld: Vakantie-eiland (groep 5-6) en Pop-up store (groep 7-8). In beide lespakketten gaan de kinderen een businessidee ontwikkelen dat ze ook gaan presenteren. Het project PITCH IT! is een goede voorbereiding op deze pakketten. 

Opzet

Dit project bestaat uit:
  • Vijf digibordlessen (in LessonUp)
  • Per les een lesoverzicht
  • Projectboek voor leerlingen (PDF, enkelzijdig A4)
  • Toolbox met instructie-filmpjes voor werken met Windows Verkenner, Word en PowerPoint, te vinden op het YouTube kanaal van FutureNL
Projectoverzicht
Bekijk hier het projectoverzicht waarin alle leerdoelen staan.

Les 1 Pitch met passie

In deze les draait het om een eerste kennismaking met presenteren. De leerlingen gaan een onderwerp kiezen dat ze interessant vinden en zoeken daar vier weetjes bij. Ze gaan een beknopte digitale presentatie maken en gaan in tweetallen een korte presentatie houden voor de klas. Het doel is dat ze na deze les snappen dat het kiezen van een goed onderwerp belangrijk is en dat ze hun eventuele ‘drempelvrees’ om voor de klas te staan enigszins hebben overwonnen.

Bedenk of je de leerlingen vrij wil laten in het programma waarin ze gaan werken of dat je een programma kiest. Dat kan bijvoorbeeld zijn: PowerPoint, Prezi of Keynote. Laat de leerlingen weten met welk(e) programma(‘s) ze mogen gaan werken.

Nodig voor de les 
Per tweetal een computer of tablet voor het vinden van leuke weetjes, bekijken van instructies en het maken van een presentatie (PowerPoint). Wanneer er tijdens de les niet voldoende computers/tablets zijn, dan kan dit in keuzewerktijd of na school gedaan worden. 

Toolbox

Lesoverzicht

Les 2 vragen, vragen, vragen

De leerlingen gaan goede vragen bedenken bij het onderwerp dat ze gekozen hebben in les 1. Ze beginnen met het maken van een mindmap rond het onderwerp. Vervolgens gaan ze op basis daarvan interessante vragen bij het onderwerp bedenken. Daarna vragen ze feedback aan anderen en gebruiken dit om hun vragen nog verder aan te scherpen.


Lesoverzicht

Les 3 maak het bijzonder

De leerlingen ontdekken in deze les hoe ze hun spreekbeurtonderwerp boeiend kunnen maken voor hun publiek. Ze denken na over hoe ze de verschillende zintuigen van het publiek kunnen aanspreken en ze proberen droge feiten beeldend en met concrete voorbeelden te beschrijven. Ook lezen ze over een bijzonder begin en een krachtig einde van een presentatie.

Nodig voor de les
Informatie over hun onderwerp (boeken, folders, tijdschriften, prints van internetpagina’s) of eventueel een computer voor het vinden van weetjes. 

Lesoverzicht

les 4 voor de groep

Houding, stemgebruik en oogcontact bepalen ook voor een deel hoe een presentatie wordt ervaren. In deze les doen de leerlingen oefeningen met houding, stemgebruik en oogcontact. Een ‘presentatie-deskundige’ geeft de leerlingen wat voorbeelden en jij als leerkracht doet samen met hen de oefeningen. Het is de bedoeling dat het vooral een leuke en losse les wordt, waardoor leerlingen met meer gemak voor de klas leren te staan.

Nodig voor de les
Ruimte in het lokaal om de oefeningen te doen.

Lesoverzicht

Les 5 jouw spreekbeurt

In deze les komt alles uit de voorgaande lessen samen en gaan de kinderen hun eigen spreekbeurt voorbereiden. Ze kiezen hun onderwerp, plannen een datum en maken een planning.

Nodig voor de les
  • Eventueel een eigen device om de Quizvragen te beantwoorden. Wanneer je voor ieder leerling een ‘device’ hebt, dan kun je ze de vragen digitaal laten beantwoorden. Bekijk steeds per vraag de ‘uitslag’ op het digibord en laten zien welke antwoorden er gekozen zijn. 
  • Heb je geen devices? Geef dan ieder leerling een A4tje en laat ze dit in vier stukken knippen. Op ieder stuk schrijven ze dan A, B, C en D. Zo kunnen ze antwoorden door het stuk papier omhoog te houden. Je telt dan zelf grofweg de antwoorden en bespreekt dit. 
  • Een computer voor het vinden van leuke weetjes, bekijken van instructies en het maken van een presentie (PowerPoint).

Toolbox

Lesoverzicht

orkonde

Voor wie wil, is er een voorbeeld van een ‘spreekbeurt-oorkonde’ met daarin opgenomen diverse vaardigheden die de leerlingen hebben geoefend met het maken en houden van hun eerste spreekbeurt.