Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

SkillsDojo | Robots ontwerpen en programmeren

Met SkillsDojo ontwikkelen leerlingen toekomstgerichte vaardigheden als computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. Ook leren ze samenwerken en communiceren. Je kunt de interactieve missies van SkillsDojo uitstekend in de klas gebruiken. Ze zijn geschikt voor leerlingen vanaf groep 4. Oudere kinderen kunnen er zelfstandig of in kleine groepjes mee aan de slag. De missies zijn bijvoorbeeld handig voor plusklassen of als zelfstandige les voor extra gemotiveerde leerlingen. Hoe het werkt? Heel eenvoudig. Ga naar de gekozen missie. Kijk wat er nodig is en leg de spullen klaar of laat de leerlingen de spullen zelf pakken. Zodra de video loopt, kunnen ze aan de slag. Alles wordt stapsgewijs uitgelegd. De kinderen hebben geen voorkennis nodig. De lessen van SkillsDojo kunnen vakoverstijgend ingezet worden. Je stelt zelf de leerdoelen vast en past vervolgens de missies in je lesprogramma in. Met de lessen ontwikkelen de kinderen ontwerpende maar ook onderzoekende vaardigheden. Doordat theorie en praktijk behandeld worden, leren ze de verbinding te leggen en verloopt het leerproces efficiënter. Kijk de les-ideeen op site www.skillsdojo.nl/onderwijs/vakoverstijgende-les-ideeen/ De missies in de challenge ‘Robots ontwerpen en programmeren’ leren leerlingen een aantal belangrijke basisprincipes van programmeren en de 21e eeuwse vaardigheid computational thinking. In de missies komen verschillende programmeerprincipes aan bod, zoals een probleem op een abstracte manier bekijken (abstractie) en een groot probleem herleiden tot een geheel van kleine problemen (decompositie). NB: De microbit-missies van SkillsDojo staan in de map 'Microbit lessen'.