Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Toekomstklas

Toekomstklas is opgericht door Rudger Minnee, leerkracht op openbare daltonschool 't Palet in Leusden. Na de Master Special Education Needs (1e jaar specialist leerproblemen, 2e jaar gedragsspecialist) zocht hij naar meer didactische verdieping. Aangezien onderwijsvernieuwing al langer zijn interesse had, was de keuze voor de opleiding 'specialist 21e eeuws leren'snel gemaakt. ​Tijdens deze opleiding kwam hij er achter dat er al veel geschreven is over toekomstgericht onderwijs en 21st century learning skills. Het vinden van werkvormen die bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk gericht op toekomst gericht leren, was een grote(re) uitdaging. Zodoende ontwikkelde hij (met hulp van drie collega's: Karin Mesters, Rudy Ellens en Tim van der Heuvel) Toekomstklas. De plek voor lessuggesties, werkvormen en verwerkingsopdrachten die gebruik maken van 21e -eeuwse vaardigheden.