Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

4. Nederland verandert

De industriële samenleving 
van Nederland


Nederland verandert (1900-1940)

1 / 17
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3,4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De industriële samenleving 
van Nederland


Nederland verandert (1900-1940)

Slide 1 - Slide

Welke uitvindingen werden rond 1900 gedaan?

Slide 2 - Mind map

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier Nederland vanaf 1900 verandert

Slide 3 - Slide

Video
Welkom in de IJzeren Eeuw

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Ontstaan van zware industrie
 • Staalindustrie (Hoogovens, IJmuiden)

 • Mijnbouw (steenkolenmijnen, Zuid-Limburg)

 • Petrochemie (aardolie, Rotterdam/Nederlands-Indië)

Slide 6 - Slide

Vervoer verandert
 • Reizen wordt sneller en goedkoper (auto's worden goedkoper)

 • Eerst elektrische trein rijdt in 1909 tussen Den Haag en Rotterdam

 • Vliegen wordt steeds interessanter voor personen en goederen (Schiphol, 1916)

Slide 7 - Slide

Communicatie
 • Trein vervangt postkoets

 • Brief wordt (soms) vervangen door telegrafie...

 • ... en telefoon vervangt telegrafie

 • De snelheid van het leven neemt toe en Nederland wordt meer een eenheid (de andere kant van het land is niet meer zo ver weg)

Slide 8 - Slide

Elektriciteit
 • Zorgde tussen 1860-1914 tot Tweede Industriele Revolutie (staal, spoorwegen, elektriciteit en chemicaliën)

 • Belangrijke uitvinders die stroom populair hebben gemaakt: Thomas Edison en Nicolai Tesla

 • Steeds meer huishoudelijke toepassingen

Slide 9 - Slide

Steden veranderen
 • Steden groeien enorm door werkgelenheid: arbeiderswijken

 • Stadsmuren worden weggehaald

 • Nieuwe dingen vragen aanpassingen: verharde wegen, trottoirs en trambanen

Slide 10 - Slide

Bevolking groeit
 • Besmettelijke ziektes kunnen beter worden aangepakt

 • Betere riolering en watervoorziening

 • Betere medicijnen

 • Nieuwe manier van bouwen zorgt voor meer ruimte (afbraak stadsmuren)


Slide 11 - Slide

De verdeling van de beroepsbevolking 
in Nederland in sectoren.

Slide 12 - Slide

Meer producten, andere winkels
Slide 13 - Slide

Lees de zinnen hieronder over de veranderingen in het leven van mensen.

Welke zin is juist?
A
Mensen waren veel meer tijd kwijt door alle nieuwe communicatiemiddelen.
B
Mensen gingen zich Groninger of Amsterdammer voelen in plaats van Nederlander
C
De spoorwegen bevorderden de eenheid in Nederland.
D
Er werd veel minder gereisd.

Slide 14 - Quiz
Crisisjaren '30

Slide 15 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 16 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 17 - Open question