Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

2. De arbeiders

De industriële samenleving 
van NederlandDe arbeiders
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De industriële samenleving 
van NederlandDe arbeiders

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke gevolgen de industrialisatie voor de arbeiders had.

Slide 2 - Slide

Gevolgen van de industrialistatie

 • Huisnijverheid (gedaan door boeren) kan niet meer concurreren tegen de fabrieken.

 • Arbeiders trekken naar de stad: urbanisatie

 • Steden groeien erg snel: verstedelijking

Slide 3 - Slide

Arbeidsomstandigheden
 • Saaaaaaaai (door arbeidsdeling/lopende band)

 • Lange werkdagen (14 uur per dag)
 • Gevaarlijk

 • Geen enkel recht

 • Lage lonen (bij fouten: loon inhouden)

Slide 4 - Slide

Kinderarbeid
 • Goedkope arbeidskrachten

 • Ze zijn nog jong: je hebt er nog lang wat aan

 • Ze zijn goedkoper

 • Hun kleine handen kunnen beter op plekken tussen machines

Slide 5 - Slide

Woonomstandigheden
 • Slechte woningen (snel gebouwd dus: haastige spoed...)

 • Panden die niet als woning zijn bedoeld (zoals kelderwoningen)

 • Dichtbij fabrieken

 • Slechte hygiëne, riolering en watervoorzieining

Slide 6 - Slide


In delen van Noord- en Oost-Nederland was het trouwens niet veel beter...

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Video
Welkom in de IJzeren Eeuw: Arm en Rijk

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Noem 1 voorbeeld waaruit blijkt dat de woonomstandigheden van de arbeiders vaak zeer slecht waren.

Slide 11 - Open question

Noem 1 voorbeeld waaruit blijkt dat de werkomstandigheden van de arbeiders vaak zeer slecht waren.

Slide 12 - Open question

Welke bewering over de afbeelding is juist?
A
De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1850, want toen waren er nog geen fabrieken die het werk van de molens overnamen.
B
De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1850, want toen werd de windmolen uitgevonden en rond de steden neergezet.
C
De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1900, want toen begon de industrialisatie van Nederland met het gebruik van de windmolen.
D
De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1900, want toen stapten de fabrikanten over op goedkope en milieuvriendelijke aandrijfkracht.

Slide 13 - Quiz

Met welke bedoeling is deze ansichtkaart waarschijnlijk gemaakt?
A
De directie was trots op de fotografische techniek.
B
De directie was trots op de moderne fabriek.
C
De directie wilde protesteren tegen de onveilige werksituatie.

Slide 14 - Quiz

Welke vormen van energie kende men vóór de Industriële Revolutie?
A
windkracht, stoomkracht, spierkracht
B
windkracht, waterkracht, spierkracht
C
waterkracht, stoomkracht, spierkracht
D
windkracht, stoomkracht, waterkracht

Slide 15 - Quiz

In 1999 zei een Nederlandse minister:
"Ruim 300 jaar geleden had Nederland de modernste en snelst groeiende economie van de wereld. Zo was rond het jaar 1700 het inkomen 50% hoger dan bij de belangrijkste concurrent, Groot-Brittannië."

Was de situatie omstreeks 1800 nog zo?
A
Ja, Nederland was een modern land waar veel geld in de industrie werd verdiend.
B
Ja, Nederland was nog steeds het land waar de meeste mensen in fabrieken werkten.
C
Nee, de economie van Groot-Brittannië was moderner geworden dan de Nederlandse.
D
Nee, Groot-Brittannië en Nederland waren allebei een moderne industriële samenleving.

Slide 16 - Quiz

Een uitspraak:

In Twente werden weefscholen opgericht zodat de huiswevers sneller konden werken.

Hoort deze uitspraak bij de periode vóór of na de Industriële Revolutie?
A
Voor
B
Na

Slide 17 - Quiz

Een uitspraak:

In Twentse steden werden grote wijken gebouwd met eenvoudige huizen voor de
textielarbeiders.

Hoort deze uitspraak bij de periode vóór of na de Industriële Revolutie?
A
Voor
B
Na

Slide 18 - Quiz

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 19 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 20 - Open question