Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

1. Een oneerlijke verdeling

De Franse Revolutie


1. Een oneerlijke verdeling
1 / 30
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom de Franse Revolutie ontstond en op welke manier de eerste fase verliep.

Items in this lesson

De Franse Revolutie


1. Een oneerlijke verdeling

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom de Franse Revolutie ontstond en op welke manier de eerste fase verliep.

Slide 3 - Slide


L'État, c'est Moi

 • De wil van de koning is wet. Dit noem je absolutisme

 • Lodewijk XIV was een Franse koning met asolute macht. 
 • Deze macht is door god gegeven: droit divin (goddelijk recht)

 • Zo hoeft dus ook niemand aan de koning te twijfelen...

Slide 4 - Slide


De Zonnekoning

 • Lodewijk XIV (1638-1715) was één van de machtigste koningen van Frankrijk. 
 • Hij werd koning toen hij 5 jaar was. Tot zijn 23e werd Frankrijk daarom bestuurd door eerste minister Mazarin.

 • Hij zorgde ervoor dat iedereen naar Lodewijk zou luisteren en dat hij de absolute macht had.
Pak je smartphone of tablet en klik op de link om het paleis van Versailles van binnen te bekijken!

Slide 5 - Slide

Video
Versailles: from Louis XIII to the French Revolution

Slide 6 - Slide

1

Slide 7 - Video

00:05-00:15

Slide 8 - Slide


Standenmaatschappij

 • Sinds de middeleeuwen was de Franse samenleving verdeeld in 3 standen: 'bidders, strijders en werkers'

 • Over deze verdeling kon niet worden getwijfeld: God had dit zo bepaald.

Slide 9 - Slide

De 1e stand
 • De geestelijkheid: de mensen van de kerk. Zij zorgden dat de mensen in de hemel zouden komen. De hoge geestelijken woonden in grote paleizen en hadden vooral rechten (en maar weinig plichten).

 • De geestelijken bezaten veel grond: het waren grootgrondbezitters

Slide 10 - Slide

De 2e stand

 • De edelen: de mensen van adel. Zij zorgen voor het bestuur en de verdediging van het land. Zij woonden in grote paleizen en hadden vooral rechten (en maar weinig plichten).

 • De koning vertrouwde hen niet: daarom mochten (moesten!) ze bij hem in de buurt wonen. Zo kon hij ze in de gaten houden.Slide 11 - Slide

De 3e stand
 • De boeren en de burgers. Eigenlijk iedereen die niet bij de 1e of 2e stand hoorde. Daarom waren er in de 3e stand ook grote verschillen. Zo had je de rijke burgerij, de bourgeoisie. Dit waren mensen met een eigen bedrijf of een diploma.

 • De 3e stand had alle plichten: zij moesten bijvoorbeeld wél belasting betalen.Slide 12 - Slide


De Verlichting
vanaf ±1700 • Een periode waarin mensen hun kennis (willen) vergroten, door steeds meer uit te gaan van het verstand (rede, ratio)

 • Hierdoor krijgen mensen ook meer kritiek op de koning, de Kerk en de adel.

Slide 13 - Slide


Misoogst
1788 • Door mislukte oogsten waren de graanprijzen (en dus ook de prijs van brood) enorm gestegen. Er ontstonden zelfs hongersnoden.

 • Ondertussen moest de 3e stand wél veel belasting betalen.

Slide 14 - Slide


Frankrijk gaat failliet
mei 1789 • Feesten, paleizen, bestuur en oorlogen kosten heel veel geld, maar het geld is op. 
 • Koning Lodewijk XVI wil graag meer geld hebben, en roept daarom (voor het eerst in 175 jaar) de Staten-Generaal bij elkaar. De vergadering van de 3 standen.

Slide 15 - Slide
 • De 3e stand hoopt dat de koning nu eindelijk eens naar hen zou luisteren: verlaging van de belasting en/of afschaffing van de privileges. 
 • Helaas: er gebeurt erg weinig. Dit komt ook omdat er per stand wordt gestemd. En de koning heeft altijd de adel en de geestelijkheid mee.

 • De leiders van de 3e stand zijn boos en teleurgesteld, en lopen weg...

Slide 16 - Slide
De 3e stand hoopt dat de koning nu eindelijk eens naar hen zou luisteren: verlaging van de belasting of afschaffing van de privilieges. 
Helaas: er gebeurt erg weinig. Dit komt ook omdat er per stand wordt gestemd. En de koning heeft altijd de adel en de geestelijkheid mee.

De leiders van de 3e stand zijn boos en teleurgesteld, en lopen weg...

Slide 17 - Slide


Eed op de kaatsbaan
juni 1789 • De 3e stand begint zijn eigen vergadering: de Nationale Vergadering.
 • Een deel van de 1e en 2e stand sluit zich hierbij aan.
 • Op een kaatsbaan spreken ze af pas uit elkaar te gaan als er een nieuwe grondwet is.

Slide 18 - Slide


Eed op de kaatsbaan
1789De 3e stand begint zijn eigen vergadering: de Nationale Vergadering.
Een deel van de 1e en 2e stand sluit zich hierbij aan.
Op een kaatsbaan spreken ze af pas uit elkaar te gaan als 
er een nieuwe grondwet is.

Slide 19 - Slide


Hoe bereik je het volk?
 • Niet iedereen kon lezen, zeker niet in de 3e stand. 
 • Maar spotprenten? Die begreep iedereen!

 • Deze spotprenten werden meestal gemaakt door de bourgeoisie.
Geestelijkheid
De 1e stand
Adel
De 2e stand
De 3e stand
Alle mensen die niet bij de 1e of 2e stand horen.

Slide 20 - Slide


Bestorming van de Bastille
14 juli 1789 • De koning stuurt het leger naar Parijs om groepen mensen uit elkaar te slaan. 
 • Het Franse volk bestormt Bastille, een gevangenis én buskruit-opslag. 
 • De wapens hadden ze al eerder buitgemaakt.
 • De Franse Revolutie is begonnen...en slaat over op andere delen van het land!

Slide 21 - Slide


'Rien'

'Niets' in het Frans.
Dat was het enige dat Lodewijk XVI 's avonds opschreef in zijn dagboek.

Lodewijk had nog wel aan een adviseur gevraagd of het een 'opstand' was.
Deze gaf aan: "Het is geen opstand, het is een revolutie."
Lodewijk begreep er niets van: "Waarom?"

Slide 22 - Slide

Video
Histoclips: De Franse Revolutie

Slide 23 - Slide

1

Slide 24 - Video

00:05-00:15

Slide 25 - Slide

Begrippen uit deze les
 • absolutisme
 • standen(maatschappij)
 • Verlichting
 • burgers
 • rijke burgerij (bourgeoisie)
 • edelen
 • geestelijkheid
 • grootgrondbezitters
 • Staten-Generaal
 • revolutie

Slide 26 - Slide

Personen uit deze les

 • Lodewijk XIV
 • Mazarin
 • Lodewijk XVI

Slide 27 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1661: Lodewijk XIV wordt koning van Frankrijk
 • 1715: Lodewijk XIV overlijdt
 • 1774: Lodewijk XVI wordt koning van Frankrijk
 • 1788: Misoogst in Frankrijk
 • 1789: Bestorming van de Bastille

Slide 28 - Slide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 29 - Open question


Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 30 - Open question