Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

Nederland tijdens het Interbellum

Het Interbellum


Nederland tijdens het Interbellum
1 / 21
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen hoe het leven in Nederland tijdens het Interbellum was.

Items in this lesson

Het Interbellum


Nederland tijdens het Interbellum

Slide 1 - Slide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen hoe het leven in Nederland tijdens het Interbellum was.

Slide 3 - Slide

Crisis in Nederland
 • Nederland wordt zwaar door de crisis geraakt: de handel met de VS en Duitsland komt vrijwel stil te staan.

 • Bedrijven en fabrieken moeten de deuren sluiten.

 • Tussen 1929 en 1935 stijgt de werkloosheid van 22.000 naar 500.000

Slide 4 - Slide


Stempelen voor 'de Steun'


Er is nauwelijks steun van de overheid: 
alleen werklozen tussen 21 en 60 jaar krijgen de steunuitkering.

Hiervoor moeten ze 2 keer per dag in de rij staan om te stempelen. 
Dit is vooral bedoeld om zwartwerken te voorkomen.

Slide 5 - Slide


Werkverschaffingsprojecten


Net als in andere landen probeert de overheid werklozen 
aan werk te helpen met werkverschaffingsprojecten.
Grote projecten zoals het Amsterdams Bos en de Afsluitdijk 
helpen mannen aan werk en een beetje inkomen.

Slide 6 - Slide

Vernedering
 • De steun is vaak te laag, daarom moeten mensen ook andere hulp krijgen.

 • Zo krijg je bijvoorbeeld kleding, maar daar staat wél een stempel in: iedereen kan dat zien.

 • Je hoeft geen rijwielbelasting te betalen: maar ook dát kan iedereen zien

Slide 7 - Slide


Aanpassingspolitiek
1934De Nederlandse regering van minister-president Colijn besluit dat er minder uitgaven moeten zijn, omdat er minder inkomsten zijn: Nederland moet zich aanpassen. Lonen van ambtenaren en bij de werkverschaffing gaan omlaag, 
net als de steunuitkering. Het maakt de problemen alleen maar groter...

Slide 8 - Slide
Zo ziet Colijn zich graag: de leider die Nederland door de storm (crisis) heen stuurt...

Slide 9 - Slide
...en zo zien sommige Nederlanders hem: als iemand die helemaal niet helpt, maar mensen laat verzuipen!

'Colijn is een zwijn!', zeggen sommige mensen.

Slide 10 - Slide


Jordaanoproer
1934De verlaging van de steun én de verhoging van de huur zorgt voor 
rellen in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Vijf mensen komen om het leven. 
De verlaging blijft. Er verandert maar één ding: de straten krijgen asfalt, 
zodat er niet meer met stenen kan worden gegooid. 

Slide 11 - Slide


NSB
vanaf 1931Ook in Nederland zijn er anti-democratische groepen die vinden dat 
de oplossing voor de crisis buiten de democratie moet worden gevonden.
De Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert is een partij die geïnspireerd is door de NSDAP van Hitler.

Slide 12 - Slide

Video
Een bezeten wereld in de klas: 
De opkomst van de NSB

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Video
Histoclips: Crisis in de jaren '30

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Begrippen uit deze les

 • crisis
 • werkverschaffing
 • steunuitkering
 • Aanpassingspolitiek
 • Jordaanoproer
 • NSB

Slide 17 - Slide

Personen uit deze les

 • Hendrik Colijn
 • Anton Mussert

Slide 18 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1929: begin crisis
 • 1932: aanleg Afsluitdijk
 • 1934: Aanpassingspolitiek
 • 1934: Jordaanoproer

Slide 19 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 20 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 21 - Open question