Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

4. De problemen nemen toe (vanaf 1979)

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld4. De problemen nemen toe (vanaf 1979)
1 / 36
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom de problemen in het Midden-Oosten, in het bijzonder tussen Israël en de Palestijnse Arabieren, toenamen.

Items in this lesson

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld4. De problemen nemen toe (vanaf 1979)

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom de problemen in het Midden-Oosten, in het bijzonder tussen Israël en de Palestijnse Arabieren, toenamen.

Slide 3 - Slide

Joodse kolonisten...
 • Westelijke Jordaanoever is sinds 1967 bezet door Israël (gebied is niet bij Israël gevoegd)

 • Sommige religieuze Joden vinden dat dit gebied bij Israël hoort

 • Deze Israëli's zijn in dit gebied (in nederzettingen) gaan wonen, en worden kolonisten genoemd

Slide 4 - Slide

...Palestijnse vluchtelingen
 • Meesten zijn nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948 en 1967

 • Vluchtelingenkampen zijn uitgegroeid tot complete steden, waar veel armoede heerst

 • Tot de komst van de Joodse kolonisten was het relatief rustig, daarna namen de spanningen, en de haat, toe

Slide 5 - Slide

Standpunt 
van de VN

 • De Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (en tot 2005 ook in de Gazastrook) zijn illegaal.

 • Israël vindt dit niet: het was in 1967 niet duidelijk van wie dit gebied was. Het is daarom geen bezetting.

 • Op de Westelijke Jordaanoever wonen tegenwoordig 3 miljoen Palestijnen en 350.000 Joodse kolonisten (in 135 nederzettingen)

Slide 6 - Slide

Oorlog in 
Libanon (1)
 • Hoofdkwartier van de PLO zit in het zuiden Libanon

 • PLO pleegt aanslagen op Israël vanuit Libanon

 • Libanon zit op dat moment zelf in een burgeroorlog

 • Israël valt Libanon aan en verjaagt de PLO (1978) 

Slide 7 - Slide

Oorlog in 
Libanon (2)

 • VN grijpt in en sturen een vredesleger (blauwhelmen): UNIFIL

 • PLO komt groter terug en er ontstaat opnieuw een oorlog in Libanon (tot 1985)

 • VN keurt het geweld van Israël af, maar dat land negeert de resoluties (besluiten) van de VN

 • Humanitaire ramp voor de burgerbevolking

 • Israëlische leger verlaat Libanon pas in 2000

Slide 8 - Slide

Intifada: 
opstand van burgers (1)
 • De situatie voor de Palestijnen verandert niet, hoewel het Midden-Oosten dagelijks in het nieuws is

 • Meestal jonge Palestijnen komen in opstand tegen de Israëlische bezetter (in de bezette gebieden)

 • De eerste intifada (Arabisch voor: 'afschudden') duurde van 1987 tot 1993

Slide 9 - Slide

Intifada: 
opstand van burgers (2)
 • Palestijnse stenen tegen het moderne Israëlische leger

 • De intifada krijgt veel aandacht van de pers: beide groepen gebruiken dit om hun eigen doelen onder de aandacht te brengen

 • De ongelijke strijd zorgt voor sympathie voor de Palestijnen en kritiek op Israël

Slide 10 - Slide

Gevolgen
 • Intifada maakt duidelijk dat vrede in het Midden-Oosten niet mogelijk kon zijn zonder een oplossing voor de Palestijnen.

 • Arafat maakte gebruik van de sympathie voor de Palestijnen: hij probeerde zijn PLO om te vormen tot een politieke beweging. 

 • In ruil voor een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, is de PLO bereid was Israël te erkennen.

 • Dit heet: land voor vrede

Slide 11 - Slide

Oslo-akkoorden 
(1)
 • De Israëlische minister-president Yitzhak Rabin wil zo snel mogelijk een eind maken aan de intifada

 • In 1992 starten geheime onderhandelingen (let op: officiëel mocht een Israëli niet met de PLO praten!) op voorstel van een Noorse hoogleraar

Slide 12 - Slide

Oslo-akkoorden (2)


 • Onder leiding van de Amerikaanse president Clinton komen Arafat (PLO), Rabin en Peres (beiden Israël) tot een serie akkoorden:

 • Israël trekt geleidelijk aan zijn leger terug uit de Gazastrook en in de toekomst ook van de Westelijke Jordaanoever. 

 • De PLO erkent Israël, en Israël erkent de PLO.

Slide 13 - Slide

 • Oslo-akkoorden (3)
 • De PLO zweert elke vorm van geweld tegen Israël af. 

 • De Palestijnen krijgen zelfbestuur in de Gazastrook en in delen van de Westelijke Jordaanoever. Dit wordt de Palestijnse Autoriteit genoemd.

 • Israël en de PLO gaan verder onderhandelen over een definitieve vrede 

Slide 14 - Slide


Oslo-akkoorden
1993
Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Eind goed, al goed?

Slide 17 - Slide

Nou nee, niet echt...

Slide 18 - Slide

Gevolgen
 • Kritiek: sommige onderwerpen (zoals de nederzettingen en de vluchtelingenproblematiek) waren niet opgenomen in de akkoorden

 • Beide leiders verliezen steun bij een deel van hun aanhangers.

 • Rabin wordt in november 1995 vermoord door een joodse religieuze extremist

Slide 19 - Slide

Video
Nieuwsbericht naar aanleiding van de moord op
Yitzhak Rabin

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Problemen nemen snel toe
 • Palestijnse bestuur is onervaren en er is veel corruptie

 • Onderlinge wantrouwen tussen Palestijnen en Israël neemt toe

 • Standpunten van de Israëlische regering verschillen na elke verkiezingen: havikken en duiven

 • Teleurgestelde Palestijnen reageren soms met zelfmoordaanslagen in Jeruzalem (bijvoorbeeld op drukke buslijnen)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide


Israëlische 
Westoeverbarrière
2002

Slide 24 - Slide


Israëlische 
Westoeverbarrière


 • Volgens Israël komen veel zelfmoordterroristen van de Westbank.
 • Daarom besloot Israël tot het bouwen van een grensmuur.
 • Delen van de muur lopen dwars door Palestijnse dorpen. 
 • Mensen die kritiek op de muur hebben, noemen deze de afscheidings- of apartheidsmuur.

Slide 25 - Slide

Video
De Muur: Westelijke Jordaanoever

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Palestijnse verdeeldheid
 • Conflict tussen Palestijnse groepen Fatah en Hamas o.a. over  de Oslo-akkoorden: Fatah erkent ze wel, Hamas (extremistisch-islamitische) erkent ze niet

 • Hamas wint verkiezingen (2006) in de Palestijnse gebieden, maar om samen tot een regering te komen mislukt: korte burgeroorlog in 2007

Slide 28 - Slide

Oorlog in de Gazastrook
 • Hamas bleef aanslagen plegen op Israël

 • Vanaf de Gazastrook zijn, sinds 2001, duizenden raketten afgevuurd op Israël

 • Israël valt de Gazastrook binnen: twee oorlogen (2008-2009 en 2014) kosten aan duizenden mensen het leven (vooral Palestijnse burgers)

Slide 29 - Slide

Video
NOS op 3:
Het geweld in Israël en 
de Palestijnse gebieden uitgelegd

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Begrippen uit deze les

 • kolonisten
 • nederzettingen
 • intifada
 • UNIFIL
 • bezette gebieden
 •  Oslo-akkoorden
 • Israëlische Westoeverbarrière
 • Palestijnse Autoriteit
 • Fatah
 • Hamas

Slide 32 - Slide

Personen uit deze les

 • Yasser Arafat
 • Yitzhak Rabin
 • Shimon Peres
 • Bill Clinton
 • Ariel Sharon

Slide 33 - Slide

Jaartallen uit deze les
 • 1978: Libanese Burgeroorlog
 • 1982-1985: Israëlisch-Libanese Oorlog
 • 1987-1993: Eerste intifada
 • 1993: Oslo-akkoorden
 • 2002: Bouw Israëlische Westoeverbarrière
 • 2007: Burgeroorlog tussen Fatah en Hamas
 • 2008-2009/2014: Oorlog in de Gazastrook

Slide 34 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 35 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 36 - Open question