Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

1. Geschenk van de Nijl

De Oude Egyptenaren


Geschenk van de Nijl
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Nijl van groot belang is voor de Oude Egyptenaren

Items in this lesson

De Oude Egyptenaren


Geschenk van de Nijl

Slide 1 - Slide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Slide

Wat weet je eigenlijk
van Egypte?

Slide 3 - Mind map

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Nijl van groot belang is voor de Oude Egyptenaren

Slide 4 - SlideDe Griekse schrijver Herodotus kwam tijdens één van zijn
vele reizen iin Egypte. Hij beschreef het land en zijn bewoners uitgebreid in zijn boeken.
Daarin sprak hij over Egypte als: het geschenk van de Nijl.

Maar wat zou hij daarmee bedoeld hebben?

Slide 5 - Open question

Sleep de nummers naar de juiste plek in de kaart
Nijldelta
4
Middellandse Zee
3
Nijldal
2
Nijl
1

Slide 6 - Drag questionEerste bewoners trekken achter hun dieren aan
en komen uit langs de oevers van de Nijl

Slide 7 - Slide

Beneden-Egypte
Dit gebied ligt laag. Een andere naam voor Boven-Egypte is Neder-Egypte.
Boven-Egypte
Dit gebied ligt hoog. Een andere naam voor Boven-Egypte is Opper-Egypte.
Zet de pijlen op de juiste plek in de kaart.
Stroomafwaarts, met de stroom mee.
Stroomopwaarts, met de wind mee.

Slide 8 - Drag question

Van de zwarte periode...
...naar de groene periode

Slide 9 - Slide

En van de groene periode...
...naar de gele periode.

Slide 10 - Slide

Zwarte periode
 • september-december

 • Tijd van de overstroming van de Nijl

 • Op het land kan niet worden gewerkt

 • Meehelpen aan de bouw van bijvoorbeeld de piramides en de tempels (belasting betalen)

Slide 11 - Slide

Groene periode
 • januari-april

 • Tijd van het zaaien en bewerken van het land

 • Hierbij wordt gebruik gemaakt van irrigatie

 • Irrigatie betekent dat het water met hulpmiddelen wordt gebruikt om het land te bevloeien

Slide 12 - Slide

Gele periode
 • mei-augustus

 • Tijd van het oogsten (graan)

 • De opbrengst van de oogst wordt bijhgehouden en opgeschreven.

 • Voorraden worden aangelegd

Slide 13 - Slide

Overstromingsperiode
 • september-december

 • Tijd van de overstroming van de Nijl

 • Op het land kan niet worden gewerkt

 • Meehelpen aan de bouw van bijvoorbeeld de piramides en de tempels

Slide 14 - Slide

De Nijl was van levensbelang: als de Nijl niet hoog genoeg kwam, ontstonden hongersnoden...
...maar als hij te hoog kwam, een overstroming!

Slide 15 - Slide

Hoe gingen de oude Egyptenaren daarmee om?
 • De Nijl moet goed in de gaten worden gehouden (nilometer)

 • Er moet verstandig worden omgegaan met de hoeveelheid water: irrigatielandbouw

 • Er worden voorraden aangelegd voor mindere oogstjaren. Alle oogsten worden nauwkeurig bijgehouden

Slide 16 - Slide

En vooral: samenwerken!
 • Hiervoor heb je een leider nodig

 • Elke stam heeft een leider (dorpshoofd)

 • Die dorpshoofden krijgen ruzie met elkaar

 • Uiteindelijk blijft er één leider over: de farao ('Groot Huis')

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video


Hoe heet de vruchtbare grond
die achterblijft door de overstroming van de Nijl?
A
Modder
B
Vruchtbare grond
C
Slib
D
Mest

Slide 19 - Quiz


Welke zin past het best bij
de gebeurtenissen in de afbeelding?

A
De Nijl is overstroomd.
B
Het water van de Nijl is een paar dagen geleden weer gezakt; op het land ligt een laagje vruchtbare modder.
C
Het water van de Nijl is een paar maanden geleden weer gezakt.

Slide 20 - Quiz

Wat is een shadoef?
A
Een waterschep om het water naar de slootjes te brengen.
B
Een emmer om water naar de slootjes te dragen.
C
Een systeem om het water te zuiveren.
D
Het irrigatiesysteem wordt zo genoemd.

Slide 21 - Quiz

Hoe gaat dat nu?
 • Sinds 1970 wordt de Nijl 'gecontroleerd' door de Aswandam

 • Voordelen: meerdere gecontroleeerde overstromingen, geen hongersnoden en er kan electriciteit worden opgewekt.

 • Nadelen: het slib blijft achter de dam en historische bouwwerken zijn 'verzopen'

Slide 22 - Slide

Begrippen uit deze les

 • geschenk van de Nijl
 • irrigatielandbouw
 • nilometer
 • farao
 • Aswandam

Slide 23 - Slide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 24 - Open question


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 25 - Open question