Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

3. Rijk en arm in de Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw


3. Rijk en arm in de Gouden Eeuw
1 / 21
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De Gouden Eeuw


3. Rijk en arm in de Gouden Eeuw

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom de Gouden Eeuw niet voor iedereen rijkdom betekende, terwijl anderen juist erg rijk werden.

Slide 3 - Slide

In de Gouden Eeuw komt 
er meer bevolking in de Republiek

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Meer bevolking betekent ook:
 • Meer ruimte nodig voor huizen, in bijvoorbeeld Amsterdam: uitbreiding met drie brede grachten met grote woonhuizen er langs

 • Meer voedsel nodig: inpolderen en droogmaken van meren, zoals de Beemster en de Wormer (zorgt ook voor minder overstromingen)

Slide 6 - Slide

De molengang, uitgevonden door Simon Stevin.
Gebruikt door Jan Adriaanszoon Leeghwater voor het droogleggen van de Beemster

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Rijk en arm

Slide 9 - Slide

Rijk...

 • Regenten (rijke bestuurders), kooplieden en handelaren

 • Woonden in grote grachtenpanden ('De Gouden Bocht') in Amsterdam of in grote buitenhuizen (aan de Vecht)

Slide 10 - Slide

Video
De groei van de Grachtengordel

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

...en arm
 • Ambachtslieden en winkeliers: er hoefde maar iets te gebeuren, waardoor ze in de problemen kwamen. Bijvoorbeeld: stijging van broodprijzen

 • Meer dan de helft van de inwoners van Amsterdam hadden geen vast werk en/of inkomen

 • In het oosten en noorden van Nederland kwam er nog veel meer armoede voor: mensen leefden vooral als 'kleine' boer. Voor hen leverde de handel niet zo veel op. 

Slide 15 - Slide

Armenzorg
 • Ongeveer 15% van de Amsterdamse bevolking leefde van de armenzorg

 • Armenzorg, via: kerk, gilde, de stad en soms rijken

 • Rasphuis: soort gevangenis waarin je tucht (=discipline en gehoorzaamheid) werd bijgebracht, door hard te werken

Slide 16 - Slide

Begrippen uit deze les

 • De Beemster
 • droogmakerij
 • molengang
 • De Gouden Bocht
 • buitenhuizen
 • armenzorg
 • rasphuis

Slide 17 - Slide

Personen uit deze les

 • Jan Leeghwater

Slide 18 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1612: droogmakerij van de Beemster is compleet
 • 1613: Amsterdam wordt uitgebreid met drie grachten

Slide 19 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 20 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 21 - Open question