Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

De Koude Oorlog (1900-1950)

De Koude Oorlog

Periode 1900-1950

1 / 41
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Introduction

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Koude Oorlog ontstond.

Items in this lesson

De Koude Oorlog

Periode 1900-1950

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Koude Oorlog ontstond.

Slide 3 - Slide


Russische Revolutie
1917


 • Communisten grijpen de macht
 • Tsaar wordt afgezet (en later vermoord)
 • Geen privé-bezittingen
 • Alle macht naar de arbeiders en boeren
 • Vrede sluiten met de Duitsers (Vrede van Brest-Litovsk, 1918)


Slide 4 - Slide

Sovjet-Unie

 • Sinds 1922 de officiële naam voor Rusland 

 • Dictatuur

 • Eén partij heeft alle macht

 • Geheime politie (NKVD, later KGB)

Slide 5 - Slide

Positie van de Sovjet-Unie tussen 1917-1941
 • Moeizame relatie met andere landen

 • Enige communistische land ter wereld

 • Liet bondgenoten in de steek tijdens de Eerste Wereldoorlog

 • Erg gesloten land

 • Niet-democratisch (Grote Zuivering, 1934-1938)

 • Niet-aanvalsverdrag tussen Stalin en Hitler (augustus 1939)

Slide 6 - Slide


Wat maakt de Sovjet-Unie tot
een bondgenoot in de Tweede Wereldoorlog?
A
Operatie Barbarossa
B
De Russische Revolutie
C
De aanval op Pearl Harbor
D
Het niet-aanvalsverdrag van 1939

Slide 7 - Quiz

Positie van de Sovjet-Unie tussen 1941-1945

 • Operatie Barbarossa: Duitsland valt de Sovjet-Unie tóch aan

 • "Een vijand van Hitler is een vriend van ons"

 • Bondgenoot van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten

 • Doel: verslaan Hitler

Slide 8 - Slide


Conferentie van Jalta
februari 1945


Slide 9 - Slide
Franklin Delano Roosevelt
President van de Verenigde Staten
Jozef Stalin
Leider van de Sovjet-Unie
Winston Churchill
Minister-President van Groot-Brittannië

Slide 10 - Slide

De zgn. percentages agreement vond plaats in Moskou 1944, en niet in Jalta. Het is een mooi voorbeeld van hoe de Grote Drie een verdeling voor Europa bedachten.

Slide 11 - Slide

Conferentie van Jalta (februari 1945)
 • Churchill (GB), Roosevelt (VS) en Stalin (SU)

 • Hoe zien Europa en de wereld er na de oorlog uit?

 • Wie heeft macht en invloed in Europa?

 • Wat doen we met Duitsland én de Duitsers?

Slide 12 - Slide

Conferentie van Jalta (afspraken) (1)
 • Oprichting van de Verenigde Naties (VN)

 • Democratische (door het volk gekozen) regeringen in Europa

 • Stalin wordt bondgenoot in de oorlog tegen Japan

 • Straffen van oorlogsmisdadigers


Slide 13 - Slide

Conferentie van Jalta (afspraken) (2)

 • Denazificatie en democratiseren van Duitsland

 • Invloedssferen

 • Bezettingszones: Duitsland en Berlijn worden verdeeld in 4 zones

Slide 14 - Slide

Verenigde Naties
 • opgericht in oktober 1945

 • 193 landen zijn lid

 • Veiligheidsraad:
5 permanente leden (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Sovjet-Unie)
10 wisselende leden

Vergeet dit ook niet: de permanente leden van de Veiligheidsraad hebben veto-recht. Als één van hen dit gebruikt, gaat een plan niet door.

Slide 15 - Slide

Video
Clipphanger: Waarom is de VN opgericht?

Slide 16 - Slide

0

Slide 17 - Video

Invloedssferen

Verdeling van Europa:

 • Gebied dat jij hebt veroverd op de Duitsers, daar heb jij invloed

 • Jij mag bepalen wat in dat gebied gebeurt (economie, politiek)

 • Vergeet dit ook niet: De ander mag niet ingrijpen in dat gebied, ook al zie je er van alles gebeuren waarmee je het niet eens bent.

Slide 18 - Slide

Verdeling van Duitsland
 • Duitsland (tijdelijk) niet meer zelfstandig

 • Vier bezettingszones onder leiding van: Frankrijk, Engeland, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten

 • Ook Berlijn wordt in 4 zones verdeeld

 • Reizen tussen bezettingszones is geen probleem

 • Vergeet dit ook niet: Berlijn ligt in de bezettingszone van de Sovjet-Unie
Berlijn is, net als Duitsland, verdeeld in 4 bezettingszones. Omdat Berlijn in de Sovjet-zone ligt, liggen de Berlijn-bezettingszones van Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten dus ook in de Sovjet-zone.

Slide 19 - Slide


Helder plan, maar 
waarom gaat het mis?

Slide 20 - Slide

Begin van de Koude Oorlog (vanaf 1945) • Geen gezamelijke vijand meer: Hitler is verslagen

 • Andere spelers: Churchill en Roosevelt zijn er niet meer bij (Potsdam, juli 1945)

 • Stalin krijgt steeds meer communistische invloed in delen van Oost-Europa

 • De VS hebben een atoombom (angst bij de SU)

Slide 21 - SlideDe Grote Drie van Potsdam waren:
Stalin, Roosevelt en Churchill
A
Dit klopt
B
Dit klopt niet

Slide 22 - Quiz

Gevolgen

 • Er wordt niet meer gepraat

 • Steeds minder vertrouwen tussen de landen

 • Geen oplossing voor Duitsland en Berlijn

 • Ontstaan van twee machtsblokken in Europa

 • Vergeet dit ook niet: De grens van deze twee blokken loopt dwars door Duitsland (en Europa)

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Amerikaanse buitenlandse politiek na 1945

 • Beschermen van vrijheid en democratie (Trumanleer)

 • Voorkomen dat meer landen communistisch worden (Containmentpolitiek)

 • Actief helpen bij de wederopbouw van Europa (Marshallplan)

 • Vergeet dit ook niet: met het Marshallplan wilden de Amerikanen ook voorkomen dat Europa voor het communisme zou kiezen.

Slide 25 - Slide


De Blokkade van Berlijn
mei 1948 - juni 1949

Slide 26 - Slide

Wat is er hand?
 • Ruzie over Berlijn loopt hoog op

 • Stalin wil West-Berlijn toevoegen aan de Sovjet-zone

 • Westelijke bezettingszones steeds meer één gebied

 • Directe aanleiding: invoering van de D-Mark in westelijke bezettingszones

Slide 27 - Slide

Wat gebeurt er?
 • Stalin blokkeert alle aanvoerwegen naar West-Berlijn om zo de stad tot overgave te dwingen: Blokkade van Berlijn

 • Het Westen gaat West-Berlijn via de lucht bevoorraden: de luchtbrug

 • Een jaar lang landt er iedere 3 minuten een vliegtuig in West-Berlijn

Slide 28 - Slide

Slide 29 - SlideSlide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Oprichting West-Duitsland (BRD) 
en 
Oost-Duitsland (DDR)
mei (BRD) en oktober (DDR) 1949

Slide 32 - Slide

Video: Berlijn en de Koude Oorlog
fragment: De Blokkade van Berlijn

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video


Oprichting van de Navo

 • Opgericht in april 1949
 • Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Engels: NATO)
 • Oorspronkelijk militair bondgenootschap tussen Noord-Amerika en West-Europa tegen het communisme
 • De NAVO bestaat nog steeds

Slide 35 - Slide


Joe 1
juli 1949
De eerste atoombom van de Russen
maakt de Verenigde Staten erg zeunuwachtig...

Slide 36 - Slide


China

 • Het land is al langer in grote problemen
 • Laatste keizer afgezet (1912)
 • Mao Zedong maakt het land communistisch (oktober 1949): Volksrepubliek China
 • De democratische regering vlucht naar Taiwan (ROC)
 • De Verenigde Staten worden nu nog zenuwachtiger...

Slide 37 - Slide


The Red Scare
1949-1953
'Heksenjacht' in de VS op alles wat maar leek op communisme 
onder leiding van senator Joseph McCarthy

Slide 38 - Slide

Personen

 1. Vladimir Lenin: leider SU (1917-1924)
 2. Jozef Stalin: leider SU (1924-1953)
 3. Winston Churchill: minister-president GB (1940-1945, 1951-1955)
 4. Franklin Roosevelt: president VS (1933-1945)
 5. Harry Truman: president VS (1945-1953)
 6. Mao Zedong: leider China (1949-1976)

Slide 39 - Slide

Schrijf 3 dingen op
die je deze les hebt geleerd

Slide 40 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je nog
niet zo goed hebt begrepen

Slide 41 - Open question