Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

De Oude Egyptenaren Proefwerk


De Oude Egyptenaren
Proefwerk
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenistestMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


De Oude Egyptenaren
Proefwerk

Slide 1 - Slide

De Griekse geschiedschrijver Herodotus schreef over Egypte:

“Het is een geschenk van de Nijl”.

⇒Leg duidelijk uit wat hij daarmee bedoelde.

Slide 2 - Open question

De Egyptenaren verdeelden hun jaar niet in vier perioden zoals wij dat doen, maar in drie. Daarbij keken ze naar de Nijl.

⇒Geef van de volgende tekst aan over welke periode het gaat

"Kom, we gaan inspannen om aan het werk te gaan. De aarde is net boven water gekomen en goed voor de ploeg. Ga jij naar het land met zaad, dan kunnen we morgen beginnen."
A
Zwarte periode
B
Groene periode
C
Gele periode

Slide 3 - Quiz

De Egyptenaren verdeelden hun jaar niet in vier perioden zoals wij dat doen, maar in drie. Daarbij keken ze naar de Nijl.

⇒Geef van de volgende tekst aan over welke periode het gaat

"De maaiers snijden de aren af en laten ze op de grond liggen, de vrouwen lopen erachter aan en rapen ze op."
A
Zwarte periode
B
Groene periode
C
Gele periode

Slide 4 - Quiz

De Egyptenaren verdeelden hun jaar niet in vier perioden zoals wij dat doen, maar in drie. Daarbij keken ze naar de Nijl.

⇒Geef van de volgende tekst aan over welke periode het gaat

"Tussen de middag, als de zon hoog aan de hemel staat, is er bier voor wie de gerst snijdt."
A
Zwarte periode
B
Groene periode
C
Gele periode

Slide 5 - Quiz

⇒Vul beide zinnen aan:

Als het water van de Nijl niet hoog genoeg kwam was dat een probleem omdat ....
Als het water van de Nijl te hoog zou komen dan was het een probleem omdat...

Slide 6 - Open question

De Nijl komt in de Middellandse Zee uit via veel zijvertakkingen. Dat heeft de vorm van een driehoek.

⇒Hoe wordt die ‘driehoek van rivieren’ ook wel genoemd?

Slide 7 - Open question

In het oude Egypte kregen de overleden een Dodenboek mee.

⇒Waarom werd dit gedaan? Leg duidelijk uit. Denk hierbij aan het doel van het Dodenboek.

Slide 8 - Open question

Lees de bron, geschreven door de Griekse schrijver Herodotus.

⇒De grond van de Nijl was goede landbouwgrond. Wie waren de Egyptenaren daar dankbaar voor?
Gebruik de bron

Slide 9 - Open question

Lees de tekst.

⇒Welke woorden moeten gekozen worden om het verhaal kloppend te maken? Kies het juiste antwoord
Gebruik de tekst
A
A = oorzaak B = gevolg
B
A = oorzaak B = oorzaak
C
A = gevolg B = gevolg
D
A = gevolg B = oorzaak

Slide 10 - Quiz

In het oude Egypte ontstaan er op den duur nieuwe beroepen.

⇒Waarom ontstaan er in Egypte nieuwe beroepen?

Slide 11 - Open question

⇒Wat had men nodig om te zorgen dat alles goed ging met de landbouw?
A
Handige mensen
B
Rijke mensen
C
Bestuur
D
Goden

Slide 12 - Quiz

⇒Welke bewering is juist?

I. De landbouw dwong de mens tot het doen van allerlei uitvindingen.
II. Waarschijnlijk heeft de uitvinding van het wiel enorm geholpen bij het bouwen van de piramiden.
A
I en II zijn juist
B
I en II zijn onjuist
C
Alleen I is juist
D
Alleen II is juist

Slide 13 - Quiz

⇒Wat was een voordeel van het uithakken van graven in de rotsen in vergelijking met het bouwen van een piramide
A
Het graf was dan dichter bij de onderwereld.
B
Het graf was minder zichtbaar, er was dus minder kans op plundering.
C
Een graf in de grond wordt minder heet, dus kon de farao een prettiger leven hebben na de zijn dood.
D
Het maken van zo’n graf was moeilijker, maar het was sneller klaar.

Slide 14 - Quiz

⇒Waarom werden op het graf van een arme Egyptenaar stenen gelegd?
A
Om het graf te versieren.
B
Ter herkenning voor de nabestaanden.
C
Een graf in de grond wordt minder heet, dus kon de farao een prettiger leven hebben na de zijn dood.
D
Het maken van zo’n graf was moeilijker, maar het was sneller klaar.

Slide 15 - Quiz

⇒Wat is irrigatielandbouw?
A
Landbouw waarbij de boeren de taken verdeelden.
B
Landbouw waarbij het land bevloeid werd dankzij een stelsel van kanalen en dijken.
C
De verplaatsing van landbouw naar de Nijldelta.
D
Landbouw waarbij de ambtenaren het voor het zeggen hadden.

Slide 16 - Quiz

Lees het volgende artikel uit de TC Tubantia van 24 november 2007

⇒Waarom was de ontdekking van het graf zo bijzonder?
Gebruik de tekst

Slide 17 - Open question

Lees het volgende artikel uit het Algemeen Dagblad van 27 juni 2007

⇒Waarom zou de koningin zich in mannenkleding hebben gekleed en een vals baard hebben gedragen?
Gebruik de tekst

Slide 18 - Open question

Het woord hiërogliefen is Grieks en betekent ‘heilig schrift’. Ze noemden de tekens zo omdat ze werden gevonden op de muren van tempels.

⇒Leg dit uit.

Slide 19 - Open question

⇒Waarom mummificeerden de Egyptenaren hun overleden farao? Geef 2 redenen.

Slide 20 - Open question

⇒Leg uit dat de landbouw niet alleen maar een voordeel was voor de Egyptenaren. Gebruik in je antwoord het begrip 'verschillen'.

Slide 21 - Open question

Bekijk de bron

⇒Wat zie je op de afbeelding?
Gebruik de bron

Slide 22 - Open question

Bekijk de bron

⇒Welk ‘raadsel’ loste de ontcijfering van dit voorwerp op?
Gebruik de bron

Slide 23 - Open question

Bekijk de bron en lees de volgende uitspraken:

I - De steen van Rosette zorgde voor meer kennis van de Egyptische cultuur.

II - De steen van Rosette zorgde voor meer kennis van de Egyptische goden.

⇒Wat is het juiste antwoord?
Gebruik de bron
A
Alleen I is juist
B
Alleen II is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 24 - Quiz

Bekijk de bron

⇒Welke god is hier afgebeeld?
Gebruik de bron

Slide 25 - Open question

Bekijk de bron

⇒Waarom hadden de Egyptenaren bedacht dat dit de god van de doden was?
Gebruik de bron

Slide 26 - Open question