Gids Nederlands
informatie voor lessen Nederlands

Week 29

1 / 7
next
Slide 1: Slide
School MCMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-4

This lesson contains 7 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Bedenk een zin waarin de betekenis van 'stekel' duidelijk wordt.

Slide 2 - Mind map


Wat betekent het woord
gelijkmatig?
A
Overal gelijk
B
Gelijke vrienden
C
Onregelmatig
D
Steeds hetzelfde

Slide 3 - Quiz


Wat betekent permanent?

Slide 4 - Open question


Wat betekent revolutie?
A
evolutie
B
algehele verandering
C
geleidelijke ontwikkeling
D
dat je mag stemmen

Slide 5 - Quiz


Onderscheiden = in positieve zin opvallen
Bedenk een zin met het woord onderscheiden, 
waarin de betekenis duidelijk wordt

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide