Gids Nederlands
informatie voor lessen Nederlands

4 Goede start: voltooid deelwoord

1 / 19
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

In deze les herhalen de leerlingen zaken die zij geleerd hebben op de basisschool. Dit om de voorkennis te activeren. - alinea in een tekst

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

START- je weet dat een voltooid deelwoord een vorm van het werkwoord is die aangeeft dat iets klaar (voltooid) is.

- je weet dat een voltooid deelwoord kan eindigen op -en of op -d of -t.

taalverzorging
voltooid deelwoord

Slide 2 - Slide

Doe oortjes in

en bekijk het volgende filmpje!

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Het voltooid deelwoord
Het voltooid deelwoord is een vorm van het werkwoord.

Voltooid betekent dat iets klaar of afgelopen is.

Bijvoorbeeld:
Frits heeft zijn fietsband geplakt

Slide 5 - Slide

Het voltooid deelwoord
Het voltooid deelwoord eindigt op -en of op -d of -t.

Bijvoorbeeld:
gebroken, geschreven
gehoord, gemaakt
Als je een woord langer maakt, 
hoor je of je een -d of een -t moet schrijven.

Slide 6 - Slide

OPDRACHT

Noteer het voltooid deelwoord van het werkwoord
dat tussen haakjes staat.

Fouten maken mag,
verbeter deze wel.

Slide 7 - Slide

Tijmen heeft een lekkere appel _____. (schillen)

Slide 8 - Open question

De gemeente heeft hier veldbloemen _____. (zaaien)

Slide 9 - Open question

Heeft hij jou voor de gek _____? (houden)

Slide 10 - Open question

Fleur is over een stoeptegel _____? (struikelen)

Slide 11 - Open question

De wedstrijd is te laat _____. (starten)

Slide 12 - Open question

In de tent naast ons werd de hele nacht _____. (snurken)

Slide 13 - Open question

We hebben gisteren worstjes _____. (braden)

Slide 14 - Open question

Luuk heeft de bal _____. (vangen)

Slide 15 - Open question

De vrouw heeft vriendelijk naar hem _____. (knikken)

Slide 16 - Open question

Björn heeft geld _____ van zijn vriend. (lenen)

Slide 17 - Open question

START- je weet dat een voltooid deelwoord een vorm van het werkwoord is die aangeeft dat iets klaar (voltooid) is.

- je weet dat een voltooid deelwoord kan eindigen op -en of op -d of -t.

taalverzorging
voltooid deelwoord

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide