Gids Nederlands
informatie voor lessen Nederlands

K2 H1 Interviewen

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS
1 / 67
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 67 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 1 - Slide

DOEL

 KIJKEN, LUISTEREN EN AFNEMEN INTERVIEW

- letten op hoe iemand iets zegt

- vragen over interviews beantwoorden

- weten hoe je interview moet houden

- doorvragen om meer informatie te krijgen

Slide 2 - Slide

Bekijk de afbeelding

Slide 3 - Slide

Wat voor soort gesprek is dit?
A
een interview
B
een presentatie
C
een sollicitatiegesprek

Slide 4 - Quiz

Wie stelt de vragen in dit gesprek?

Slide 5 - Open question

Hoe noem je de vragensteller in dit soort gesprekken?

Slide 6 - Open question

Kijken en luisteren naar interviews

Als je kijkt en/of luistert naar een interview met bijvoorbeeld een acteur, krijg je informatie over die acteur. 
Die informatie krijg je door wat de geïnterviewde acteur zegt, maar ook door hoe hij het zegt.

Slide 7 - Slide

Kijken en luisteren naar interviews

Let bij het kijken naar interviews op de volgende punten:
Houding – Hoe zit de geïnterviewde erbij? Is hij ontspannen of juist niet?
Gezichtsuitdrukking – Kun je aan het gezicht van de geïnterviewde zien
hoe hij zich voelt? Fronst hij zijn wenkbrauwen, kijkt hij verbaasd of moet hij lachen? 
Intonatie (stemgebruik) – Welke woorden geeft de geïnterviewde nadruk? Praat hij rustig, snel of hakkelend?

Slide 8 - Slide

Kijk goed naar het gezicht van de geïnterviewde.

Slide 9 - Slide

De geïnterviewde is gespannen, want hij trekt zijn schouders op.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

De geïnterviewde staat ontspannen en rechtop.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Aan het gezicht van de geïnterviewde kun je zien dat hij blij is.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

De geïnterviewde lijkt niet goed uit zijn woorden te komen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Luisteropdracht

Je gaat luisteren naar een interview tijdens een Coen en Sander-Show.

Tijdens het luisteren maak je aantekeningen in je schrift, let hierbij ook op:

- Wie er wordt geïnterviewd;

- Hoeveel interviewers je hoort;

- Het onderwerp van het interview;

- Drie woorden waar de geïnterviewde nadruk op legt.


Na het luisteren beantwoord je de vragen in de volgende dia's.

Slide 14 - Slide

Wie wordt er geïnterviewd?

Slide 15 - Open question

Hoeveel interviewers komen aan het woord?

Slide 16 - Open question

Wat is het onderwerp van het interview?

Slide 17 - Open question

Noteer drie woorden waar Govert Schilling nadruk op legt.

Slide 18 - Open question

Luisteropdracht

Luister nog een keer naar het interview tijdens een Coen en Sander-Show.

Controleer of de aantekeningen in je schrift volledig zijn. Let op:


Na het luisteren beantwoord je de vragen in de volgende dia's.

- Het beroep van Govert Schilling;

- Wat een plasmawolk is;

- Hoe snel elektrisch geladen deeltjes onze kant op komen;

- Soort storingen;

- Of mobiele telefonie ook last heeft van storingen door plasmawolk;

- Wat poollicht is.

Slide 19 - Slide

Wat is het beroep van Govert Schilling?
A
docent wetenschap
B
docent journalistiek
C
professor in de ruimtekunde
D
wetenschapsjournalist

Slide 20 - Quiz

Wat is een plasmawolk?
A
een wolk met plasmaschermen
B
een wolk zonnegas met elektrisch geladen deeltjes
C
een wolk in de ruimte die bij een satelliet hangt
D
een wolk bij een satelliet gevuld met zonnegas

Slide 21 - Quiz

Hoe snel komen de elektrisch geladen deeltjes op de aarde af?
A
2000 km per uur
B
2000 km minuut
C
2000 km per seconde
D
dat is niet gezegd

Slide 22 - Quiz

Wat kunnen er soms uitvallen vanwege een plasmawolk?

Slide 23 - Open question

Heeft mobiele telefonie ook last van storingen door de plasmawolk?
Leg je antwoord uit.

Slide 24 - Open question

Leg uit wat poollicht is?

Slide 25 - Open question

Kijk- en luisteropdracht

Je gaat kijken naar een fragment uit het programma 'Keuringsdienst van waarde'.

Maak tijdens het luisteren aantekeningen in je schrift.

Dit doe je door steekwoorden op te schrijven.

Let op de volgende zaken:

- Naam, beroep, onderwerp, houding,

woorden waar nadruk op wordt gelegd.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Wat is het onderwerp van het interview?

Slide 28 - Open question

Hoe heet de geïnterviewde?

Slide 29 - Open question

Wat is het beroep van Jan Bos?

Slide 30 - Open question

Beschrijf de houding van Jan Bos.

Slide 31 - Open question

Beschrijf waar Jan Bos naar kijkt.

Slide 32 - Open question

Noteer twee woorden waar nadruk op gelegd wordt.

Slide 33 - Open question

Omschrijf in één zin hoe Jan Bos zich in het interview voelt. Leg je antwoord uit.

Slide 34 - Open question

Wat is een dermatoloog volgens
Jan Bos?
A
een medisch specialist in geslachtsziekten
B
een medisch specialist in huidziekten
C
een medisch specialist in huid- en geslachtsziekten
D
een medisch specialist met huid- en geslachtsziekten

Slide 35 - Quiz

Wat is 'dermatologisch getest' volgens Jan Bos?
A
dat een dermatoloog iets gemaakt heeft
B
dat een dermatoloog iets getest heeft
C
dat een dermatoloog iets uitgevonden heeft
D
dat wordt niet verteld

Slide 36 - Quiz

Kijk- en luisteropdracht

Je gaat kijken naar een interview.

Maak tijdens het luisteren aantekeningen in je schrift.

Dit doe je door steekwoorden op te schrijven.

Let op de volgende zaken:

- Onderwerp, houding van interviewer,

houding van geïnterviewde.

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Waarover gaat het interview?

Slide 39 - Open question

Wat vind je van de interviewer? Leg uit en geef daarbij twee voorbeelden.

Slide 40 - Open question

Is dit een voorbeeld van een goede of slechte interviewer? Leg je uit.

Slide 41 - Open question

Interviewen

Als je iemand gaat interviewen, bereid je je goed voor. Je moet van tevoren weten over welk onderwerp en over welke deelonderwerpen je vragen wilt stellen.

Slide 42 - Slide

Interviewen
Zo bereid je een interview voor:
Bedenk wat je tijdens het interview te weten wilt komen.
• Vraag naar feiten, bijvoorbeeld: Hoeveel spijkerbroeken heb je?  Vraag ook naar meningen, bijvoorbeeld: Waarom vind je zwarte spijkerbroeken lelijk? 
• Maak een vragenlijst met vooral open vragen.
• Denk alvast na over mogelijke vervolgvragen.

Slide 43 - Slide

Interviewen
Zo houd je een interview


Stel je voor en leg uit waarom je het interview houdt. Vertel ook wat je met de informatie gaat doen.
• Maak tijdens het interview aantekeningen of neem het interview op.
Stel de vragen van je vragenlijst en vraag door.
• Laat de geïnterviewde rustig nadenken en uitpraten.
Luister en kijk goed naar de geïnterviewde. Noteer wat je ziet.
Bedank aan het eind de geïnterviewde voor zijn medewerking.

Slide 44 - Slide

Wordt er naar een feit of mening gevraagd?

Hoeveel Turkse pizza's heb je gisteren gegeten?
A
feit
B
mening

Slide 45 - Quiz

Wordt er naar een feit of mening gevraagd?

Waarom heb je je huiswerk niet gemaakt?
A
feit
B
mening

Slide 46 - Quiz

Wordt er naar een feit of mening gevraagd?

Wat vind je van mijn muziek?
A
feit
B
mening

Slide 47 - Quiz

Opdracht doorvragen

In de volgende dia's lees je steeds een vraag en het antwoord op de vraag.


Noteer een vervolgvraag waarmee je kunt doorvragen (en waarmee je dus meer informatie krijgt).

Later moet je aangeven of het

'open vragen' of 'gesloten vragen' zijn.

Slide 48 - Slide

Vraag: Heb je broers of zussen?
Antwoord: Ja.

Slide 49 - Open question

Vraag: Wat vind je van die lelijke laarzen met hoge hakken?
Antwoord: Ik vind ze heel mooi.

Slide 50 - Open question

Vraag: Wat doe je vanavond?
Antwoord: Niet veel.

Slide 51 - Open question

Hoeveel Turkse pizza's heb je gisteren gegeten?
A
open vraag
B
gesloten vraag

Slide 52 - Quiz

Waarom heb je je huiswerk niet gemaakt?
A
open vraag
B
gesloten vraag

Slide 53 - Quiz

Wat vind je van mijn muziek?
A
open vraag
B
gesloten vraag

Slide 54 - Quiz

Heb je broers of zussen?
A
open vraag
B
gesloten vraag

Slide 55 - Quiz

Wat vind je van die lelijke laarzen met hoge laarzen?
A
open vraag
B
gesloten vraag

Slide 56 - Quiz

Wat doe je vanavond?
A
open vraag
B
gesloten vraag

Slide 57 - Quiz

Lees de tekst

Slide 58 - Slide

Bedenk vragen die je aan de held uit de tekst zou willen vragen. Schrijf deze op in je schrift.


Gebruik de 5w+h-vragen.

1. wie...

2. wat...

3. waar...

4. wanneer...

5. waarom...

6. hoe...

Slide 59 - Slide

Interview houden

1. Maak tweetallen

2. Vergelijk de vragen en kies de beste zes tot acht vragen

3. Houd het interview. Doe dit als volgt:- Een van jullie is de held, de ander is de interviewer;

- De interviewer stelt de vragen aan de held en vraagt door als dat nodig is;

- De held beantwoordt de vragen;


Slide 60 - Slide

Met wie heb je de opdracht
'houd een interview' gedaan?

Slide 61 - Open question

Wie was de interviewer en
wie de held?

Slide 62 - Open question

Was je tevreden over hoe het interview ging? Leg uit waarom.

Slide 63 - Open question

GELEERD?

 KIJKEN, LUISTEREN EN AFNEMEN INTERVIEW

- letten op hoe iemand iets zegt

- vragen over interviews beantwoorden

- weten hoe je interview moet houden

- doorvragen om meer informatie te krijgen

Slide 64 - Slide

Wat wist je al?

Slide 65 - Open question

Is er iets wat je nog niet zo goed snapt?
Zo ja, schrijf dit op.

Slide 66 - Open question

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 67 - Slide