Gids Nederlands
informatie voor lessen Nederlands

week 28

1 / 7
next
Slide 1: Slide
School MCMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-4

This lesson contains 7 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide


Wat is een ander woord voor "Stadium"?
A
fase
B
onderdeel
C
arena
D
stadscentrum

Slide 2 - Quiz


In welke zin is het woord "mankeren" goed gebruikt?
A
De landmeters mankeren het gebied.
B
Je kunt dit probleem echt wel mankeren.
C
Wij mankeren de wedstrijd.
D
Gelukkig mankeren de kinderen niets.

Slide 3 - Quiz


Wat is het tegenovergestele van het woord "passief"?
A
sloom
B
afwachtend
C
snel
D
actief

Slide 4 - Quiz


Welke zin zegt ongeveer hetzelfde als deze zin:
"Jouw redenering klopt niet."
A
Je weet niet waar je het over hebt.
B
Jouw denkwijze is niet juist.
C
Jouw verstand klopt niet.
D
Jouw antwoord klopt niet.

Slide 5 - Quiz


Welk woord betekent NIET hetzelfde als "onderscheid"?
A
gelijkheid
B
ongelijkheid
C
afwijking
D
verschil

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Slide