Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesson plan

Lespakket - 4 en 5 mei

A lesson plan by Kidsweek in de Klas

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.WELKOM bij het lespakket van Kidsweek in de Klas.
In dit lesoverzicht vindt u zowel gratis lessen als lessen die beschikbaar zijn met een (proef)abonnement.
 
Proefabonnement Wereld & Taal aanvragen? Klik dan hier
Vragen? Mail naar scholen@yandc.nl.
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij de slachtoffers die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Op 5 mei vieren we dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en sindsdien in vrijheid leven. Daarnaast is 5 mei ook een dag om stil te staan bij het belang van vrijheid, overal ter wereld. 

Aan de hand van de lessen in dit lesoverzicht leren kinderen over Wereldoorlogen, de betekenis van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. 

De eerste wereldoorlog 

Na deze les:
 • weet ik hoe de Eerste Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan en waarom het een wereldoorlog genoemd wordt.
 • weet ik welke landen er meevochten aan de kant van de 'geallieerden' en welke aan de kant van de 'centralen'.
 • weet ik hoe het leven in de loopgraven er in de Eerste Wereldoorlog uitzag en welke wapens een rol speelden.
 • kan ik vergelijkingen maken tussen mijn leven en het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de Eerste Wereldoorlog te maken hebben.
 • kan ik met behulp van een samenvatting weergeven wat ik heb geleerd over het onderwerp. 
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

De tweede wereldoorlog

Na deze les: 
 • weet ik hoe de periode er na WOI uitzag en hoe het kon gebeuren dat er zo snel opnieuw een wereldoorlog ontstond.
 • weet ik wie Hitler is en welke rol hij heeft gespeeld voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • weet ik welke belangrijke gebeurtenissen plaats hebben gevonden tijdens WOII en hoe deze met elkaar in verhouding staan (oorzaak-gevolg).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.
 • kan ik de informatie uit de tekst en filmpjes samenvatten. Ik kies zelf op welke manier ik dit doe. Ik maak een schema, een tijdlijn of een lapbook.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Anne Frank

Na deze les:
 • weet ik wie Anne Frank was en hoe het komt dat het verhaal van Anne Frank zo bekend is geworden.
 • weet ik waarom Anne Frank en haar familie moesten onderduiken en hoe hun leven er in die periode uitzag.
 • kan ik in het kort vertellen welke belangrijke gebeurtenissen een rol hebben gespeeld in het leven van Anne Frank.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank te maken hebben.
 • kan ik een betoog schrijven over de vraag: Hadden de teksten uit de dagboeken van Anne Frank uitgegeven mogen worden in de vorm van een boek? 
Dit is een gratis proefles. 

Vervolging en vrijheid 

Na deze les: 
 • weet ik welke bevolkingsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland onderdrukt werden en hoe hun leven eruitzag.
 • weet ik hoe het heeft kunnen gebeuren dat zoveel onschuldige mensen afgevoerd zijn naar werkkampen en concentratiekampen.
 • kan ik vergelijkingen maken tussen mijn leven en het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de Jodenvervolging te maken hebben.
 • kan ik een pamflet over vrijheid maken.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Racisme

Na deze les: 
 • weet ik wat er wordt verstaan onder racisme.
 • weet ik wat de aanleiding is van de wereldwijde protesten tegen racisme.
 • weet ik wat de Nederlandse kinderen Raphaël (12), Miracle (10) en Jeniah (12) merken van racisme.
 • weet ik wat de belangrijke woorden uit de tekst betekenen.
 • kan ik mijn gedachten en gevoelens over het onderwerp verwoorden waarbij ik gebruikmaak van argumenten voor mijn standpunt.
Dit is een gratis proefles. 

Discriminatie 

Na deze les: 
 • weet ik wat het verschil is tussen racisme en discriminatie.
 • weet ik hoe racisme en discriminatie er in het verleden heeft uitgezien.
 • Na deze les begrijp ik de belangrijke woorden die met discriminatie en racisme te maken hebben.
 • kan ik een plan presenteren waarin ik aangeef wat er op onze school gedaan kan worden om discriminatie en racisme tegen te gaan. 
Dit is een gratis proefles.

Toen het oorlog was

Het boek 'Toen het oorlog was' is een informatief boek voor kinderen uit de bovenbouw die meer willen weten over de Tweede Wereldoorlog, met speciale aandacht voor Nederland.

In deze les leren de leerlingen eerst goed naar een afbeelding te kijken. Vervolgens krijgen ze wat achtergrondinformatie over de Tweede Wereldoorlog. Tot slot kiezen ze het hoofdstuk dat hun het meest interessant lijkt en schrijven ze een stukje voor dit hoofdstuk of maken ze minstens drie tekeningen voor het hoofdstuk. 
Dit is een gratis les in samenwerking met Gottmer. 

Sociale media in de oorlog 

Binnenkort is het weer 5 mei. Dan vieren we dat we in
Nederland al dik zeventig jaar in vrijheid leven. Toch mogen
we de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) nooit vergeten. We
weten veel over die tijd door boeken, brieven en verhalen van
mensen die in die tijd leefden. Maar stel dat er toen sociale
media waren, hoe had de verslaglegging er dán uitgezien?
Dit is een gratis les in samenwerking met KPN. 

Dossiers samsam

Meer lezen en zien over deze onderwerpen aan de hand van reportages, video's, interviews en artikelen? Klik dan hieronder voor de dossiers van Samsam. 
Oorlog en vrede
Racisme
Nationaal comité 4 en 5 mei

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER HET LESMATERIAAL OF OVER DE INTEGRATIE VAN WERELDORIËNTATIE EN TAAL BINNEN DE SCHOOL? sCHOLEN@YANDC.NL