Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesson plan

Lespakket: Week tegen pesten

A lesson plan by Kidsweek in de Klas

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Buitensluiten? Uitgesloten!  is het motto van de Week Tegen Pesten van 27 september t/m 1 oktober 2021. 
Met dit motto maken we duidelijk dat iemand buitensluiten niet hoort bij een fijne groep. Centraal staat het werken aan een positief en veilig groepsklimaat waarin iedereen zich welkom voelt, erbij hoort, meetelt en waar verschillen er mogen zijn. 

Buitensluiten hoort daar niet bij: Buitensluiten? Uitgesloten!

In dit lesoverzicht vindt u drie lessen van Kidsweek in de Klas - Wereld en Taal en drie lessen van Samsam

Bent u n.a.v. dit lespakket nieuwsgierig geworden? Start dan met een proefabonnement Wereld & Taal, of ontvang 10% korting op een vast abonnement op Samsam. 

Pesten

Na deze les:
 • weet ik welke rollen betrokken zijn bij een pesterij.
 • weet ik wat ik kan doen om pesten te voorkomen of te stoppen.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met pesten te maken hebben.
 • kan ik een script voor een toneelstuk schrijven.

Racisme

Na deze les: 
 • weet ik wat er wordt verstaan onder racisme.
 • weet ik wat de aanleiding is van de wereldwijde protesten tegen racisme.
 • weet ik wat de Nederlandse kinderen Raphaël (12), Miracle (10) en Jeniah (12) merken van racisme.
 • weet ik wat de belangrijke woorden uit de tekst betekenen.
 • kan ik mijn gedachten en gevoelens over het onderwerp verwoorden waarbij ik gebruikmaak van argumenten voor mijn standpunt.

Discriminatie 

Na deze les: 
 • weet ik wat het verschil is tussen racisme en discriminatie.
 • weet ik hoe racisme en discriminatie er in het verleden heeft uitgezien.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met discriminatie en racisme te maken hebben.
 • kan ik een plan presenteren waarin ik aangeef wat er op onze school gedaan kan worden om discriminatie en racisme tegen te gaan. 

ERBIJ - Les 1 (Groep 5 t/m 8) 

Na deze les: 
 • kan ik voor mijn eigen belangen en die van de groep opkomen. 
 • herken ik voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in mijn eigen omgeving. 
 • kan ik mijn mening formuleren en onderbouwen met argumenten door op stellingen over pesten te reageren. 
 • kan ik complimenten geven en ontvangen door een complimentenmuur te maken. 

ERBIJ - Les 2 (groep 5/6) 

Na deze les:
 • kan ik voor mijn eigen belangen en die van de groep opkomen.
 • herken ik voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in mijn eigen omgeving.
 • kan ik deelnemen aan een kringgesprek over racisme en (on)gelijkheid. 
 • kan ik een poster maken om meer aandacht te krijgen voor gelijkheid in de klas en op school. 

ERBIJ - LES 2 (Groep 7/8)

Na deze les: 
 • kan ik voor mijn eigen belangen en die van de groep opkomen.
 • herken ik voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in mijn eigen omgeving.
 • kan ik deelnemen aan een kringgesprek over racisme en (on)gelijkheid in Pakistan.
 • kan ik een poster maken om meer aandacht te krijgen voor gelijkheid op scholen in Pakistan. 

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER HET LESMATERIAAL OF OVER DE INTEGRATIE VAN WERELDORIËNTATIE EN TAAL BINNEN DE SCHOOL? sCHOLEN@YANDC.NL