Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesson plan

Samsam - Erbij

A lesson plan by Kidsweek in de Klas

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

www.samsam.net
Samsam is een kerndoeldekkende methode burgerschap voor groep 5 t/m 8. Samsam bestaat uit een magazine en een website met interviews, reportages en filmpjes over leeftijdsgenoten overal ter wereld én bij ze om de hoek. Op deze manier maakt Samsam maatschappelijke thema’s laagdrempelig en herkenbaar. De verhalen van leeftijdsgenoten zetten kinderen aan het denken over hun eigen rol in de wereld. 

Bestel een pakket van 30 tijdschriften van het themanummer ‘Erbij’ met lesopdrachten voor
€ 19,50.
 

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een lesinstructie en een digibordles. In de lesinstructie leest u aan welke doelen u deze les werkt en hoe u de les stap voor stap kunt geven. In de les is aandacht voor de bouwstenen identiteit en solidariteit.

De leerlingen leren:
  • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen.
  • manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid.
  • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
  • manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo mogelijk gevolg aan te geven.
PDF

Week tegen pesten
Dit materiaal is ontwikkeld door Samsam in het kader van de Week Tegen Pesten 2020 van Stichting School & Veiligheid.